P1010034.jpeg

Bönehjul utanför Kumbumstupan i Gyantse, Tibet. Foto: Paul M. Grahn juni 2005

Ett "bönehjul", på engelska prayerwheel, är ett cylindriskt hjul på en axel i olika storlekar och tillverkad av metall, trä, sten, läder eller annat material. Jag har också sett beteckningen "bönesnurra" vilket är ett alternativt namn. Att kalla "bönehjul" för "bönekvarn" som man ofta hör det kallas på svenska låter nedsättande eftersom man faktiskt inte alls "maler" något i dem. 

Traditionellt är en mantra skriven på tibetanska, på utsidan av hjulet. Mantrat ”Om mani padme hum” används oftast, men andra mantras kan också användas.

Inne i behållaren, cylindern finns oftast mantras skrivna på papper eller annat material vilket är lindat runt hjulaxeln. 

Enligt den tibetanska buddhistiska traditionen kan man genom att snurra ett bönehjul uppnå samma positiva effekt som att man muntligt läser bönerna.

L1070761.JPG

Mycket gamla bönehjul i Alchiklostret i Ladakh, Indien. Foto: Paul M. Grahn aug. 2014

De äldsta bönhjulen, som drevs av vind, har använts i Tibet och Kina sedan fyrahundratalet. Tanken bakom bönhjulet är en slags fysisk manifestation av frasen "att vrida Dharma-hjulet", d v s det ”lagens hjul” som Buddha satte igång med sin första undervisning i Rådjursparken i Sarnath, Indien. 

Den som skapar platser för tillbedjan, använder kunskapen för att sprida dharma –Buddhas lära  till vanliga människor. Finns det någon som är analfabet och inte kan läsa en sutra - bön så hjälper bönehjulet denne genom att man når samma effekt genom att snurra hjulet.

Bönehjul i klostret Kumbum (Ta Er si) Qinghaiprovinsen, västra Kina. Foto: Paul M. Grahn Dec. 2006

Enligt den tibetanska traditionen går bönhjulets historia långt tillbaka till den berömde indiske mästaren, Arya Nagarjuna. Tibetanska texter hävdar också att de indiska buddhistiska mästarna Tilopa och Naropa och de tibetanska mästarna Marpa och Milarepa förde traditionen med bönehjul vidare.

Bönehjul används för att samla visdom och goda meriter (god karma) och för att rena oss från negativitet (dålig karma). I buddhismen har Buddhor och Bodhisattvor skapat en mängd olika vägar för att hjälpa utövarna att nå upplysning. 

P1000753.jpeg

Vinddrivna bönehjul i klostret Chui vid Manasarovarsjön i västra Tibet. Foto: Paul M. Grahn juni 2009

L1060059.jpeg

Bönehjul på stigen upp till Taksthang - "Tigernästet" i Paro, Bhutan. Foto: Paul M. Grahn Juli 2015

 

Swayambu_bönekvarnar_73.jpeg 

Bönehjul som omger foten av den stora stupan Swayambunath i Kathmandu, Nepal. Foto: Paul M. Grahn 1976

Bönehjul är ett slags visuellt hjälpmedel för oss att sända vår positiva kraft till andra varelser. När utövaren snurrar hjulet skall denne fokusera på den positiva kraften och upprepa ”Om Mani Padme Hum-mantrat.” 

Detta ökar hjulets positiva förmåga, det är också en tankestabiliseringsteknik som tränar sinnet medan kroppen rör sig. 

L1000433.jpeg

Tre äldre tibetanska herrar med "manihjul" tar en paus i vandringen runt Jokhangtemplet i Lhasa.

Foto: Paul M. Grahn 2015

Manihjulet eller ”handbönhjulet” på tibetanska: "mani-chos-'khor" har en cylindrisk, vanligtvis plåtkropp (ofta vackert präglad) monterad på en metallaxel eller stift i ett trä- eller metallhandtag Cylindern har kedja eller tråd som avslutas i en metallvikt. Detta gör att  den kan snurras genom en lätt rotation av handleden. 

okt_1986.jpeg

Amerikansk turist tittar på s.k. "manihjul" som en tibetansk kvinna utbjuder till försäljning. Foto: Paul M. Grahn Lhasa, september 1986. 

Försäljare av torkade fårkroppar och smör med sina manihjul på marknaden i Shigatse. Foto: Paul M. Grahn juli. 2005

Kvinna i Lhasa snurrar bönehjul. Hon bär på ett manihjul. Lhasa. Foto: Paul M. Grahn Juni 2015

Bönehjul kan drivas på olika sätt t. ex. genom strömmande vatten. Det vatten som berör hjulet sägs bli välsignat och bär en renande kraft till alla livsformer i de hav och sjöar dit vattnet når. Bönehjul som drivs av värme från ett ljus är också vanliga. Ljuset som släpps ut från bönhjulet anses rensa den ”negativa karman” hos de levande varelserna som berörs.

”Vindhjulet" drivs av vinden och även detta hjälper till att minska den negativa karman hos dem den berör. 

Många kloster i Himalayaländerna har stora fasta metallhjul sida vid sida i en lång rad. Förbipasserande kan enkelt snurra på hjulen genom att dra en hand över var och en. På några platser har man installerat jättelika bönhjul som kräver samarbete av besökarna för att drivas runt.

Kangding_april_16.jpeg

Stort bönhejul i Kangding, (Tachienlu) Sichuan. Foto: Paul M. Grahn April 2016

L1110484.jpeg

Jättelikt bönehjul på "Sköldpaddskullen" i Shangri-La, (f.d. Zhongdian) i Yunnanprovinsen, Kina. Detta bönehjul anses vara världens största. Foto: Paul M. Grahn April 2016

Bönehjul_Tashilun.jpeg

Bönehjul i Tashilunpoklostret i Shigatse, Tibet. Foto Paul M. Grahn 2007

En av de senare i raden av  innovationer i sättet att driva bönehjul är solenergi. En liten, eller stor, solcell skapar den energi som driver hjulet runt. Den här sortens bönehjul är nu vanliga i Asien, de tillverkas huvudsakligen i Kina. Man ser dem bl.a. i framfönstret på bilar och på många andra ställen. Själv köpte jag ett solcellsdrivet bönehjul vid ett besök  i Chengde, eller Jehol, i nordvästra Hebeiprovinsen norr om Peking i augusti 2011. Det utför nu sin uppgift, vid tillräckligt med sol, varje dag stående i vårt sovrumsfönster.

P1010600.jpeg

" Gyllene templet"i templet Putuozongcheng i Chengde, Hebeiprvinsen, Kina. Foto: Paul M. Grahn Aug. 2011

 

IMG_1542.JPG

                                                   Mitt solcellsdrivna bönehjul

Bönen ”OM MANI PADME HUM” som man vid besök i Tibet, Nepal eller andra delar av Himalaya och som man så gott som varje dag hör människor uttala kan förklaras ungefär så här:

OM (ohm) är ljudet eller "vibrationen" i universum och är det viktigaste ljuden av alla. När man läser bönen eller uttalar detta mantra tar ljudet bort egot och skapar generositet.

MA – Tar bort avund och skapar godhet 

Ni - Tar bort begär och skapar tålamod.

Pad - Tar bort falska föreställningar och skapar uthållighet.

Me - Tar bort ägandebegär och skapar koncentration.

Hum - Tar bort hat och skapar visdom.

På detta sätt hjälper oss mantrat att uppnå perfektion inom dessa sex betydelsefulla områden i våra liv. Vägen till  goda egenskaper har visats av alla tidigare Buddhor och genom att uttala mantrat kan vi också uppnå dessa.