IMG_0053_copy.jpeg 

Nedanstående förteckning är ett urval av de böcker om Tibet som jag sedan 1970-talets början läst och samlat. Idag omfattar min samling av enbart böcker om Tibet mer än 500. Men Tibetlitteraturen i sin helhet är mycket större än så. Enbart på engelska finns det något tusental böcker publicerade. Många böcker på italienska, franska, ryska och inte minst kinesiska översätts aldrig till engelska eller ännu mindre till svenska. Jag hoppas att litteraturlistan kan vara till en hjälp för den Tibetintresserade att orientera sig något i den omfattande litteraturen, få tips om vad som är läsvärt före, under eller efter en resa till Tibet.GUIDEBÖCKER

TIBET (Lonely Planet Country Guides S.) ISBN: 978-1-74179-218-8 är Lonley Planets senaste upplaga av guideboken över Tibet. Denna gång till stor del författad av Bradley Mayhew och  Michael Kohn skiljer den sig avsevärt från föregående upplaga. Boken är  på 395 sidor och fullspäckad med information. Publicerades i mars 2011. Nästa upplaga utkommer våren 2015.

Det har sedan 1980-talet utkommit en rad guideböcker om Tibet. De flesta av dessa är inte längre aktuella. D v s många uppgifter om hotell, vägar, avgifter etc i dessa böcker är helt inaktuella. Däremot finns det delar i dem som fortfarande kan vara av intresse.
Ett bra exempel är TIBET HANDBOOK A PILGRIMAGE GUIDE av Victor Chan. (ISBN 0-918373-90-5). Moon Publications Inc. Tryckt 1994, 1104 sidor alltså inget att ta med på resan.
Men om man söker en bok som innehåller "allt" så är det den här. Varje kloster eller ruin finns med.

En annan användbar guidebok är TREKKING IN TIBET A TRAVELER´S GUIDE av Gary Mc Cue. ISBN 0-89886-662-6. Andra upplagan är 2003. Det bästa och mest detaljerade man kan få tag i om man skall vandra i Tibet. Mc Cue har själv vandrat varenda sträcka han beskriver vilket gör att boken är tillförlitlig utan en massa andrahandsuppgifter. Jag har själv använt denna bok vid vandringar jag har gjort runt Kailash och också vid vandringen mellan Ganden- och Samyeklostren.  Nu finns även i en tredje upplaga, 2010. ISBN 978-1-594 85-266-4.TIBETANSK KULTUR OCH HISTORIA - BÖCKER PÅ SVENSKA OM TIBET

Den äldsta boken på svenska om Tibet som jag känner till, och äger ett exemplar av, är Resa i Mongoliet och Tibet av M. Huc. Axel Hellstens förlag i Stockholm gav ut den svenska översättningen 1862. Två år senare följde Hucs andra skildring, Resa i Kina även den på Hellstens förlag. Under många år framåt var Hucs bok om Tibet den enda källan om Tibet som fanns tillgänglig på svenska. Sedan kom Sven Hedins skildringar om Tibet.

HISTORIEN OM TIBET – samtal med Dalai Lama av Thomas Laird.
ISBN 978-91-85057-13-9. Boken utkom på svenska 2006. Lairds samtal med Dalai Lama under många och långa intervjuer har resulterat i en unik och mycket intressant bok där Dalai Lama bl a ger sin syn på Tibets långa historia. Laird är en initierad Tibetkännare och en mycket duktig fotograf har också skrivet flera böcker om Tibet.

En klassiker om Tibet är SJU ÅR I TIBET av österrikaren Heinrich Harrer. Boken skildrar Harrers och Peter Aufschnaiters flykt från ett krigsfångeläger i norra Indien. De flydde 1943 tog sig till Tibet och nådde Lhasa två år senare. Här tillbringade de sedan ytterligare fem år, fick många vänner bland de ledande i samhället och flydde med dem till Indien när kinesernas Folkets befrielsearmé intog Lhasa 1951.

En tidig skildring av Tibet översatt till svenska är William Montgomery McGoverns I FÖRKLÄDNAD TILL LHASA -  redogörelse för en hemlig resa genom det mystiska Tibet. Utkom 1924 på Albert Bonniers förlag. Redan den fantasieggande titeln kan göra vem som helst nyfiken. Tibet som avlägset, mystiskt, förbjudet osv. är en etikett som fortfarande häftar sig kvar vid Tibet. Det finns fortfarande på 2000-talet ett behov av att hålla myten om Shangri-la vid liv och det är en trend som snarare ökar än minskar. Inte minst det hankinesiska nyväckta intresset för och den omfattande kinesiska turismen till framförallt Lhasa spär på denna trend. Bokens skildringar av Tibet på 1920-talet fogar ännu en mycket intressant bit i det tibetanska pusslet.

GÄST HOS DALAI LAMA (Roof of the world) av Amaury de Riencourt översatt från engelskan, utgiven 1952 på svenska av bokförlaget Natur och Kultur. En välskriven skildring av de Riencourts besök i Tibet sommaren 1947. Han får bl.a. träffa Dalai Lama och Tibets dåvarande Kashag, regering, med regenten, Taktra Rinpoche, i spetsen. Senare samma år leder Seraklostrets tusentals munkar ett uppror mot denne regent. Upproret som sannolikt är en prokinesisk statskupp slås ned av den lilla tibetanska armén. Boken är mycket intressant då den beskriver maktspelet åren just innan den kommunistiska kinesiska armén invaderar Tibet.

En Tibetskildring som man då och då stöter på i antikvariaten är DET HEMLIGA TIBET av Fosco Maraini, Bonniers 1955. Maraini var medhjälpare till den mest framstående Tibetkännaren italienaren Giuseppe Tucci. Boken innehåller många svartvita fotografier och beskriver "det gamla Tibet" före 1951.

1965 utkom på svenska NYA VINDAR ÖVER TIBET av Stuart och Roma Gelder. Ett engelskt journalistpar som rest mycket i Kina och fick som några av mycket få utlänningar besöka Tibet 1962. Ett tidsdokumet som beskriver Tibet efter upproret i Lhasa 1959 men före kulturrevolutionens utbrott 1966.

När Tibet åter öppnades för utlänningar efter kulturrevolutionen utkom många böcker som beskrev de nya besökarnas intryck. På svenska kom först Christer Leopolds bok RESA I TIBET ISBN 91-1-803272-9. Leopold inbjöds att besöka Tibet första gången 1977. Idag är även denna bok ett tidsdokument då den rätt ensidigt beskriver den kinesiska versionen av relationen mellan Tibet och Kina. När det gäller vad som hände efter 1959 och händelserna under kulturrevolutionen har den inte heller mycket med verkligheten i Tibet att göra. Leopold är mycket positiv till den modernisering av kinesisk modell som skett och sker i Tibet efter det kinesiska maktövertagandet 1951 d v s det som kallas ”Tibets fredliga befrielse” och införandet av ”demokratiska reformer”.

En resenär som anländer något år senare är författaren Tore Zetterholm. Hans bok TIBET MELLAN BUDDHA OCH MARX, Bokförlaget Bra Böcker, utkom 1981 och baserar sig på två resor till Tibet 1979 och 1980. Zetterholm inleder med att ställa sig den berättigade frågan "vad vet vi? Vilka möjligheter har man som främling att komma underfund med vad ett folk egentligen tycker?" En bra utgångspunkt när det gäller Tibet och en fråga som man bör ställa sig än idag när man besöker Tibet. Boken är i stort format och har många färgbilder. Ännu ett tidsdokument.

Den tredje boken i raden under dessa 1980-talets första år är Tomas Löfströms DEN LÅNGA RESAN TILL LHASA ISBN 91-46-14356-4. Löfström var en av deltagarna i den första svenska turistgrupp till Tibet som Christer Leopold ledde för Svenska-kinesiska resebyråns räkning 1980. Men författaren Tomas Löfström är mer än en ordinär Tibetturist. Han är påläst och förberedd. Han har studerat Tibets kultur och historia under flera år, haft kontakt med exiltibetanska kretsar och träffat den fjortonde Dalai Lama. Löfströms bok beskriver därför mycket mer än just den korta vistelsen under denna Tibetresa. Den beskriver just den ”långa resan” fram till att han äntligen kan besöka Tibet och se med egna ögon. Det var få förunnat att besöka Tibet vid denna tid 1970-talets slut och fram till 1980-talets mitt. En av de vanligaste frågorna jag kunde få på den tiden när jag uttalade mig om Tibet var "Har du varit där?" Om jag då berättade att jag varit i Nepal och Indien och träffat tibetanska flyktingar hände det ibland att det dög som svar. Men oftast dög det inte. Leopolds, Löfströms och Zetterholms böcker blev därför mycket viktiga i den då pågående debatten om Kinas närvaro i Tibet. De hade varit där!

En författare som ägnat många år åt Tibet är David Ståhl. Bl a verksam inom Svenska Tibetkommittén som dess ordförande. Han utgav 1992, på Larsons förlag, boken TIBET - våldtaget land på världens tak. ISBN 91-514-0252-1. Redan i förordet karaktäriserar han, med visst fog för sitt påstående, både Leopolds och Zetterholms böcker som ”prokinesisk propaganda”. Han ger också sin syn på Tibets historia i kortfattad form. Han slår fast att den 13:e Dalai lama gjorde en självständighetsförklaring av Tibet 1912 . En fråga som ständigt återkommer i debatten och bestrids från kinesiskt håll. I bokens avslutningkapitel finns en sammanställning, gjord av professor Per Kvaerne i Oslo, stor Tibetauktoritet, av de kinesiska reaktionerna på att Dalai Lama erhöll Nobels fredspris 1989. En intressant bok oävet att den oreserverat stöder den exiltibetanska synen på Tibet.

