Född i Helsingborg. Efter studier vid Konstfackskolan/Teckningslärarinstitutet i Stockholm 1972-76 arbetade jag som tecknings- bild- och medielärare, huvudsakligen i Umeå till 2013.

Nu är jag åter bosatt i Helsingborg.me

Under en resa till bl. a. Indien och Nepal 1973 började jag intressera mig för de buddhistiska träsnitten. Under en ny resa till Nepal 1975-76 startade jag samlandet av  träsnitt från den tibetanska buddhismen. 1986 började jag arbeta som färdledare för resor till Kina/Tibet, Nepal och Indien och nu utökades insamlandet. I de tibetanska klostren tryckte man återigen många olika bilder oftast på bomullsväv.

Med de insamlade bilderna producerade jag flera utställningar bl.a. på Bildmuseet i Umeå, Örnsköldsviks museum, Tankarnas trädgård i Luleå och Oskarshamns kulturhus.  Jag intresserade mig också för de s. k. "bondemålningarna". En färgstark konst som målades av både konstnärer och amatörer i Huxian, utanför Xian, i Kina. Även dessa bilder har jag visat på utställningar vid några tillfällen. 

Under vintern 2011-12 gjorde jag en fotoutställning tillsammans med Låke Stomfelt och Åke Norström"Tre tider, tre fotografer"på Västerbottens museum i Umeå där vi visade våra bilder tagna i Kina från 1966 - 2011, se vidare http://www.pgrahn.com/blogg/121-kina-tre-tider-tre-fotografer.html

Parallellt med arbetet som lärare har jag, sedan 1986, varit färdledare för mer än hundra rundresor i Kina/Tibet, Hongkong, Indien, Nepal och Bhutan. Mer än trettio av resorna har gått till Autonoma regionen Tibet. Under åren 2005 - 2008 var jag bosatt i Peking.

Böcker ett stort intresse
Sedan 1970-talets början har jag samlat litteratur om Kina, framförallt Tibet, och Himalayaländerna, reseskildringar, böcker om religion, konst, geografi, historia och politik. Här är snabblänken till litteraturförteckningen över Tibetlitteratur https://www.pgrahn.com/litteratur/4-tibetlitteratur.html