L1070527.jpg

Padmasambhava. Skulptur i Hemisklostret i Ladakh, Indien. Foto Paul M. Grahn 2015

Padmasambhava den "Lotusfödde"), även känd som Guru Rinpoche, var en indisk buddhistisk mästare som levde på 700-talet. Det är inte mycket känt om den historiske Padmasambhava. Han var en av de som grundlade Tibets första buddhistkloster Samye i centrala Tibet. Därefter lämnade han Tibet. Han dyker dock upp på ett flertal andra platser i Himalaya, bl a i nuvarande Bhutan där han enligt legenden flög upp, på ryggen av en tigerhona, till det lilla klostret Taksthang, ”Tigernästet” utanför Paro.

P1120317.jpg

Taksthang - "Tigernästet" (3000 m ö h) Paro Bhutan. Foto Paul M. Grahn 2014

DSCN1033.jpg

Den lilla tempelbyggnaden framför grottan i Tirtaphuri, västra Tibet. Här mediterade Padmasambhava Foto Paul M. Grahn 2004

Han mediterade på flera platser, en tid i en grotta vid Tirtaphuri, vid floden Sutlej i västra Tibet. Det finns även fotavtryck av honom på ett flertal andra platser i Tibet.

DSCN1410.jpg

Klostret Samye anses vara Tibets äldsta kloster, grundat av bl a Padmasambhava. Foto Paul M. Grahn 2012

SAMYE.jpg

Entrén till innergården på Samyeklostret. Foto: Paul M. Grahn 2004 

P1060374.jpg

Innergården till Samyeklostret tio år senare, 2014. Foto: Paul M. Grahn

Ett antal legender har skapats omkring Padmasambhavas liv och gärningar, och han vördas ofta som en Buddha inom riktningen Nyingmapa. Inom Nyingmapa anses han vara grundaren av denna tradition. Han förekommer i den litteratur som kallas kallas ”Terma”, upphittade skrifter. Här framställs han som en manifestation av Amithaba Buddha, ”det gränslösa ljusets Buddha”. 

DSCN0999.jpg

Padmasambhava i det lilla klostret Zuthrulpuk, beläget i dalgången, Lham chu, öster om det heliga berget Kailash i västra Tibet. Foto Paul M. Grahn 2004

Padmasambhava anses vara den som introducerade den tantriska buddhismen till Tibet från 1100-talet: Enligt tidigare historier hade Padmasambhava gett tantriska lärdomar till tibetaner innan han var tvungen att lämna landet p g a meningsskiljaktigheter med det tibetanska hovet. Från och med 1100-talet kom en alternativ historia att framställas genom dessa s k ”terma” vilka gav Padmasambhava en större roll i introduktionen av buddhismen till Tibet. Texterna talar bland annat om att han reste över hela Tibet för att omvända lokala gudomar och andar till buddhismen. Enligt denna historia, bjöd den tibetanske kungen Trisong Detsen (742-796) in Santaraksita, från Indien, till Tibet. Santaraksita påbörjade byggandet av Samyeklostret men hindrades av demoner. Därför bjöds även Padmasambhava in och han betvingade dessa demoniska krafter och omvände dem till buddhismen där de fortfarande tjänar som s k beskyddare av den tibetanska buddhismen.

Padmasambhava anses kunna manifestera sig i åtta olika skepnader. Nedan några av dessa avbildade på en gammal (18 - 1900-tal), thangka som jag köpte i Kathmandu vintern 1975. 

Thangka översikt.jpg

Padmasambhavas åtta manifestationer.. (Bildens mått 72 x 53 cm)

 

7. Dorje Drolo.jpg

Detalj av thangkan ovan. Padmasambhava här i sin form som beskyddaren Dorje Drolo. 

 

8. Senge Dradog.jpg

Detalj av thangkan ovan. Padmasambhava här i sin form som beskyddaren Senge Dradog.

 

6. Nyima Oser.jpg

Detalj av thangkan ovan. Padmasambhava här i sin form som beskyddaren Nyima Oser.

 

Senge Dang ma.jpg

Detalj av thangkan ovan. Padmasambhava här i sin form som beskyddaren Senge Dang ma.

Nedan: En annan gudom som jag skrivit tidigare om i min blogg finns även i denna thangka, den kvinnliga gudomen Dorje Phagmo eller som man brukar översätta hennes namn till svenska, "Diamantsuggan". Se: http://www.pgrahn.com/blogg/84-dorje-phagmo-diamantsuggan.html 

Dorje Phagmo.jpg