På svenska finns också BORTOM HIMALAYA - en reseskildring från det inre Tibet. ISBN 91-7738-178-5 av journalisten Torgny Hinnemo. En bok med mycket bilder och intressant text om en färd till berget Kailash i västra Tibet. Hinnemo medföljer Etnografiska museéts expedition under ledning av Bo Sommarström 1987 till dessa avlägsna trakter där Sven Hedin en gång vistades i månader för att bl.a. loda djupet i Manasarovarsjön och försöka ta reda på var Yarlong Tsanpoflodens (Brahmaputra) källa fanns. Här blev Hedin också den förste europé som gjorde den klassiska pilgrimsvandringen runt Kailashberget även om han nu red på en häst större delen av färden.

1996 utkom TIBET VÄRLDENS TREDJE POL. ISSN 0044-0477. Utgiven av Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi. Ännu en vetenskaplig expedition till bl.a. västra Tibet görs. Man besöker Brahmaputras källområde mm. Ett vetenskapligt verk med intressanta uppgifter om befolkningstal, vattenresurser, jordbruk och nomadism. Även undersökningar och reflektioner kring Sven Hedins arbete och vistelse i Shigatse ingår i boken.

TIBET – FREDSSTATEN av Katrin Goldstein-Kyaga ISBN: 9-789171-398673. Utgiven 2011, en bok om Tibet på svenska. Goldstein- Kyaga är mycket kunnig inom sitt område. Hon forskar om Tibet och har även gett ut boken TIBET OCH DEN SVENSKA TYSTNADEN. ISBN: 978-91-973844-5-2. Utkom 2008.
De här båda böckerna skall man definitivt som svensk läsa om man är det minsta intresserad av Tibet.

Ett av tillskotten i raden av böcker om Tibet på svenska är EN RESA I TIBET - JUVELEN I LOTUSBLOMMAN av Sofie Gardestedt. ISBN 91-975735-1-5. Poetiskt skildrar hon förverkligandet av sin dröm att ta sig ”till världens tak, till platån som gömmer sig ovan molnen”. Det är en reseskildring av ett mer ovanligt slag. Själv beskriver hon boken som ”en snarare filosofisk och poetisk än faktaredovisande.” Boken tillägnas ”den som vill resa till Tibet, i verkligheten eller i fantasin, och som söker inspiration utöver faktaredovisning”. Tibet är fortfarande lockande, mystiskt, hemlighetsfullt undflyende och så vidare. Hon kritiserar inte den kinesiska Tibetpolitiken men visst, man kan läsa mellan raderna var hennes sympatier finns.


TIBETANSK KULTUR OCH HISTORIA - BÖCKER PÅ ENGELSKA

Det är en stor och imponerande samling flum som finns publicerat i böcker, i filmer i reklamvärlden och ute på Internet som på ett eller annat sätt har kopplingar till Tibet. En mycket intressant bok om detta sammanhang utkom 2004, DREAMWORLD TIBET – Western illusions av Martin Brauen ISBN 974-524-051-6. I boken beskriver Brauen systematiskt västerlandets sökande efter det utopiska lyckoriket. Alltifrån de första missionärernas beskrivningar till det kommersiella utnyttjandet av Tibet i de mest befängda reklamsammanhang. Här kan man bl a läsa om hur vi idag kan köpa ett eget kit för att skapa en sandmandala. Det som en gång var reserverat för munkar med lång träning kan idag uppenbarligen utföras av vem som helst. Boken innehåller mycket bilder och är en verklig guldgruva av information om mycket som relateras till Tibet. Här får t ex vi hela historien om T. Lobsanag Rampa eller Cyril Henry Hoskins, 1910 -1981, som han egentligen hette, författaren till bl a ”Tredje ögat”. Lobsang Rampa har idag många anhängare och med ett flertal hemsidor på Internet som tillägnas denna ”framstående lama”.  Hoskins var rörmokare med författarambitioner, han skrev en klassiker, ”Tredje ögat” och flera uppföljare till denna. Men han hade aldrig satt sin fot i Tibet och en hel del av uppgifterna om tibetansk buddism i hans böcker är kvalificerad ”mumbo-jumbo”.


En välgjord och sammanfattande kulturhistorisk bok om Tibet är Francoise Pommarets TIBET – TURNING THE WHEEL OF LIFE ISBN 0-500-30112-3. Pommaret har varit bosatt i Bhutan i många år och läser och talar också tibetanska vilket givetvis har gett henne fler möjligheter att tränga in i den tibetanska verkligheten. Detta är en liten behändig bok, fylld med intressant information och ett rikt bildmaterial gör den här boken till en idealisk reskamrat. Rekommenderas!

HIMALAYA av Michael Palin ISBN 0-75381-990-2 utkom umder 2005. Skildrar Palins resa, tillsammans med filmteamet från BBC, genom Pakistan, Indien, Nepal, Tibet, Yunnan, Bhutan och Bangladesh. Rätt bra uppdaterad exempelvis om Maoistgerillan i Nepal. Underhållande med bitvis oerhört roliga kommentarer och iakttagelser. Inte någon guidebok men kanske en rolig reskamrat om man färdas i och kring Himalaya.

Vill man ta del av tidiga källskrifter om Tibet bör man läsa NARRATIVES OF THE MISSION OF GEORGE BOGLE TO TIBET AND THE JOURNEY OF THOMAS MANNING TO LHASA av Clements R. Markham. Förstautgåva 1876 omtryckt i en begränsad utgåva i serien Bibliotheca Himalayica i Indien 1971. Här ges utförliga rapporter om den brittiska regeringens tidiga kontakter, 1700-talet, med Tibet. Likaså skildras den excentriske engelsmannen Thomas Mannings resa till Lhasa 1811-12.

Sarat Chandra Das var en av de indier, kallade pundits, som på uppdrag av brittisk militär i Indien sändes till Tibet som den tidens hemliga agenter. Uppdraget var att kartlägga landet. Sarat Chandra Das gjorde flera vandringar till fots under 1800-talets senare del. Han är sannolikt också den som utgör modell för Kiplings ”lama – a guro from Tibet” i klassikern ”Kim” Sarat Chandra Das´s beskrivningar i , JOURNEY TO LHASA AND CENTRAL TIBET, har redigerats av W.W. Rockhill, och utgavs 1902. Också denna utgåva i serien Bibliotheca Himalayica 1970.


Ytterligare en bok i samma serie är den japanske munken, eller var han möjligtvis hemlig agent, kanske båda delarna, Ekai Kawaguchis bok THREE YEARS IN TIBET. Först utgiven 1909 omtryckt 1979. Hela den här serien böcker som tryckts om i faksimil i Indien är av stort intresse för den som vill studera de tidiga beskrivningarna av Tibet. Nu är det inte helt enkelt att införskaffa dessa böcker, själv köpte jag dem i Nepal på 1970-talet och ytterligare några i New Delhis antikvariat på 1980-talet. Har faktiskt sett några av dem i antikvariat i London annars blir det till att köpa dem i de utmärkta bokhandlarna i Kathmandu om man vill bläddra i dem. Idag är det ju annars internet som gäller när man söker speciella böcker.


En nyutkommen bok som till stora delar bygger på material från de ovan nämnda bäckerna är THE HIGH ROAD TO CHINA – George Bogle, the Panchen Lama and the first british expedition to Tibet. Av Kate Teltscher. ISBN 0-7475-8621-7. Teltschers bok bygger givetvis mycket på bl a den ovan nämnda ”Narravties of the ….”  men hon har också grävt vidare och funnit mycket intressanta detaljer och nya uppgifter om dessa kontakter före första opiumkriget 1842 mellan Storbritannien och Kina.


SVEN HEDIN….

Att göra en bibliografi över Tibetlitteratur, kort eller lång, utan att ta med något av Sven Hedins verk om Tibet vore att missa målet helt. Sven Hedins stora vetenskapliga verk om Tibet är SOUTHERN TIBET. DISCOVERIES IN FORMER TIMES COMPARED WITH MY OWN RESEARCHES IN 1906-1908. 9 band och två kartverk.

En komplett uppsättning av verket såldes på auktion 2008 i Sverige för 76.000 kronor!

75196_0.jpg

 

TRANSHIMALAYA I-III, som redogör för hans tredje expedition 1905-1909, i tre band omfattande 1849 sidor, är ett standardverk när det gäller Hedins färder och upptäckter i Tibet. Finns på antikvariat, dock erbjuds ofta bara de två första delarna, se till att få med alla tre delarna! Priser idag runt 1000 – 1500 kronor.

 

P1130508.jpeg
Det bästa om Sven Hedin som står att få idag är Axel Odelbergs ÄVENTYR PÅ RIKTIGT. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin ISBN: 978-91-1-301705-1. Utkom 2008. Ett gediget forskningsarbete med resultatet återgivet i lättillgänglig text. Här tecknas nästan hela bilden av den komplexa personligheten Sven Hedin. Odelberg har dessutom senare skrivit två andra böcker om Hedin som behandlar hans engagemang i den sk Försvarsstriden 1914 och en bok om Hedins relation till Hitler. Dessa båda böcker utgör dock bara en fond till Hedins tibetanska erfarenheter.


