Färdledare i Kina/Tibet, Nepal, Bhutan & Indien

L1160348.jpeg

Buddhaskulpturen i grotta nr 20, bilden,  är 13,70 meter hög och är den mest berömda av skulpturerna i Yunganggrottorna (Yúngāng shíkū). Se:  https://www.pgrahn.com/blogg/211-ett-besok-i-datong-under-varfesten-2019.html Grottorna är belägna i Nanjiaodistriktet utanför staden Datong i Shanxiprovinsen, i norra Kina. Yunganggrottorna är ett av tre berömda grottområden med buddhistiska skulpturer i Kina. Grottorna uppfördes då Datong var huvudstad under Norra Weidynastin (453 – 525 AD). Kejsarna Heping (460 – 465) och Zhengguang (520 – 525)  lät bygga grottorna. Arbetet började år 460 och varade till 525 AD. När den första kejsaren besteg tronen i Datong var buddhismen den förhärskande religionen i riket. År 460 fick munken Tan Yao arbetare till sitt förfogande för att hugga ut fem grottor som blev ett center för buddhistisk konst i norra Kina. Dessa första grottor sägs ha utförts tillsammans med fem indiska munkar. Buddhismen omhuldades av adeln och kejsarmakten vilket ledde till att ytterligare grottor skapades. Även efter att arbetet med grottorna inte längre stöddes av kejsarmakten fortsatte man att hugga ut fler grottor. Dessa grottor är dock mindre än de tidigare, många av dem är mycket små men är över 200 till antalet. Under Liaodynastin (1049 – 1122 AD) uppförde man skyddande träbyggnader framför flera av grottorna som då blev mera tempelliknande. Dessa träbyggnader förstördes under det krig som ledde till Liaodynastins slut. 1651 under Qingdynastin (1644-1911) uppförde man nya träbyggnader framför några av grottorna. Foto: Paul M. Grahn. Februari  2018