P1080531.JPG

Väktarlejon vid det första lilla templet i Hongluo si – Den röda snigelns tempel i Huarou. Foto: Paul M. Grahn Sept. 2017

En timmes bilfärd norr om Peking ligger staden Huarou, ett par hundratusen invånare och kanske mest känd för att här finns en del av den långa muren, eller kinesiska muren som vi kallar den. Här hölls också 1996 en stor internationell kvinnokonferens som fick en hel del uppmärksamhet. Bl a därför att de tillresta utländska journalisterna inte förstått eller blivit informerade om att ”konferensen i Beijing” som den kallades i medierna ägde rum ute i Huarou. Här har man för övrigt också haft flera andra stora konferenser sedan dess. Vi åkte under en söndag i mitten av september ut hit för att besöka ”Hongluo si – Den röda snigelns tempel”. Det är ett buddhistiskt tempel som sägs ha uppförts så tidigt som på 300-400-talet AD. Något av de gamla byggnaderna kan man inte se idag. Det som syns idag är uppfört under Ming- och Qingdynastierna (1368 – 1912). Ett populärt utflyktsmål för Pekingborna kan man konstatera genom bilarnas registreringsskyltar och ett par stora parkeringsplatser är välfyllda. Många familjer och stora grupper av kinesiska besökare. Själv fick jag representera de utländska besökarna.

I omgivningarna finns också många restauranger som drivs av lokalbefolkningen samt fruktodlingar vars frukter så här tidig höst säljs till besökarna från stan. 

P1080583.JPG

 Vägtull vid infarten till Huarou

P1080526.JPG

Entrén till tempelanläggningen 

P1080536.JPG

En av templets innergårdar. Rökelse köps och offras av många av de kinesiska besökarna.

Hongluo si`s tempelbyggnader och den fina parkanläggningen är uppförd på en sluttande skogbeklädd bergssida och omfattar flera hundra hektar. Hit har under århundradena buddhistiska munkar dragit sig undan och här har flera av dem av de gamla minnesmärkena att döma också uppnått den högsta buddhistiska kunskapen.

P1080566.JPG

Den stora skulpturen föreställande den kommande Buddhan Maitreya

P1080571.JPG

Några av de 500 s k Arhats som sitter utplacerade i skogen

P1080545.JPG

Den branta trappan och den högsta paviljongen på 800 meters höjd.

En av de intressanta sevärdheterna här är den stora skulpturen föreställande Maitreya, den kommande epokens Buddha, och de 500 s k arhats, ett slags buddhistiska helgon, som i form av skulpturer i sten och klädda i röda  tygmantlar sitter mediterande ute i skogen. På anlagda gångvägar kan man vandra runt och ta del av denna märkliga nygjorda ”installation”. Upp till den högsta paviljongen på 800 meter över havet tog vi oss aldrig men sannolikt är utsikten häruppifrån säkert anslående. Fint denna dag var också den blå himlen och den friska luften ute i Huarou. En söndagsutflykt till Huarou är trevlig och ännu bättre hade det varit förstås om man hade sluppit undan de massiva bilköerna tillbaka till Peking under seneftermiddagen. Det tog dubbelt så lång tid att ta sig tillbaka till stan som att åka ut ur den på förmiddagen.