En bra förteckning över Hedins väldiga produktion finns i biografin, SVEN HEDIN - EN BIOGRAFI ISBN 91-0-043621-6 av Erik Wennerholm 1978. När det gäller Hedin finns det fortfarande möjlighet att köpa flera av hans böcker framförallt de mera populära, som gavs ut i jätteupplagor. Men priserna stiger, åtminstone för böcker i gott skick, för varje år!
Sven Hedins stiftelse har i sitt arkiv mer än 3000 teckningar som han utförde under sina många och långa färder i Asien. 241 av dessa teckningar finns återgivna i boken SVEN HEDIN SOM TECKNARE. Redigerad av Gösta Montell och Folke Holmér och utgiven 1964. En vacker bok med typografi och layout av Karl-Erik Forsberg en av vära främsta grafiska formgivare genom tiderna. Alla bilder är inte från Tibet även om flera av de bästa är gjorda där.
Bl a en vacker teckning av den stora borgen i Shigatse. Denna borg som var äldre än Potalapalatset i Lhasa och säkert då också var en av förebilderna, till Potala tillsammans med borgen i Leh i Ladakh, Indien. Borgen i Shigatse var länge endast en grushög på klippan ovanför staden då den förstördes efter upproret 1959. Den jämnades totalt med marken efter upproret 1959, alltså redan innan kulturrevolutionen. Idag står den åter där återuppbyggd, i betong, inte på några när så vacker som den en gång var men kommer sannolikt att locka många av de kinesiska turisterna som idag utgör majoriteten av besökare i Autonoma regionen Tibet. Det ryktas att det skall bli ett museum inne i borgen. Här inne kommer man då sannolikt, givetvis, att presentera den kinesiska versionen av Tibets historia en variant som ju till stora delar skiljer sig från den version vi i väst kan ta del av.


ANDRA TIBETRESENÄRER

En bra sammanfattning och översikt över dessa tidiga resenärer och den litteratur som producerades finner man i TIBET A CHRONICLE OF EXPLORATION av John McGregor ISBN 7100-6615-5. Utkom 1970. McGregor börjar med de första kända västerländska besöken i Tibet på 1600-talet. Dessa besök gjordes av jesuitiska missionärer som sökte efter det försvunna kristna rike som allt sedan medeltiden antogs finnas och styras av en mytisk påve kallad Prester John. Denna bok är en guldgruva av information om tiden fram till britternas invasion av Tibet 1903-04. En nyutgåva vore kanske på sin plats. Några av personerna i denna bok beskrivs också i Peter Hopkirks Trespassers on the roof of the world. Se nedan.


Många är de som försökt ta sig till Lhasa. En av de märkligaste i denna skara är engelsmannen Henry Savage Landor. Om sitt vådliga äventyr berättar han i IN THE FORBIDDEN LAND - An epic equestrian journey through 19th century Tibet. Henry Savage-Landor ISBN 1-59048-074-0 Nyutgåva av The Long Riders Guild press av denna sällsynta bok. Översatt till svenska kom denna bok redan 1899 PÅ FÖRBJUDNA VÄGAR - RESOR OCH ÄVENTYR I TIBET Bonniers förlag. Sven Hedin hävdade på sin tid att det mesta i boken var dikt och ren lögn! Savage-Landors bisarra äventyr, som också i förkortad form finns beskrivet i Peter Hopkirks Trespassers on the roof of the world liksom i I SVEN HEDINS SPÅR av Lasse Berg och Stig Holmqvist ISBN 91-7798-625-3 Carlssons Bokförlag 1993, börjar den 13 juli 1897 då han med ett trettital bärare tar sig över ett bergspass in i Tibet från norra Indien. En efter en överger bärarna honom och slutligen har han bara två trogna kvar vid sin sida. Jagad av tibetanska soldater i trakterna av det heliga berget Kailash i väst flyr Savage-Landor men blir slutligen infångad. Hans målande beskrivningar av hur fega, grymma och allmänt okunniga tibetanerna är säger mycket om hur några av de brittiska imperialisterna såg på tibetanerna. Sida upp och sida ner öser han sina nedsättande omdömen om allt tibetanerna tar sig för. Framförallt avskyr han munkarna och givetvis de tibetanska soldater som jagade honom. Savage- Landors skildring har till och från anklagats för att vara en uppdiktad berättelse. Boken avslutas med många intyg från inblandade om berättelsens äkthet. Själv tror jag att Savage-Landor absolut varit i de delar av Tibet han beskriver. Hans beskrivning av trakterna runt Manasarovarsjön är mycket detaljerade. De dramatiska händelserna, jakten, infångandet och tortyren av honom och hans följeslagare är självklart dramatiserade helt i tidens anda. Vid denna tid har ju Sven Hedin börjat sina resor i Asien. Senare kommer han med sina skildringar av i stort sett samma trakter och även han visste hur berättelsen skulle kryddas för att väcka berättigad uppmärksamhet.


Ett hopp fram i tiden till 1940 då F. Spencer Chapmans LHASA THE HOLY CITY utkom i England. Chapman var assistent till Sir Basil Gould som i slutet av 1936 färdades från Gangtok i Sikkim till Lhasa för att underrätta sig om situationen i Tibet. Delegationen stannade flera månader i Lhasa. Sir Basil Gould var utsänd av det brittiska utrikesdepartementet. Redan vid denna tid befarade man att det kinesiska intresset för Tibet skulle innebära en invasion. Den nationalistiska regimen i Kina under ledning av Chiang Kai-shek hyste ju samma planer som den kommunistiska regimen så småningom kom att verkställa dvs. "den fredliga befrielsen av Tibet" som det kallas. Bildmaterialet i boken är mycket intressant för oss som är intresserade av hur Lhasa en gång såg ut.


1946 publicerade en av de stora kännarna av Tibet Sir Charles Bell sin bok PORTRAIT OF A DALAI LAMA – the life and times of the great thirteenth. Nyutgåva 1987 ISBN 086171055X av Wisdom Publications i London. Den trettonde Dalai Lama föddes 1876 och dog 1933. Han är tillsammans med den femte och den nuvarande den fjortonde Dalai lama de främsta, mest betydelsefulla i raden av Dalai Lama-inkarnationer. Bells bok är ett nyckelverk i förståelsen av Tibets historia under 1900-talets början. Bell, som talade tibetanska, var brittisk s k Political Officer för Sikkim, Bhutan och Tibet under mer än tio år fram till 1920. Bell skrev också en ordbok för talad tibetanska. Länge det enda verk som fanns att tillgå för den som ville lära sig tibetanska.

Österrikaren Heinrich Harrer, se ovan hans Sju år i Tibet, har också skrivit en bok om sitt återbesök i Tibet 1982. RETURN TO TIBET ISBN 0-14-007774 Penguin books. Han har också gett ut flera böcker med sina bilder från tiden i Tibet. Den senaste heter LOST LHASA ISBN 0-8109-2789-6 och innehåller mängder av intressanta bilder från Tibet före 1951.

Henrich Harrer.jpg

Beyond Seven Years in Tibet ISBN 978-1-921196-00-3 kom 2007 på engelska, det tyska originalet 2002, och är Harrers fullständiga biografi. Han föddes 1912 och avled 2006. Här får vi följa hans live före, under och efter hans "Sju år i Tibet". Bland de många intressanta kapitlen finns exempelvis "Ladakh". Harrer gjorde många besök i "Little Tibet" mellan 1976 och 1991. Vi får också ta del av hans långa vänskap med den 14:e Dalai Lama. En vänskap som grundlades i Lhasa och fortsatte genom åren i Dalai Lamas exil. Boken är intressant just därför att den behandlar hela Harrers liv och inte enbart de sju åren i Tibet som flykting undan engelsmännen. Harrer har fortfarande en oficiell hemsida; http://www.harrerportfolio.com/HarrerBio.html

Inte på engelska men på tyska, en åtminstone i Sverige sällsynt bok, är Heinrich Harrers och Hans Wolterecks MEINE TIBET BILDER. Heering Verlag Schweiz. Boken utkom redan 1953. Jag har aldrig sett någon engelsk utgåva, men den finns kanske? Många unika bilder bl a från den fjortonde Dalai Lamas första flykt, direkt efter den kinesiska invasionen, till södra Tibet och indiska gränsen 1951. Harrer som då hade vistats sju år i Tibet deltog i denna flykt. Harrer stannade sedan kvar i Indien medan hans kompanjon Peter Aufschnaiter stannade kvar ytterligare något år inne på tibetanskt territorium.


Aufschnaiter som levde efter sin andra flykt ut ur Tibet undan kommunisternas framryckande ”befrielsearmé” 1951-52 fram till sin död 1973 i Kathmandu, Nepal. Han fotograferade och skrev dagböcker under sina år i Tibet.  Dessa texter och bilder som han själv aldrig publicerade har sammanställts av Martin Brauen i boken PETER AUFSCHAITER`s EIGHT YEARS IN TIBET. ISBN 974-524-012-5. Översatt från tyska till engelska 2002.  Lika intressant som Heinrich Harrers bok. Dock är skildringen av Tibet inte lika spännande men desto mera faktaspäckad.

Redan 1984 kom John F. Avedons IN EXILE FROM THE LAND OF SNOWS. ISBN 0-86171029-0. Tibets historia under 1930-talet och framåt och de händelserika åren under 1950- 60- och fram till 1980-talet beskrivs här utifrån information från tibetanska flyktingar och utifrån Dalai Lamas exilsamhälle i Indien. Mycket av dessa händelser har på senare år bekräftats från andra källor. En tidig och mycket viktig bok som gav initierade skildringar av tiden både före, under och efter kulturrevolutionen. Har en bra och översiktilig historia om det exiltibetanska samhällena i Indien och deras utveckling.

Skanningsbild.jpeg

En bok som delvis behandlar samma tidsperiod som Harrer skildrar är THE DRAGON IN THE LAND OF SNOWS A history of modern Tibet since 1947. Tsering Shakya. ISBN 0-7126-6533-1, Pimlico-Random House. Den här boken är en guldgruva av information om det moderna Tibets historia. Oumbärlig för den som vill ha kunskaper om Tibets moderna historia!

Skanningsbild_3.jpeg

A PORTRAIT OF LOST TIBET av Rosemary Jones Tung (ISBN 0500 540683) innehåller intressanta fotografier av Ilia Tolstoy och Brooke Dolan. Dessa båda amerikaner, för övrigt underrättelseagenter inom CIA:S föregångare OSS, besökte Tibet under ett militärt och diplomatiskt uppdrag till Kina 1942-43. Bilder också från den tibetanska landsbygden, från Gyangtse och andra platser.


