P1100254.jpg

Entrén till Fayuan si-templet i södra Peking. Foto: Paul M. Grahn Februari 2018.

Om man tar sig tid och går lite utanför "allfarvägarna" när man besöker Peking finns det en hel del att hitta. Ett av de mera intressanta templen i Peking är Fayuan templet Kinesiska; 法源寺; pinyin: Fǎyuán Sì), i sydvästra delen av centrala Peking  är ett av de äldsta och mest berömda buddhisttemplen i Kina. Ovanför templets entréport sitter en skylt med fyra kinesiska tecken utformade i kejsaren Qianlongs handstil

”Den ursprungliga källan till lärans (Dharma) hav”. Skylten är från 1780 (Qingdynastin 1644-1911). Men templet är mycket äldre än så dess första namn var ”Minzhong” när det byggdes 645 AD under Tangdynastins (618-906) kejsare Li Shimin, vars kejserliga namn var Taizong. Under Mingdynastins Zhengtongperiod (1436-1449) byggdes templet om, liksom Fahaisi templet, som jag beskrivet i mitt tidigare inlägg Se: http://www.pgrahn.com/blogg/184-fahai-si-med-malningar-fran-mingdynastin.html  

 

Kejsaren Taizong grundade Fayuantemplet som ett minne över de soldater som dog under hans första militära kampanj mot Goguryeoriket, ett kungadöme beläget på dagens Koreahalvö. Dess dåtida huvudstad var Pyongyang.

L1020708.jpg

Sakyamuni Buddha i en av hallana i Fayuan si. Foto: Paul M. Grahn Februari 2018.

P1100268.jpg

Den stora bronsskulpturen med fem Buddhor ovanpå den runda basen som innehåller "tusen buddhor".

L1020711.jpg

Fayuan-templet är 6700 kvardartmeter stort och innehåller mängder av mycket gamla skulpturer, bronser, lejon i sten och förgyllda Buddhaskulpturer. Templet eller klostret, för det är ett aktivt kinesiskt buddhistiskt kloster med hundratalet munkar förvarar också en omfattande samling Buddhistiska texter från Ming- och Qingdynastierna. 

På sedvanligt sätt är templets byggnader arrangerade symmetriskt utefter en central axel. Huvudbyggnaderna är templets entrébyggnad, ”de himmelska konungarnas hall”, huvudhallen, ”hallen för det stora medlidandet”, sutrahallen samt klock- och trumtorn.

L1020712.jpg

På flera ställen i templet kan man se skadade mycket gamla reliker, sannolikt offer för den vandalism som drabbade bl a Fayuan si under Kulturrevolutionen 1966-76.

Huvudhallen innehåller statyer av de tre bodhisattvorna Vairocana, Manjusri och Samantabhadra. ”Det stora medlidandets hall” innehåller flera gamla reliker bland andra en keramisk skulptur av den historiska Sakyamuni Buddha härstammande från Östra Handynastin (25-220 AD) samt en staty av Buddha från den Östra Wudynastin (229-280 AD) en stenskulptur av Buddha från Tangdynastin (618-907) och en gjuten metallskulptur av Guanyin med ”tusen armar”.

I Fayuan si finns öckså en 5,4 meter lång s k ”sovande Buddha” vilket dessa skulpturer av Buddha brukar kallas när han lämnar det jordiska och inträder i Nirvana. Vid vårt besök i februari 2018 var denna hall stängd för renovering.