meFödd och uppväxt i Helsingborg. Efter studier vid Konstfackskolan i Stockholm 1972-76 har jag arbetat 37 år som tecknings- bild- och medielärare huvudsakligen i Umeå. Mitt intresse har genom åren varit bildens funktion, utveckling och betydelse inom olika områden. Jag har arbetat som projektedare för flera utbytesprojekt inom bildkonst- och dataområdena med  Kina, USA, England, Holland och Italien.

1973 började jag samla in buddhistiska träsnitt i Nepal och från 1986 även i Tibet. Av det insamlade bilderna producerade jag flera utställningar bl a på Bildmuseét i Umeå, Oskarshamns kulturhus, Tankarnas trädgård i Luleå,Örnsköldsviks museum m fl. Andra bilder som intresserat mig är de kinesiska  "bondemålningarna". En färgstrak konst som till en början målades av amatörer och än idag målas, nu av allt mera professionella konstärer i Huxian, utanför Xian, i nordvästra Kina. Även dessa bilder har jag visat på utställningar vid ett par tillfällen. Under vintern 2011-12 gjorde jag en fotoutställning tillsammans med Låke Stomfelt och Åke Norström, "Tre tider, tre fotografer", på Västerbottens museum i Umeå. Tillsammans visade vi våra bilder tagna i Kina från 1966 - 2011, se vidare http://www.pgrahn.com/blogg/121-kina-tre-tider-tre-fotografer.html

 

Parallellt med arbetet som lärare har jag sedan 1986 varit färdledare för mer än hundratalet rundresor i Kina, Hongkong, Indien, Nepal och Bhutan. Av dessa resor har mer än trettio resor gått till Autonoma regionen Tibet (TAR). Under åren 2005 - 2008 var jag bosatt i Peking och vanligtvis jag gör flera längre besök i Kina varje år.

Jag har sedan 1980-talets slut intresserat mig för den kinesiska samtidskonsten och har följt dess utveckling från ”underjordisk” till det internationella genomslag den har idag.

I december 2013 flyttade jag efter många år i Umeå tillbaka till min hemstad, Helsingborg, och jag kommer fortsättningsvis att arbeta på freelancebasis som färdledare för resor till Kina/Tibet, Hongkong, Indien, Ladakh, Nepal och Bhutan.

Böcker ett stort intresse
Sedan 1970-talets början har jag samlat litteratur om Kina, framförallt Tibet, och Himalayaländerna, reseskildringar, böcker om religion, konst, geografi, historia och politik.