Om man ville ha en mera översiktlig bok om Tibets historia var länge TIBET AND IT´S HISTORY av Hugh E. Richardsson ISBN 0-87773-376-7. Det enda man kunde få tag i. Richardson var i många år Storbritanniens representant i Lhasa. Från 1947 efter Indiens självständighet fortsatte han som dess representant i Lhasa fram till 1951. Han har också skrivit A CULTURAL HISTORY OF TIBET tillsammans med David Snellgrove ISBN 0-394-74380-6. Även denna bok intressant och faktaspäckad.


TIBET AND HER NEIGHBOURS  - A HISTORY. Redigerad av Alex McKay. ISBN 3-88375-718-7. 20-talet framstående tibetologers artiklar om Tibets historia  har här samlats i en volym. Bokens olika författare undersöker olika aspekter på Tibets och dess grannars relationer genom historien. Här kan man ta del av djupa kunskaper om Tibets relation med t ex. Bhutan, Nepal, Brittiska Indien, Ryssland, USA och till och med nazistiska Tyskland. En mycket intressant bok utgiven i samband med ett Tibetseminarium i St Andrews i Skottland i september 2001 för att hedra minnet av den då nyligen bortgångne f d brittiske diplomaten och tibetologen Hugh Richardson som bott och verkat många år i Tibet. En av de mest intressanta artiklarna, av Samten Karmay, behandlar kung Langdarma och hans styre 838-42 e Kr. Langdarma beskylls ju ofta i Tibetlitteraturen för att ha försökt undertrycka buddhismen i Tibet och favorisera den s k Bon-religionen. I dokument funna i Dunhuang-grottorna, Gansuprovinsen i Kina, kan man dock som Samten Karmay visar, finna en mer nyanserad bild av Langdarmas styre. En annan intressant artikel är skriven av Robert Barnett och handlar om Chen Kuiyuan, partisekrteterare i Tibet 1992 – 2000. Hans åtgärder för politisk kontroll och för att få fart på ekonomin i Tibet samt inflödet av kinesiska entreprenörer till Lhasa är viktig att känna till för att förstå den senaste utvecklingen i Tibet.


CONTEMPORARY TIBET – Politics, develpment and society in a disputed region. ISBN 0-7656-1357-3. Redigerad av Barry Sautman och June Teufel Dreyer. Utgiven 2006. Även denna bok har en kunnig skara tibetologer som författare. I boken återfinns också flera kinesiska oberoende tibotologer bosatta såväl i Beijing som i USA. Intressant för den som vill tränga djupt i den komplicerade väven av Tibets internationella relationer.


TRESPASSERS ON THE ROOF OF THE WORLD - The race for Lhasa av Peter Hopkirk. 0-19-285132-2. Här får man stifta bekantsakp med många av de västerlänningar, men även indier i brittisk tjänst, vars mål var att kartlägga och ta sig till den förbjudna staden Lhasa. Några lyckades, andra omkom på vägen. en mycket spännande bok.
Översatt och utgiven i Peking till kinesiska 1997. Pris 14.80 yuan!TIBETKÄNNAREN GIUSEPPE TUCCI OCH EN VÄRDIG EFTERFÖLJARE
Den italienske tibetkännaren Giuseppe Tucci har skrivit många böcker om Tibet. Tucci gjorde åtta vetenskapliga expeditioner till Tibet och dess grannländer under 1930- och 40-talen och får anses vara den absolut främsta auktoriteten på Tibet. På svenska finns tyvärr endast TIBET - Lamornas land Rabén & Sjögren, översättning från engelskan 1967. En annan bok av honom är TO LHASA AND BEYOND (ISBN 0-937938-57-2) vilken beskriver hans sista expedition till Tibet 1948.

 

P1150284.JPG

     Transhimalaya - Tucci.jpg  To Lhasa and beyond.jpg

1974 utkom på engelska Tucci´s TRANSHIMALAYA ISBN 0214653234. Boken behandlar Tibetregionens pre- och protohistoriska tid. Ett ämne som få andra författare gett sig i kast med. Boken är ett av de grundläggande verken om denna tid. Tucci är som sagt en av de mest erfarna resenärerna i Tibet. Han färdades till fots och till häst under åtta långa resor, han talade och läste tibetanska så han var väl förberedd. Boken behandlar bl a de intressanta mycket gamla metallföremålen som går under beteckningen thokchag´s. Tucci´s stora verk är TIBETAN PAINTED SCROLLS, standardverket om tibetanskt thangkamåleri, 3 volymer utkom 1949. Finns även i ett senare nytryck men även det kostar flera tusen kronor.

P1130346.jpeg


En efterföljare till Tucci som ägnat 20 år åt långa fotvandringar i Tibet är amerikanen John Vincent Bellezza som nyligen, 2014, publicerade sin THE DAWN OF TIBET – THE ANCIENT CIVILISATION ON THE ROOF OF THE WORLD. ISBN 978-1-4422-3461-1. Bellezza är en oberoende forskare och arkeolog som vandrat i de delar av Tibet som vi andra möjligtvis bara har sett glimtar av eller studerat på en karta. Liksom Tucci skriver och läser Bellezza tibetanska, talar kinesiska och är bevandrad i flera av de äldre tibetanska skriftspråken som användes under förbuddistisk tid. Ett av hans tidigare grundläggande verk är  ANTIQUITIES OF UPPER TIBET – PRE-BUDDHIST ARCHAEOLOGICAL SITES ON THE HIGH PLATEAU. (FINDINGS OF THE UPPER TIBET CIRCUMNAVIGATION EXPEDITION 2000). ISBN 81-87392-25-8. Publicerad 2002. Denna rapport är ingen lättsam läsning, det är en vetenskaplig rapport och kräver inte bara grundläggande kunskaper om Tibets geografi, historia och arkeologi utan också erfarenhet av andra tibetanska förhållanden för att man skall kunna tillgodogöra sig innehållet.


TIBETS MODERNA HISTORIA

CHINA`S TIBET? – Autonomy or assimilation av Warren W. Smith Jr.
ISBN: 9780742539891-36-95. En mycket välinformerad tibetolog som noggrant analyserar relationen mellan Kina och Tibet. Denna bok är inte lika omfattande som hans stora utförliga verk TIBETAN NATION men sammanfattar den komplicerade Sino-tibetanska relationen. Notera frågetecknet i titeln. Smiths senaste bok om Tibet är TIBET´S LAST STAND – THE TIBETAN UPRISING OF 2008 AND CHINA´S RESPONSE. ISBN: 978-0-7425-6685-9. En auktoriativ genomgång av händelserna innan och efter olympiaden i Beijing 2008.

 

P1100930_copy.jpeg

TIBET A HISTORY av Sam Julius van Schaik ISBN: 9780300194104-12-09. Schaik är en brittisk tibetolog. Han doktorerade i tibetansk buddhistisk litteratur vid University of Manchester  2000 med en avhandling om översättningar av Dzogchentexter av Jigme Lingpa. Sedan 1999 har han arbetat på British Library i London, och är idag projektledare för International Dunhuang Project, som specialiserat sig på studier av tibetanska buddhistiska handskrifter från Dunhuang. Här är adressen till hans mycket intressanta hemsida: http://earlytibet.com/author/   Många som tänker på Tibet tänker på fredliga tibetanska buddister, Dalai Lama och om den kinesiska ockupationen som med kinesisk terminologi kallas ”den fredliga befrielsen av Tibet. När det gäller Tibet har i detta avseende det i väst alltför ofta konstruerats myter och fantasier kring det så kallade "världens tak". Samtidigt har Tibets historia blivit ett politiskt redskap i debatter om Tibets status versus Kina. Kinesiska historiker har alltsedan maktövertagandet letat efter bevis av det tibetanska beroendet av Kina under de senaste århundradena. van Schaik ger i Tibet a history en översikt av det förflutna från det sjunde århundradet e.Kr. till nutid. Han ifrågasätter många förutfattade meningar den mer allmänt intresserade läsaren kan ha om Tibet, dess religion, dess samhälle och dess politik. Två av de viktigaste aspekterna av Tibets historia som sticker ut mest i van Schaiks arbete är: de många konkurrerande riktningarna inom tibetansk buddhism som bekämpar varann, ibland med våld, och det faktum att Tibet har präglats av ständiga interaktioner med främmande makter, inte minst med Kina. Detta är en bok som jag gärna skulle vilja se översatt till svenska.

Skanningsbild_1_1.jpegSkanningsbild_1.jpegSkanningsbild_2.jpeg

En framträdande tibetolog är Melvyn C. Goldstein som skrivit flera omfattande verk om Tibet. THE SNOW LION AND THE DRAGON – China, Tibet and the Dalai Lama ISBN 0-520-21951-1, utkom 1997 och är en historiebok i litet format om relationen mellan dessa tre Kina, Tibet och Dalai Lama. Kan vara något att börja med innan man går vidare med hans större verk.

Hans stora verk är de tre delarna av A HISTORY OF MODERN TIBET

Volym 1: ”The demise of the lamaist state 1913-1951”. ISBN 0-520-07590-0

Volym 2: ”The calm before the storm 1951 -1955”. ISBN 978-0-520-24941-7

Volym 3: ”The storm clouds descend 1955-1957”. ISBN 978-0-520-27651-2

Volym 4: "In the eye of the storm 1957 - 1959 ISBN: 9780520278554

Det här är ingen ”liten skriftserie” så här långt fyra volymer på mer är 500 sidor vardera. Goldstein har haft möjlighet att leta material i flera arkiv, bl a i det amerikanska State departments arkiv, brittiska arkiv, dock inga kinesiska men däremot tagit del av viktiga dokument som finns i indiska arkiv. Goldstein har nu hunnit till det avgörande året 1959, upproret och Dalai Lamas flykt och lite längre fram kan vi kanske ta del av händelserna under kulturrevolutionen.

