meFödd och uppväxt i Helsingborg. Efter studier vid Konstfackskolan i Stockholm 1972-76 har jag arbetat 37 år som tecknings- bild- och medielärare i Norberg och i Umeå. Mitt intresse har genom åren varit bildens funktion, utveckling och betydelse inom olika områden. Jag har arbetat som projektedare för flera utbytesprojekt inom konst- och dataområdena med bl a Kina, USA, England, Holland och Italien. Från 1970-talet och framåt samlade jag in buddhistiska träsnitt från Nepal och Tibet samt kinesiska s k bondemålningar. Av detta material producerade jag flera utställningar. Jag har även gjort utställningar bl a vid Västerbottens museum och Umeå Universitets Bildmuseum, Oskarshamn kulturhus, Tankarnas trädgård i Luleå, Örnsköldsviks museum m fl. 

Parallellt med arbetet som lärare har jag sedan 1986 varit färdledare för mer än hundratalet rundresor i Kina och Hongkong. Av dessa har mer än trettio resor haft huvudsakligen Autonoma regionen Tibet (TAR) som resmål. Jag har varit färdledare för många resor till Indien, Nepal och Bhutan. Åren 2005 - 2008 var jag bosatt i Peking och besöker Kina flera gånger varje år. Jag har sedan 1980-talets slut intresserat mig för den kinesiska samtidskonsten och har följt dess utveckling från ”underjordisk” till den ”hype” och internationella genomslag den har idag.

                                                                                                                   

Från och med december 2013 är jag åter bosatt i Helsingborg och kommer fortsättningsvis att arbeta på freelancebasis som färdledare för resor till Kina/Tibet, Hongkong, Indien, Nepal och Bhutan.

Böcker ett stort intresse
Sedan 1970-talets början har jag samlat litteratur om Kina, framförallt Tibet, och andra Himalayaländer, reseskildringar, böcker om religion, konst, geografi, historia och politik.