P1090028.JPG

Färdledare i Kina/Tibet, Nepal, Bhutan & Indien

Potalapalatset byggt på berget Marpo ri i Lhasa. Palatset var vinterpalats åt den femte t o m den fjortonde Dalai Lama. 

Foto: Paul M. Grahn. Oktober 2017