När det gäller kulturrevolutionen så har han redan varit inne på den i boken ON THE CULTURAL REVOLUTION IN TIBET – THE NYEMO INCIDENT OF 1969. Boken är skriven tillsammans med Ben Jiao och Tanzen Lhundrup. ISBN 9780520256828. Detta är en av de mycket få böcker som handlar om kulturrevolutionen i Tibet. Boken behandlar händelserna i Nyemo som liger strax sydväst om Lhasa utmed Yarlong Tsangpofloden. Här ställde sig en nunna i spesten för en kulturrevolutionär falang som utvecklades till en väpnad revolt mot den kinesiska ockupationen. En mycket intressant bok för den som vill gräva i det okända av Tibets moderna historia.

En intressant bok, om "Drokpas" - nomaderna idag några hundratusen människor som lever på Changtangplatån, är NOMADS OF WESTERN TIBET också den av Melvyn Goldstein, medförfattare är Cynthia Beall, ISBN 0-906026-23-7. Goldstein och Beall, som båda pratar flytande tibetanska, delade nomadernas liv i 16 månader under 1986-1988. Denna antropologiska studie är befriad från den vanligtvis "vetenskapliga terminologi" som kan tynga läsningen. Bilderna, många i boken, och den närgångna skildringen av nomadernas liv finns inte i något annat verk om Tibet.

THE STRUGGLE FOR MODERN TIBET: THE AUTOBIOGHRAPY OF TASHI TSERING ISBN 1-56324-950-2 också av Goldstein kan rekommenderas. Tashi Tsering var som liten pojke medlem i Gadrugba, Dalai Lamas danstrupp. Boken är berättelsen om hans liv. En mycket initierad skildring av munklivet nära den högsta makten. Korruption och övergrepp på de unga munkarna hörde till ordningen. Men han berättar också om kulturrevolutionen hur han tillsammans med sina tibetanska studentkamrater färdas från Xian till Lhasa via Golmud . När man kommer fram inkvarters man i ett "gästhus", i det som tidigare varit Ramochetemplet! Vistelsen i Lhasa varar fyra-fem månader . I oktober 1967 anklagas Tashi Tsering plötsligt för att vara en kontrarevolutionär och hans fängelseår börjar. Ett fascinerande livsöde i en bok som också ger några initierade bilder av kulturrevolutionen i Tibet.

TIBET- AN UNFINISHED STORY av Leslee Brown Halper & Stefan Halper. ISBN: 978-184904-359-5. Utkom 2014 och är en mcyket läsvärd och insiktsfull genomgång, med nya tillgängliga källor, om hur Tibets svaga militära förmåga parat med stormakternas och grannsaternas ointresse skapade den situation som Tibet fortfarande befinner sig i. Här är avsnitten om relationen mellan USA och Indiens premiärminister Pandit Nehru mycket detaljerade och belyser händelseerr som tidigare varit okända för oss.

Om man vill tränga ytterligare in Tibets moderna historia och samtidigt ta någon del av den akademiska strid som utkämpas mellan olika uttolkare av den Tibetanska historien så kan man läsa THE MAKING OF MODERN TIBET (Revised edition) av A. Tom Grunfeld. ISBN 1-56324-714-3352. Grunfeld, från Kanada, är en Tibetkännare som anstränger sig för att ge intryck av att ha en oberoende ställning. Hans böcker och artiklar är intressanta att ta del av men man bör också känna till att han varit styrelsemedlem av US-China Peoples Friendship Association och medarbetat i deras tidskrift New China. Boken har kritiserats av flera exiltibetanska författare exempelvis Jamyang Norbu som noterar att det i flera fall saknas källor till påståenden om tibetanskt liv och kultur före det kinesiska maktövertagandet. Norbu menar att Grunfeld framställer det tibetanska samhället, före 1951, som barbariskt, omänskligt grymt, smutsigt, okunnigt, syfilitiskt och sexuellt degenererat. Grunfelds påståenden om denna tid ”före befrielsen” tjänar kinesiska syften att framställa Tibet i så dålig dager som möjligt för att mot detta ställa det ”moderna Tibet” som nu fått del av den upplysta kinesiska civilisationen. Det här är som sagt en del i en debatt som ökar och minskar i intensitet i relation till vad som händer i och utanför Tibet och Kina.

OM DET VÄPNADE TIBETANSKA MOTSTÅNDET MOT KINA
En av de första böckerna om det tibetanska motståndet mot den kinesiska invasionen är FOUR RIVERS AND SIX RANGES - A true account of Khampa resistence to Chinese in Tibet av Gompo Tashi Andrugtsang. 116 sidor,  utkom 1973. Utgiven av Information and publicity office of H.H. Dalai Lama i Dharmsala. Indien. Boken är idag intressant eftersom man här får ta del av det tibetanska motståndet av en som själv var direkt inblandad. I väst kände vi inte till detta väpnade moststånd förrän det var över. Nuär dessa händelser bekräftade av exempelvis de amerikanska underrättelseagenter som deltog. Se nedan i flera andra böcker.

En som var med och direkt inblandad i CIA:s utbildning av den tibetanska motståndsrörelsen på 1950 - och 60-talen i USA är författaren till ORPHANS OF THE COLD WAR - America and the Tibetans struggle for survival. John Kenneth Knaus. ISBN 1-891620-18-5. Utkom 1999. Kan varmt rekommenderas till den som vill skapa sig en ännu tydligare bild av vad som hänt "bakom kulisserna" i det stormaktspolitiska spelet om Tibet.

Mikael Dunham har skrivit BUDDHA´S WARRIORS – The story of the CIA-backed Tibetan freedom fighters, the Chinese unvasion, and theultimate fall of Tibet. ISBN 0-14-400104-7. Dunham har ägnat sju år åt att intervjua många av deltagarna i denna kamp, såväl tibetanska motståndskämpar som amerikanska rådgivare och instruktörer som var direkt inblandade i händelserna.

Ännu en bok om CIA:s hemliga inblandning i konflikten mellan Tibet och Kina är THE CIA:S SECRET WAR IN TIBET. Kenneth Conboy och James Morrison. ISBN 0-7006-1159-2. En gedigen genomgång av CIA:s operationer med luftlandsättningar av i USA tränade tibetanska gerillakämpar. Även ett mycket intressant kapitel om Indiens inblandning i denna konflikt. Boken fogar nya intressanta bitar till pusslet om USA och Tibet vs Kina.


ARRESTED HISTORIES – Tibet,the CIA, and memories of a forgotten war av Carole McGranahan. ISBN 978-0-8223-4771-2. Den dominerande berättelsen om vad som hände i Tibet efter att kineserna tagit över i Lhasa 1951 är att tibetanerna försökte samarbeta med den kinesiska ockupationsmakten fram t o m mars 1959. Detta stämmer inte helt, redan under 1956 tog Khampas, folket i de östra delarna av Tibet, till vapen mot kineserna. Efter den kinesiska bombningen av klostret i Litang fanns det där ingen återvändo för tibetanerna som slogs för sin frihet och sina liv. Boken berättar den här historien och innehåller också en del intressanta bilder från denna tid.


Into_Tibet.jpg

En bok som inte handlar om det väpnade motståndet men som kan ses som en prolog till CIA:s inblandning till detta är INTO TIBET – THE CIA`s FIRST ATOMIC SPY AND HIS SECRET EXPEDITION TO LHASA av Thomas Laird. ISBN 0-8021-3999-X. En historia som CIA femtio år senare helst inte vill höra talas om. Tragik på hög höjd. Delar av denna historia stötte jag på i ett i ett gammalt nummer av tidskriften LIFE från november 1950. Boken berättar om vicekonsuln Douglas Mackeriernans färd från Thiwa numera Urumqi i Xinjiang över tibetanska högplatån ner till Lhasa. Hans och två andra följeslagares tragiska död skildras i denna spännande bok. Här framkommer nya intressanta uppgifter som faktiskt styrker de kinesiska påståendena om att ”imperialisterna” med USA i spetsen faktiskt intrigerade inne i Tibet och Kina under 1950-talet. Detta förnekas ju än idag än från amerikansk sida.

Även denna bok tangerar den väpnade kampen för Tibet men handlar mera om det politiska spelet under upptakten. TIBET A POLITICAL HISTORY av Tsepon W. D. Shakabpa ISBN 0-9611474-5. Författaren var finansminister i Tibet från 1930 till 1950. Han tjänstgjorde senare som Dalai Lamas representant i New Delhi ända fram till 1966. Han var också direkt inblandad i Tibets ansträngningar att få "Tibetfrågan" på FN:s dagordning, något som inte lyckades då stormakterna inte var intresserade av att stödja Tibets sak.

En central figur i det moderna Tibets historia är Dasang Damdul Tsarong som bland annat var överbefälhavare för den lilla tibetanska armén. Hans biografi finns tecknad av hans son Dundul Namgyal Tsarong i boken IN THE SERVICE OF HIS COUNTRY - The biography of Dasang Damdul Tsarong, ISBN 1-55939-151-0, som utkom 2000. En del intressanta bilder finns med eftersom Tsarong var en flitig fotograf. Flera av dessa bilder har man sett i andra böcker dock utan att det angetts varken vem som tagit bilden eller vem eller vilka bilderna föreställer. Här får man svar på en del av de frågorna och på många andra om t.ex. Tibets militära kapacitet som var mycekt liten.

