shapeimage_1_27.png

En del av boksamlingen. Foto: Paul M. Grahn 2013

Något som intresserat mig  i mer än 35 år är Tibets historia. Det är ingen lätt sak, som i all historieskrivning så finns det flera versioner. Under min senaste vistelse i London inköpte jag bland andra verk en relativt nyutkommen bok i ämnet, Tibet: A History av Sam Van Schaik. Här en kort presentation: Sam Julius van Schaik är en engelsk Tibetolog. Han doktorerade i tibetansk buddhistisk litteratur vid University of Manchester i 2000 med en avhandling om översättningar av Dzogchen texter av Jigme Lingpa. Sedan 1999 har han arbetat på British Library i London, och är idag projektledare för International Dunhuang Project, som specialiserat sig på studier av tibetanska buddhistiska handskrifter från Dunhuang. Här är adressen till hans mycket intressanta hemsida: http://earlytibet.com/author/

Människor i vår del av världen har många olika föreställningar om Tibet. Man tänker på fredliga tibetanska buddister, man har hört något om Dalai Lama och om den kinesiska ockupationen som med kinesisk terminologi kallas ”den fredliga befrielsen av Tibet." När det gäller Tibet har i detta avseende det i väst alltför ofta konstruerats myter och fantasier kring det så kallade "Världens tak". Samtidigt har Tibets historia, givetvis, blivit ett politiskt redskap i debatten om Tibets status versus Kina. Kinesiska historiker har alltsedan 1950-talets maktövertagande publicerat  dokument som, anser man, bevisar det tibetanska beroendet och de nära banden till Kina ända sedan 600-talet. 
Sam van Schaik ger i Tibet a history en översikt av det förflutna från det sjunde århundradet e.Kr. till nutid. Han ifrågasätter många förutfattade meningar den mera allmännt intresserade läsaren kan ha om Tibet, dess religion, dess samhälle och dess politik. Två av de viktigaste aspekterna av Tibets historia sticker ut mest framträdande i van Schaiks arbete: de många konkurrerande riktningarna inom tibetansk buddhism som konkurrerar och bekämpar varann, ibland med våld, och det faktum att Tibet har präglats av ständiga interaktioner med främmande makter, inte minst med Kina. Detta är en bok som jag gärna skulle vilja se översatt till svenska. Vi har ju sedan tidigare på svenska några försök till historieskrivning där Historien om Tibet : samtal med Dalai lama från 2007 (Historiska media, Lund) är den bästa. Övrigt på svenska om Tibet är idag föråldrat sedan mängder av ny information och nya fakta blivit tillgängliga. En annan bok som utkom 2011 är Tibet - fredsstaten : kultur, historia, samhälle av Katrin Goldstein-Kyaga. Hon har också skrivit den mycket intressanta Tibet och den svenska tystnaden: Tibets politiska status och Sveriges ståndpunkt 2008. Goldstein Kyaga är verksam som forskare och undervisar vid Södertörns högskola. Hennes böcker har om man ser till recensioner och debattartiklar inte gett upphov till någon upphetsad debatt. Beror det på att ämnet ”Kina - Tibet” inte står högt på debattagendan i Sverige, det är en svår och gammal konflikt det finns också en del gammal svensk politisk byk att tvätta i ärendet. Jag tänker då på det ”officiella Sveriges” ställningstaganden i FN i frågan och i relationen till Folkrepubliken Kina. Svenska Tibetkommitén har heller aldrig fått det genomslag i opinionen som t ex De förendae FNL-grupperna fick i Sverige. En parallell kan man dra till konflikten Israel-Palestina en konflikt som inte heller den har fått svenska folket ”att gå ut på gatorna”.
Härunder några bilder av böcker om Tibet och då dess historia i synnerhet. Böcker med beskrivningar i allmänhet, reseskildringar och berättelser om vistelser och inte minst om försök att ta sig in i Tibet genom århundradena vimlar det av.

 P1100929.jpg

Boken i översta raden längst ut till höger är en bok som publicerats i Kina, Tibetan history av Chen Qing Ying, 2006. Förlag China Intercontinental Press. Här kan man ta del av den officiella kinesiska versionen av Tibets historia. Boken innehåller en hel del fotografier. Det är ju alltid intressant att läsa de bildtexter som beskriver bilderna nedan ett exempel på en bild som föreställer den kinesiske PLA-generalen Zhang Guohua som under många år spelade en viktig roll i Tibets moderna historia. Det är alltid intressant att ta del av de böcker som publiceras i Kina om Tibet eller som det officiellt heter ”Chinas Tibet”. Jag har vid det här laget samlat på mig och läst någon hyllmeter böcker i ämnet och då har jag säkert inte tagit del av allt. Kina argumenterar givetvis mot de böcker som publiceras i väst om Tibet. Det finns dock en period i historien som så gott som aldrig nämns, 1966 - 1976. d vs under den s k kulturrevolutionen. Dessa tio är är oftast helt utelämnade. Det händer uppenbarligen ingenting i Tibet under denna tid. ”Tibetan history” av Chen Qing Ying slutar 1965 med att ”med etablerandet av Autonoma regionen Tibet börjar det en ny fas i den tibetanska historien”. (Min översättning)

Zhang_Guhua.jpg

”En bild säger mer än tusen ord” är ett gammalt påstående. Omkring den här bilden skulle man kunna resonera i timmar. Den avfärdas oftast i västliga publikationer som en ”propagandabild”, visst det kan man säkert kalla den. Det är också mycket troligt att den är arrangerad? Men den kan lika väl beskriva en händelse som ägde rum på det sätt som bilden visar och det kan också vara så att dessa munkar som syns på bilden mycket väl verkligen välkomnade Zhang Guohua och PLA. Det fanns tibetaner, både i klostren och utanför som såg positivt på kinesernas ankomst. Men tillbaka till Sam van Schaik och hans verk om den tibetanska historien. Förtjänsten med hans bok är att den inte beskriver historien i vitt och svart. Han redogör och förklarar, som jag nämnt ovan, att det fanns tusentals tibetaner, inte minst i det östliga Khamområdet, som med öppna armar mottog PLA- trupperna (Peoples Liberation Army) när de anlände hösten 1950. Det var då inte svårt att ta en bild som denna ovan. Vari ligger då  arrangerandet?  Det som sedan hände i Kham,1956 och framåt, efter införandet av kollektivjordbruk, motstånd och bombningen av klostret i Litang gav knappast upphov till bilder som denna. Men för den som vill veta mer om denna period i den tibetansk-kinesiska historien rekommenderas van Schaik´s bok. Läs och begrunda!

 P1100930.jpg