meFödd och uppväxt i Helsingborg. Efter studier vid Konstfackskolan i Stockholm 1972-76 har jag arbetat 37 år som tecknings- bild- och medielärare i Norberg och i Umeå. Mitt intresse har genom åren varit bildens funktion, utveckling och betydelse inom olika områden. Jag har arbetat som projketledare för flera internationella utbytesprojekt med bl a Kina, USA, England, Holland och Italien. Har själv samlat in material och producerat flera utställningar av bl a buddhistiska träsnitt från Nepal och Tibet samt kinesiska s k bondemålningar. Jag har också gjort fotoutställningar bl a vid Västerbottens museum i Umeå samt på Umeå Universitets Bildmuseum. 

Parallellt med arbetet som lärare har jag sedan 1986 varit färdledare för mer än hundratalet rundresor i Kina och Hongkong. Av dessa har mer än trettio resor haft huvudsakligen Autonoma regionen Tibet (TAR) som resmål. Jag har varit färdledare för många resor till Indien, Nepal och Bhutan. Åren 2005 - 2008 var jag bosatt i Peking och besöker Kina flera gånger varje år. Jag har sedan 1980-talets slut intresserat mig för den kinesiska samtidskonsten och har följt dess utveckling från ”underjordisk” till den ”hype” och internationella genomslag den har idag.

                                                                                                                   Från och med december 2013 är jag åter bosatt i Helsingborg och kommer fortsättningsvis att arbeta på freelancebasis som färdledare    för resor till Kina/Tibet, Hongkong, Indien, Nepal och Bhutan eller i andra delar av Central - och Sydasien.

Böcker ett stort intresse
Sedan 1970-talets början har jag samlat litteratur om Kina, framförallt Tibet, och de andra Himalayaländerna, reseskildringar, böcker om religion, konst, geografi, historia och politik.