STORBRITANNIEN OCH TIBET
Historien om Storbritanniens militära expedition till Lhasa 1903-04 berättas i BAYONETS TO LHASA av Peter Fleming ISBN 0 19 583832-7. Denna "expedition" eller militära intervention fick stora politiska konsekvenser för Tibet. Det stod klart för Kina, som sedan länge ansett Tibet vara en del av Kina, att här stod bakdörren öppen. Det gällde för dem att täppa igen den ingången. Detta lyckades man inte med förrän 1951 även om man redan under den sista kejserliga dynastin Qing blev medveten om det när nepaleserna invaderade två gånger. Under republiken Kina, 1912 - 49,  var såväl Sun Yatsen och senare Chiang Kai-shek även de helt införstådda med att Tibet var ett område som måste hållas under uppsikt. Man hade ju Brittiska Indien, och efter 1947 det självständiga Indien, att se upp för.  

En mycket intressant biografi över mannen som ledde "expeditionen till Tibet" finns i boken YOUNGHUSBAND The last great imperial adventurer av Patrick French ISBN 0-00-637601-0. French bok är väl så intressant som Flemings om man är intresserad av Storbrittaniens invasion av Tibet.

Är man mycket intresserad av Storbritanniens militära expedition till Lhasa 1903-04 så kom 2004 en utomordentligt välskriven bok i ämnet. DUEL IN THE SNOW -The true story of the Younghusband mission to Lhasa ISBN 0-7195-5427-6 av Charles Allen. Allen har skrivit flera intressanta böcker om Tibet men här ger han oss den märkliga expeditionens hela inre och yttre historia med alla dess invecklade turer på båda sidor. Han skildrar de ledande deltagarna på den britiska sidan, intressanta porträtt då flera av dessa skrivit egna böcker om Tibet men mindre om sina egna upplevelser och sin roll i spelet.

Tibet and the British Raj - The frontier Cadre 1904-1947. Alex McKay ISBN 978-81-86470-92-3. Trots den utbredda föreställningen att Tibet var oerhört avlägset och omöjligt att ta sig in i är det ett faktum att mer än hundratalet brittisk-indiska tjänstemän verkade i och besökte Tibet i olka ärenden. Från 1904 upprättades handelsstationer i Gyantse, Yadong och Gartok. Efter 1936 upprättade Brittiska Indien också en ambassad i Lhasa. Här verkade under olika perioder flera framstående Tibetkännare som Hugh Richardson och Överste F.M. Bailey. I boken får vi stifta bekantskap med flera av dessa tjänstemän och deras svåra arbete i balansgången mellan Tibet, Kina och Storbrittanien. 


DET HELIGA BERGET KAILAS
KAILAS ON PILGRIMAGE TO THE SACRED MOUNTIN OF TIBET (ISBN-0-500-27559-9) av Russel Johnsson och Kerry Moran är inte en guidebok men skulle med fördel kunna användas som en sådan för den ger sig iväg på den långa resan till berget Kailas i västra Tibets Ngariprovins. Boken utkom första gången 1989, har kommit i en senare upplaga 2001. Rikt illustrerad med färgbilder.


BÖCKER MED RIKT FOTOMATERIAL

Seeing Lhasa - British depictions of the Tibetan capital 1936 - 47. Edited by Clare Harris & Tsering Shakya.  ISBN 9781932476040. Serindia Publications. Chicago 2003. Många intressanta fotografier av det gamla Tibet.

Tibet in 1938 - 1939 Photograhs from The Ernst Schäfer Expedition to Tibet. ISBN 978-1-932476-30-9. Serindia Publications Inc. 2007. Boken om den mytomspunna expeditionen som intresserade SS-ledaren Heinrich Himmler vilket gjorde att Schäfer hade stora problem med att avstyra Himmlers önskan om att skicka med representanter som skulle utföra undersökningar för hans räkning och inbillning om att "arierna" skulle härstamma från Tibet och en del andra stolliga idéer. Man utförde bl a. skallmätningar och andra undersökningar i linje med de nazistiska rasteorierna. Boken har ett stort och intressant bildmaterial. Men tibetanerna hade och har inget gemensamt med nazisterna, varken dåtidens eller dagens nynazister. 

P1070949.jpg
THE LHASA ATLAS TRADITIONAL TIBETAN ARCHITECTURE AND TOWNSCAPE av Knud Larsen och Amund Sinding-Larsen (ISBN 0906026571) Boken i stort format utkom 2001. Pris cirka 40 engelska pund! Dvs. cirka 600 kronor. Boken är ett av de resultat som Universitetet i Oslo bidragit till genom inventeringen i försöken att rädda Lhasas äldsta bebyggelse. En mycket initierad bok med unika gamla kartor bl.a den berömda kartan över Lhasa som ritades av Heinrich Harrers, "Sju år i Tibet", reskamrat Peter Aufschnaiter på 1940-talet. Ett unikt verk som kommer att få stor betydelse och utgör en milstolpe i kunskapen om Lhasa och Tibet.

TIBET THE SECRET CONTINENT av Michel Peissel (ISBN 0-304-35410-4) En fantastisk bok av en av de största auktoriteterna på Himalayländernas kultur och geografi Michel Peissel som redan 1964 gjorde sin första expedition upp till Mustang i Nepal. Den expeditonen beskriver han i MUSTANG – A LOST TIBETAN KINGDOM Collins and Harvill Press 1968. Inget ISBN nummer. Denna nya bok är i stort format med rikt bildmaterial i färg. Intressanta avsnitt om de delar av Himalaya som kanske är minst kända, Zanskar, Ladakh, Mustang, Bhutan och den tibetanska Changtangplatån. Peissel har också en intressant vinkel på sitt ämne där han betraktar den tibetanska kulturen som en helhet utan dagens nationsgränser. Genast blir både den äldre historien och dagens relation till Kina och Indien mycket intressant. Kan tibetanerna genom historien rentav utgjort ett hot mot Kina?

En bok för den som intresserar sig för tidiga försök att nå Mount Everests, topp är J.B.L Noels THROUGH TIBET TO EVEREST ISBN 0-340-49092-6. Först publicerad i England 1927! Spännande skildring av denna brittiska expedition till Mount Everest från nordsidan 1920-2. Delvis färdas man den väg som jag själv haft förmånen att resa många gånger över den högt belägna ödsliga Tingrislätten varifrån man ser det väldiga berget på avstånd. Härifrån går sedan den numera, sedan 2000-talet, utmärkta asfalterade vägen upp till Rongbukklostret och Everest base camp. 

FLER BÖCKER OM BILDEN AV TIBETANSK RELIGION, KONST OCH KULTUR

P1110590.JPG

ART OF TIBET av Robert E. Fisher. Thames & Hudson ISBN 0-500-20308-3. En utmärkt bok med rikt bildmaterial beskriver den tibetanska huvudsakligen religiösa konsten. Fisher beskriver den tibetanska "gudavärlden" och hur denna avbildas i målningar, skulptuer och arkitektur. En bra introduktion till en mycket intressant för många helt okänd konst.

P1110593.JPG

En tidskrift som i många år ägnat sig åt Ostasiens konst är ORIENTATIONS. Tidskriften utges i Hongkong med text på engelska, det finns en kinesisk edition också av vissa nummer. 1998 utgav man en sammanställd utgåva av artiklar som ingått i tidkriften smellan åren 1981-1997. TIBET - Selected articles from Orientations 1981 - 1997

Medarbetare och fristående skribenter är av världsklass och det är oerhört intressanta artiklar. Exempelvis en omfattande artikel av Fernand Meyer, "The Potala palace of the Dalai Lamas in Lhasa" där han mycket noggrant beskriver, med bilder och ritningar, hur palatset byggdes upp under många år. En annan artikel av stort intresse är exempelvis Thomas J. Pritzkers "A preliminary report on early cave paintings of western Tibet". Helt unikt bildmaterial av dessa mycket tidiga buddhistiska målningar i grottorna i västra Tibet nära Zanda/Tholing. Många av dessa forskare har framförallt med sin dokumentation bevarat dessa historiska lämningar som många löper stor risk att utplånas. 

IMAGINING TIBET. Redigerad av Thierry Dodin & Heinz Räther utkom 2001. Boken behandlar vår syn på Tibet här i västvärlden. Många mycket intressanta bidrag som belyser den första informationen som nådde Europa om det avlägsna Tibet. Hur vår bild sedan dess utvidgats och förändrats kan man följa steg för steg. En avslutande uppsats av redaktörerna är betitlad "Between Shangri-la and feudal oppression" är mycket intressant och läsvärd. Rekommenderas den som vill ha initierad kunskap om de olika Tibetbilderna. Författarna i boken är många av de "tunga namnen" i tibetforskningen. ISBN 0-86171-191-2.


En annan bok på samma tema är Donald S. Lopez, Jr. PRISONERS OF SHANGRI -LA ISBN 0-226-49311-3 som kom redan 1998. Här behandlas bl. "Den tibetanska dödsboken" och en annan gigant i tibetlitteraturen "Tredje ögat" av Lobsang Rampa. Hur många människor i väst har inte fått sitt Tibetintresse via just dessa båda böcker.  Det är fascinerande att ”Tredje ögat” är skriven av en engelsk rörmokare, Cyril Henry Hoskins, som aldrig satt sin fot i Tibet. Lobsang Rampa, Hoskins författarnamn, publicerade flera böcker om "sitt liv" och har översattes till många språk. Men bilden av Tibet som ges i dessa böcker har mycket lite med verkligheten att göra. Donald S Lopez ger oss en provocerande analys av romantiseringen av Tibet. 

