meFödd och uppväxt i Helsingborg. Efter studier vid Konstfackskolan i Stockholm 1972-76 har jag arbetat 37 år som tecknings- bild- och medielärare i Umeå. Mitt intresse har genom åren varit bildens funktion, utveckling och betydelse inom olika områden. Jag har arbetat som projektedare för flera utbytesprojekt inom bildkonst- och dataområdena med  Kina, USA, England, Holland och Italien. Från 1973 och framåt samlade jag in buddhistiska träsnitt först i Nepal och senare även i Tibet. Av detta insamlade material producerade jag flera utställningar bl a på Umeå Universitets Bildmuseum, Oskarshamns kulturhus, Tankarnas trädgård i Luleå, Örnsköldsviks museum m fl. Ett annat bildormråde som intresserat mig är kinesiska s k bondemålningar. Även dessa bilder har jag visat på utställningar vid ett flertal tillfällen. Under vintern 2011-12 gjorde jag en större fotoutställning tillsammans med Låke Stomfelt och Åke Norström, "Tre tider, tre fotografer", på Västerbottens museum i Umeå. Vi visade tillsammans våra bilder tagna i Kina från 1966 - 2011, se vidare http://www.pgrahn.com/blogg/121-kina-tre-tider-tre-fotografer.html

 

Parallellt med arbetet som lärare har jag sedan 1986 varit färdledare för mer än hundratalet rundresor i Kina och Hongkong. Av dessa har över trettio resor haft huvudsakligen Autonoma regionen Tibet (TAR) som resmål. Jag har även varit färdledare för många resor till Indien, Nepal och Bhutan. Åren 2005 - 2008 var jag bosatt i Peking och jag gör flera längre besök i Kina varje år. Jag har sedan 1980-talets slut intresserat mig för den kinesiska samtidskonsten och har följt dess utveckling från ”underjordisk” till det internationella genomslag den har idag.

I december 2013 flyttade jag efter många år i Umeå tillbaka till min hemstad, Helsingborg, och kommer fortsättningsvis att arbeta på freelancebasis som färdledare för resor till Kina/Tibet, Hongkong, Indien, Nepal och Bhutan.

Böcker ett stort intresse
Sedan 1970-talets början har jag samlat litteratur om Kina, framförallt Tibet, och andra Himalayaländer, reseskildringar, böcker om religion, konst, geografi, historia och politik.