P1130566.jpg

Avalokhitesvara (Chenresik) medlidandets bodhisattva. En fyra meter hög skulptur i Sumstektemplet. 1200-talet.

Alchiklostrets komplex i byn Alchi skiljer sig avsevärt från de övriga kloster man vanligtvis besöker under en resa till Ladakh. De flesta klostren klänger sig fast högt upp på någon bergssida. Detta ger dem ett spännande utseende och många av dem liknar de kloster och palats man kan se i Tibet, Potalapalatset i Lhasa, fortet i Shigatse osv. I Ladakh finns många sådana liknande byggnader. Palatset i Leh, Hemis- Likir-, Lamayuro-, Basgoklostret och flera andra. Ladakh var under århundraden en del av Tibet de gränser vi känner idag är av relativt färskt datum historiskt sett.

Alchiklostren skiljer sig avsevärt från dessa andra ovan nämnda. Klosterbyggnaderna är belägna nere i det man kan beteckna som en ravin. De övre byggnaderna i Alchi, se nedan, ligger uppe på ravinens kant.

Alchiklostret eller Alchi Gompa är ett buddhistiskt klosterkomplex (chos-'khor), i byn Alchi, och består av fyra separata bosättningar i byn. Av dessa fyra byar är ”Alchi kloster” den äldsta och mest kända. Det administreras av det närbelägna större Likirklostret.

L1070701.JPG

Likirklostret med sin stora Buddhaskulptur.

Turismen till Ladakh har under senare år ökat avsevärt, huvudsakligen är det indiska turister, detta avspeglas bl a i att det finns souvenirförsäljning, små hotell, gästhus och enkla restauranger i byn Alchi. Avståndet till huvudorten Leh är cirka 70 km så man kan göra ett besök i Alchi över dagen fram och åter. Vill man ha tid att se all de fantastiska målningar och skulpturer som finns att beskåda kan man lämpligen lägga in en övernattning i Alchi. Det är en mycket lugn och tyst liten by och det är trevligt att strosa runt i den under sen eftermiddag tidig kväll.

 

L1070760.JPG

 Nere bland templen i Alchi

L1070786.jpg

 Det finns många små kapell i Alchi

P1080198.jpg

Den stående stora Avalokhitesvara i Sumstektemplet 

 

L1070790.JPG

Numera kan man också köpa "the usual souvenirs" i Alchi 

L1070761.JPG

De gamla bönehjulen, slitna och gnällande men vackra i sin enkelhet. 

L1070816.JPG

 Kvinna i övre Alchibyn sållar agnarna från kornen med hjälp av vinden. Jag tror det är senap hon har i kärlen.

Klosterkomplexet byggdes enligt traditionen av den store översättaren Guru Rinchen Zangpo mellan 958 och 1055 AD. Men inskriptioner i bevarade monument anför det till en tibetansk ädling som kallas Kaldan Sherab och senare delen av 1100-talet. Dukhang eller ”Samlingsalen” och huvudtemplet (gTsug-lag-khang) är ett tre våningar högt tempel kallat Sumtsek (gSum-brtsegs), och är byggt i Kashmiristil. Det tredje templet heter Manjushritemplet ("Jam-dpal lHa-khang). Flera chortens (stupa) är också delar av komplexet. De konstnärliga och andliga detaljerna från både den tibetanska buddhismen och de hinduiska kungarna i det tidiga Kashmir och Himachal Pradesh återspeglas i väggmålningarna i klostret. Dessa är några av de äldsta ännu bevarade målningarna i Ladakh. Komplexet innehåller också stora skulpturer av Buddha och bodhisattvas samt gamla välbevarade vackra träsniderier.

 

L1070796.JPG

Det övre Alchi där det lilla Tsatsapuritemplet är beläget.

 

L1070813.JPG

Här bland stuporna och de små tempelbyggnaderna i det övre Alchi arbetade THF (Tibet Heritage fund) under sommaren 2015.

 

L1070791.JPG

 Andrew från Australien en av de frivilliga från Tibet Heritage fund som bl a lagade ett läckande tak på det här lilla kapelllet i det övre Alchi.

L1070844.JPG

Sakayamuni Buddha och hans två främtsa lärjungar

L1070863.JPG

Ett försök att upplysa eventuella besökare om det lilla Tsatsapuritemplet. 

I det övre Alchi finns det som de flesta besökare till Alchi missar. Detta därför att det är så lite känt och omskrivet. Det är Tsatsapuri lilla kloster som byggdes under 13-1500-talet. Klostret ligger på andra sidan en liten ravin. En grupp familjer bor i byggnaderna runt det lilla klostret som idag möjligtvis bebos av en enda munk Vid mitt senaste besök där, 2015, träffade jag en munk där men blev aldrig riktigt klar över om han var bosatt där eller bara på besök.