HEARTLANDS - TRAVEL IN THE TIBETAN WORLD av Michael Buckley utkom 2002. ISBN 1-84024-209-4. Boken beskriver Buckleys intryck och reflektioner under de många resor i områden med tibetansk kultur som han genomfört. Genom Mongoliet och Amdo till Lhasa över Himalaya till Lhasa osv. Buckley är en initierad tibetresenär som för övrigt medverkat i och skrivit flera egna guideböcker om Tibet senast Tibet. The Bradt travel guide 2003 ISBN 1-84162 -061-0 se guideböcker ovan.


THE DANCE OF 17 LIVES - The incredile true story of Tibet´s 17th Karmapa av Mick Brown. ISBN 0-7475-7161-9 En nutkommen , 2004, bok om den 17.e Karmapa. Tsurpuklostret - Tibet . Den blott 15-årige Ugyen Thinley Dorje som efter en dramatisk flykt från sitt kloster Tsurpu vintern 2000 plötsligt dök upp hos Dalai Lama i Dharmsala, skildras här. Spännande och välskrivet inte bara om den 17:e Karmapa men även om hans 16 föregångare och Karmapasektens historia. Journalistik på hög nivå.

Ytterligare en bok med samma ämne, den 17:e Karmapa Lama, är JOURNEY TO TIBETS LOST LAMA – A womans pilgrimage, the Karmapa in exile, and the fate of modern Tibet av Gaby Naher. ISBN 1-56975-479-9. Boken skildrar i fyra avsnitt författerns ”andliga och politiska pilgrimsfärd” för att möta den 17:e Karmapa, denne lamas biografi, samt hans föregångares bigrafi och slutligen historien upp till idag om motsättningarna mellan Kina och Tibet.


En av flera böcker som utkommit de senaste åren, skriven av någon som arbetat i Tibet, under längre eller kortare tid är RUNNING A HOTEL ON THE ROOF OF THE WORLD av Alec Le Sueur ISBN 1 873475 93 4. Le Sueur arbetade fem år på Lhasa Holiday Inn som sales manager. Jag tycker boken är mycket underhållande, kanske därför att jag under många besök i Tibet bott på Lhasa Hotel och har träffat både Alec Le Sueur och flera  andra av de människor han skildrar i boken. Holiday Inn driver inte längre Lhasa Hotel som idag är rätt nedslitet och bara låstsas vara 5-stjärnigt.


THE SEARCH FOR SHANGRI-LA - A journey into Tibetan history av Charles Allen, ISBN 0-349-11142-1 kom i pocketupplaga 2000. Här berättar Allen om Shangri-lamyten om sin egen bok A MOUNTAIN IN TIBET, 1982, ISBN 0-7088-2351-3 och om hur han sedan dess förstått att han dragit felaktiga slutsatser om Tibets historia. Han skriver också initierat om den s.k. Bon-religionen, Tibets gamla religion som fortfarande lever kvar om än nu kraftigt influerad av buddhismen. Tankeväckande bok med intressanta uppslag och idéer om Tibets historia. Förutsätter dock förkunskaper om Tibets religion, kultur och historia.


I boken THE SEARCH FOR THE PANCHEN LAMA av Isabel Hilton, ISBN 0-14-024670-3 får vi hela historien om sökandet efter Panchens Lamas 11:e inkarnation. Den 10:e Panchen Lama avled i januari 1989. Först fem år senare fann man hans nya inkarnation. Ja man fann till och med fyra kandidater vilket ytterligare har skärpt motsättningarna mellan Beijing å ena sidan och exiltibetanerna med Dalai Lama i spetsen på den andra.


BUDDHISMEN I TIBET
Så gott som varje bok som skrivits om Tibet behandlar buddhismen i något avseende. Flera böcker har dock som huvudsyfte att beskriva den tibetanska buddhismen. Bland dessa kan några av de nedanstående påstås göra det på ett för läsaren någorlunda begripligt sätt.

Under många år ett standardverk om tibetansk buddhism var BUDDHISM & LAMAISM OF TIBET – WITH IT´S MYSTIC CULTS, SYMBOLISM AND MYTHOLOGY AND IN ITS RELATION TO INDIAN BUDDHISM av L. Austine Wadell. 598 sidor! Måste erkänna att jag verkligen gillar dessa långa titlar, långa som ett förord, och redogör för vad boken handlar om. Wadell deltog officiellt som läkare i Younghusbands expedition till Lhasa 1903-04. Han ansågs då vara den ledande brittiska tibetologen. Vissa kunskaper om tibetansk buddhism hade han tidigare förvärvat i Darjeeling i norra Indien där han bedrev medicinska studier om giftormar. Hans nära vänskap med de av britterna utsända fyra s k "pundits", brittisk-indiska spioner, som kartlade Tibet åt  Storbrittannien gav honom också mycket värdefull information. I sin bok hävdar Wadell att den tibetanska buddhismen är en perverterad version av den ursprungliga buddhistiska läran. Denna syn på Tibet och dess religion, att folket var i händerna på ett korrumperat prästerskap, var länge den förhärskande och har ideologiskt också spelat stor roll. I vissa delar sammanfaller denna västerländska syn på tibetansk buddhism med den kommunistiska som ju även den hävdar att den korrumperade religionen och dess företrädare endast sög ut och exploaterade det tibetanska folket. Nu är boken svår att uppbringa.


ALEXANDRA DAVID-NEEL
Alexandra David-Neel (1868 - 1969) denna fascinerande kvinna,, som blev 102 år gammal, och tillbringade många år i Tibet förtjänar en egen rubrik liksom Sven Hedin gör det. Inga jämförelser skall dock göras dem emellan. De närmar sig Tibet från olika utgångspunkter. "Tibetanerna som vi betraktar som buddhister och som i själva tror sig vara det, har som vi kommer att se i den här boken lagt sig till med många trosåskådningar och religiösa sedvänjor som helt och hållet skiljer sig från den ursprungliga buddhismen" så inleder hon sin bok BLAND MYSTIKER OCH MAGIKER I TIBET. ISBN 91-7458-992-X. Ny översättning till svenskan på ALBA förlag 1987. Jag är helt säker på att jag på 1970-talet i det anrika antikvariatet Björk & Börjesson på Kungsgatan 5 i Stockholm sett en tidigare svensk utgåva från 1927 eller 1929? Visst, den tibetanska buddhismen har verkligen tagit upp mängder av äldre föreställningar i sin lära och på så sätt avlägsnat sig från Buddhas ursprungliga lära. Bland mystiker är hennes andra bok om Tibet. Den första som utkom var EN PARISISKAS RESA TILL LHASA ISBN 91-7458-876-1. Boken skildrar hennes lyckosamma färd till Lhasa tillsammans med hennes förtrogne Lama Yongden. Hon hade då försökt ta sig till Lhasa flera gånger och misslyckats. Alexandra färdas förkläddtill Lama Yongdens gamla mor, hon är 51 år vid denna tid,och lyckas verkligen ta sig tillLhasa och vistas sedan där i flera månader. Hon blir därmed den första västerländska kvinna som lyckas med detta. Vill man ytterligare fördjupa sig i buddhismen och dess tibetanska variant kan man fortsätta med Alexandra David-Neels INITIATIONS AND INITIATES IN TIBET. 09 032071-9. Förlag Ryder & Co, London.1970. Originalutgåvorna till samtliga hennes böcker är givetvis på franska för den som föredrar detta. Just denna bok utkom första gången 1931 och i en andra utgåva 1958. David-Neels böcker behandlar ofta och ingående de ensamma i Tibet kringströvande mystikerna i Milarepas tradition. Med dessa eremiter förde "Philing jetsunma" (utländska vördade damen) långa samtal om religionen på tibetanska.
THE SECRET ORAL TEACHINGS IN TIBETAN BUDDHIST SECTS skrev hon tillsammans med Lama Yongden. ISBN 0-87286-012-4 boken har kommit ut i många upplagor, min är den tionde upplagan från 1988. Utgiven av City Lights books i USA.Även om denna bok, det hör till ämnets natur, inte är lättillgänglig till sitt innehåll så ger den likväl åtminstone en skymt av den tibetanska buddhismens tro och tankar.


MER OM BUDDHISMEN I TIBET

Lama Anagarika Govinda född 1898 och av tyskt ursprung är en legend bland västerländska buddhister. Han tillbringade många år i Asien och flera omgångar i Tibet på 1930- och 40 talen. Sina tankar om buddhismen och sina upplevelser bl.a. i västra delarna av Tibet runt berget Kailas berättar han om i boken DE VITA MOLNENS VÄG ISBN 91-502-0159-X . I TANKAR OM BUDDHISMEN ISBN 91-502-0828-4 belyser han centrala delar i den tibetanska buddhismen, meditationen, ritualerna osv. Inte helt enkel att förstå men likväl läsvärd för den som verkligen vill tränga in i denna fascinerande religion. Har man ytterligare intresse av de riktigt svåra delarna kan man gå vidare med FOUNDATIONS OF TIBETAN MYSTICISM ISBN 0-09-052041-6. Först publicerad 1960 utkom på engelska i denna fjärde upplaga 1973.

Hans följeslagarinna på färderna i Tibet hustrun Li Gotamis bilder har publicerats i boken TIBET IN PICTURES – A journey into the past. ISBN 0-89800-345-8.  Boken innehåller helt unika svartvita bilder från västra Tibets urgamla kloster. Byggnader som förstördes så gott som totalt under kulturrevolutionen på 1960-talet. Detta är ett 200-sidigt historiskt dokument själv har jag bara fått se resterna borta i västra Tibet d v s de byggnader där alla dessa fantastiska tibetanska religiösa konstverk fanns i orört skick fram till 1960-talet.