L1070842.JPG

 Inne i ett av kapellen i Tsatsapuritmplet. Här har man bl a snickrat nya räcken och lagt nytt tak.

P1130559.jpg

En av religionens beskyddare.

Detta kloster är tillägnat Drigungskolan, som är en del av Kagyupaskolan inom den tibetanska buddhismen. Väggmålningarna av stort historiskt värde är i rimligt bra skick. De har under 2013 - 15 tagits om hand och renoverats av Tibetan Heritage fund. Här är rapporten från 2005 års undersökningav Tsatsapurikomplexet. http://www.tibetheritagefund.org/media/download/tsatsapuri_08vs.pdf 

Denna NGO-stiftelse arbetar med att skydda religiösa byggnader som kloster och tempel i Himalayaområdet. Bl a i Ladakh som har en betydande del gamla tibetanskt buddhistiska byggnader vilka många är i stort behov av att hållas i stånd.  I Tsatsapuri finns väggmålningar vilka inkluderar figurer av Drigung Kyopa ​​Jigten Gonpo Rinchen Pal. Komplexet består av en bostad för en lamamunk, ruiner av bostadsstrukturer och två tempel runt den lilla centrala gården. En våning upp finns Ridzong Dukhang Chenrezig Lhakhang och Stupahallen. En mandala är målad på väggen i stupahallen som rymmer en stupa tillägnad klostrets grundare. En Mahakalamålning från det trettonde århundradet pryder lamarummets vägg. Rummets vägg har också andra målningar som fokuserar på berättelser ur Buddhas liv. Dukhangväggen har en målning av Manjushri. 2015 när jag var där höll en grupp volontärer från skilda delar av världen, från Europa till Australien, på med att restaurera och skydda flera av dessa små byggnader. Man använde gammal teknik och material för att säkra dessa ovärderliga religiösa målningar och skulpturer. Flera av dessa byggnader har under många år använts som förråd och lagerlokaler. Framförallt renovering av de platta taken stod på agendan. Efter att under åratal blivit helt förbisedda hade vatten trängt in och skadat flera av målningarna. Nu återställde man så mycket det gick utan att ”måla om” vilket ofta händer i kloster och tempel i det tibetanska kulturområdet. Lokalbefolkningen har en annan syn på dessa gamla målningar, må de vara från 800- eller 1100-talet, kan man inte längre knappast se vem de föreställer så tycker man att då är det lika bra att ”måla om”. Ibland innebär det även att man knackar ner den gamla putsen helt och börjar om från grunden. Vi från västerlandet har en annan uppfattning om detta förfaringssätt och inte sällan uppstår det diskussioner om detta.

Det finns en rätt omfattande litteratur om klostren i Ladakh och detta gäller även Alchi.

Under 1970- och 1980-talen utforskades bl a Alchi och man fotograferade och dokumenterade klostren noggrant. Väggmålningarna är känsliga för att utsättas för ljus och det råder absolut förbud mot att fotografera med blixt inne i kapellen. Jag har lyckats att övertala munkarna som sköter templen att få ta några bilder utan att använda blixt. Med dagens digitala teknik och ljusstarka objektiv har det gått hyfsat bra.

 

P1080200.jpg            P1080199.jpg

 

P1080197.jpg

 

Art of tibet.jpg

 

Några böcker om Alchi som kan vara av intresse är:

A buddhist paradise – The murals of Alchi – Western Himalayas. Pratapaditya Pal. Foto: Lionel Fournier. En upplaga på 2000 exemplar utgiven I första upplaga 1982. ISBN 3-85560-036-8.

Alchi – Ladakh´s hidden buddhist sanctuary – The Sumstek. Roger Goepper. Foto: Jaroslav Poncar. Serindia Publications. London. 1996. ISBN 0-906026-38-5. Ett bokverk i stort format men också med ett "stort" pris. Innehåller utmärkt bildmaterial och ingående beskrivning och historia kring Alchis Sumstektempel. Idag mycket dyr, omkring 9000 kronor, och inte helt lätt att få tag i.

Mera tillgänglig är en liten bok utgiven av Likir monastery, Leh Ladakh. ”Alchi – the living heritage of Ladakh”. Andra upplagan 2012. Kostar 400 Indiska rupees på plats i Likirklostret.

En förträfflig bok om konsten i Tibet, och den innefattar också Ladakh och dess buddhistiska kloster och tempel är ”Art of Tibet” Robert E. Fischer. Thames & Hudson. 1997. ISBN 0-500-20308-3. Här sätts också Ladakhs buddhistiska historia samman med Tibets som sig bör.