En klassiker, på svenska 1974, är DEN TIBETANSKA DÖDSBOKEN – eller Upplevelserna efter döden på Bardoplanet enligt Lama Kazi Dawa Samdups återgivning. Samlade och redigerade av W.Y. Evans-Wentz ISBN 91-502-0027-5. Berghs förlag. Enligt tibetansk tradition är Bardo Thödol ett av de många verk som Padmasambhava anses ha gömt på en hemlig plats för att återfinnas när tiden var inne. Detta kan naturligtvis tyckas vara rent nonsens. Men faktum är att mängder av böcker gömdes undan på 800-talet e.Kr när buddhismen i Tibet förföljdes under kung Langdarmas tid. Hur det än är med den saken så är boken intressant om man vill söka förstå tibetanernas syn på livet och döden, reinkarnationen och framförallt det besvärliga bardostadiet. Bardostadiet inträffar efter döden när "själen" irrar runt och behöver guidning för att inte hamna på något ofördelaktigt ställe.


För den som är särskilt intresserad av DEN TIBETANSKA DÖDSBOKEN, dess tillkomst och historia kan jag rekommendera THE HIDDEN HISTORY OF THE TIBETAN BOOK OF THE DEAD. ISBN 0-19-515413-4 av Bryan J. Cuevas. Oxford University press 2003. "Den tibetanska dödsboken" är den ojämförligt mest kända tibetanska boken i västvärlden. Inte ens tibetanernas stora nationalepos "Gesar Ling" är lika känd här. Den första översättningen av de tibetanska texter som utgör "dödsboken" skedde redan 1927. Stor spriding och genomslag fick boken sedan den världsberömde psykoanalytikern C.G. Jung skrivit ett förord i en engelsk nyutgåva 1957. Men boken är inte riktigt det som den utges för att vara och om alla turer runt dess historia får man en mycket grundlig analys av i detta nya verk. "Den tibetanska dödsboken" i sig är inte lättläst och detsamma kan man säga om Cuevas bok. Inget för den som vill ha något lättillgängligt om tibetansk buddism. Det här är den verkliga överkursen!


OM TIBETANSKA MATTOR

The Tibetan Carpet, Philip Denwood ISBN 0 85668 022 2 Aris and Phillips Ltd Warminster England 1974. Den första uttömmande boken om tibetanska mattor.

Mattor från Kina, Sinkiang och Tibet. Lennart Larsson Jr. Interpublishing Stockholm 1985. Den enda boken än så länge på svenska om tibetanska mattor.

The Tiger rugs of Tibet. Mimi Lipton. Hayward Gallery. London. 1988

Tibetan rugs. Hallvard Kåre Kulöy. White Orchid books. Bangkok ISBN 974-8299-94-5. 1995. En annan tidig bok om mattorna. Innehållsrik.

Of wool and loom - The tradition of Tibetan rugs. Tritely Chodrak and Kesang Tashi. ISBN 974-8304-13-2. White Orchid books. Bangkok 2000. En komplett bok som innehåller det mesta man behöver veta om man är intresserad av tibetanska mattor.

Dream Weeavers - Textile art from the Tibetan plateau av Thomas Cole. ISBN 981232941-2. Boken presenterar en stor samling tibetanska mattor som bankiren Giuseppe de Giosa och hans hustru Shirin sammanbragt under många års verksamhet i Singapore. Många färgbilder i stort format och gedigen genomgång av historia, tekniker och dateringsproblematik.

Sacred & Secular - The Piccus Collection of Tibetan rugs.  Robert P. Piccus.  Serindia Publications Inc. 2011. En vacker bok om en omfattande samling tibetanska mattor.

On the fringes of the harmonies society - Tibetans and Uyghurs in Socialist China. Ed. Trine Brox & Ildiko Beller-Hann. ISBN 978-87-7694-142-0. Niaspress Copenhagen 2014. Boken innehåller bl a ett mycket intressant kapitel om framställningen av tibetanska mattor i Lhasa idag. Sid. 98 - 126. ”Carpet worlds: The construction of a commodity hierarchy and the politics of difference in Lhasa. Tracy Y. Zhang

  

Litteratur om Tibet publicerad i Kina, i engelsk översättning.

Vi i ”väst” som intresserar oss för Kina och särskilt för Tibet eller ”Autonoma regionen Tibet” (TAR) som är det korrekta namnet, har mängder av information att tillgå. Internets utveckling har medfört att det är lättare än någonsin att söka och hitta litteratur man är intresserad av. Det är flera som vill komma till tals när det gäller Tibet dess historia och status, främst olika institutioner i Kina. Men även den Tibetanska exilregeringen med säte i Indien producerar material om Tibet. Förutom ovan nämnda finns sedan organisationer och föreningar i olika länder som ägnar sig åt Kina och Tibet och ger ut egna böcker och tidskrifter.  

En del av den litteratur som publiceras i Kina om Tibet översätts till engelska. Givetvis för den fram Kinas åsikter om relationen Kina - Tibet konstigt vore det ju annars. Men i flera böcker och häften finns information av intresse, särskilt om de senare årens utveckling, det är förstås upp till läsaren att avgöra värdet av denna information. Under många år har jag försökt hålla mig uppdaterad om den ”Tibetlitteratur” som utges i Kina. I samband med mina resor i Kina har jag haft tillfälle att köpa böcker. I Peking finns flera välsorterade "bokpalats" med avdelningar för litteratur på utländska  språk.

Här en presentation av några av de verk jag köpt. Först några av de äldre publikationerna som är intressanta ”tidsdokument” i debatten om Kina och Tibet.

When Serfs Stood Up in Tibet a report by Anna Louise Strong utkom i förstaupplaga 1960. Boken återutgavs 2003, ISBN 7-119-03458-8, som en bok i serien Light on China. Bokserien består av 50 återutgivna böcker skrivna på engelska av ”sympathetic eyewitnesses of the revolutionary events described.” ”Adelsupproret” hade ägt rum i mars 1959  och Dalai Lama flydde till Indien. 19 utländska korrespondenter, författare och fotografer från 11 länder fick  i juni 1959 möjlighet att besöka Lhasa med omnejd. Anna Louise Strongs bok om Tibet fick stor spridning i många länder och gällde för många som ”sanningen om Tibet” hon hade ju varit där och själv sett och hört de befriade livegna berätta. Det hör till saken att livegenskapen var kvar i Tibet till 1950-talets början. Tibet var verkligen inget paradis eller ett Shangri-la på jorden. De fattiga, dvs majoriteten av Tibets befolkning, undertrycktes gemensamt av en liten klass adel och av de stora klostren som tillsammans ägde all jord. Att notera är att på denna resa till Tibet fanns ytterligare en kvinnlig deltagare, fotografen Eva Siao, tysk judinna som under flera år på 1930-talet var verksam i Stockholm innan hon flyttade till Sovjetunionen där hon träffade sin kinesiske man, Emi Siao. Eva Siao besökte Tibet två gånger, 1956 och 1959. 

Efter upproret i Lhasa i mars 1959 publicerades 1960 Tibet and the Chinese Peoplé s Republic – A report to the International Comission of Jurists by it´s Legal Inquiry Committee on Tibet. Denna rapport blev mycket uppmärksammad då den innehöll påstående om folkmord och man tog också en klar ställning för att Tibet var ett fritt, självständigt och oberoende land som ockuperats av Folkrepubliken Kina 1950-51. 

På svenska utgav Oktoberförlaget 1969 Christer Leopolds En kritisk granskning av Internationella Juristkommissionens rapport om Tibet. Leopold var under flera år på 1970-talet förbundsordförande i Svensk-kinesiska Vänskapsförbundet. Häftets text var ursprungligen en tvåbetygsuppsats i historia och publicerad omkring 1964. 

1973 utkom i Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundets serie ”Kinahäften” en 40-sidig publikation med titeln Det nya Tibet. Inledningen skrevs av Christer Leopold och de 11 olika kapitlen har kinesiska författare som översatts till svenska. Bildmaterialet är till stor samma som i den lilla kinesiska broschyren Great changes in Tibet publicerad 1972. Den är en av de tidiga publikationer om Tibet på engelska som jag har i min samling. Det här är en skrift som utgavs medan Kulturrevolutionen fortfarande i hög grad påverkade Tibet, och Kina. Här kan man se bilder på leende medlemmar i Revolutionskommittén som ”often goes to the rural grass-root units to be among the emancipated  serfs” och beundrar den stora skörden av vete! Vad Kulturrevolutionen och odlandet av vete istället för höglandskorn i Tibet innebar känner vi till idag.

1977 utkom Tibet leaps forward. Innehållet på de 116 sidorna är till största delen detsamma som i Great Changes in Tibet och i Det nya Tibet. Kanske inte helt oväntat dyker här samma medlem av Revolutionskommittén upp igen. Nu har han fått ett namn, Pasang, och är i färd med gathering first-hand information at a commune.”

TIBET. ISBN 1 85170 130 3. Tibetanska författare Ngapo Ngawang Jigme , Khrili Chodra, Chapel Tsetan Phuntso, mfl. Förlaget var jugoslaviskt och tryckår 1981. 295 sidor i stort format med många unika färgbilder. En av få böcker som visar, i färg mittuppslag, en bild av en s.k. himmelsbegravning. Här kan man se det blodiga styckandet av en död människas kropp och på nästa uppslag tar gamarna hand om kvarlevorna. I början av Tibetturismen var det möjligt att som besökare se en sådan begravning. Numera är det förbjudet för utomstående att närvara. En av författarna Ngapo Ngawang Jigme är för övrigt samma person som representerade Tibets regering och skrev under avtalet om "Tibets fredliga befrielse" i Peking i maj 1951. Ngapo, som i många år var bosatt i Peking, har allt sedan dess varit en omdiskuterad person. Boken är intressant för den Tibetintresserade men svår att uppbringa idag.

TIBET TRANSFORMEDIsrael Epstein. New World Press, Beijing. ISBN 0-8351-1087-7 utkom 1983. Epstein född i Polen 1915 levde större delen av sitt liv i Kina. Han besökte Tibet, 1955, 1965 och 1976. Epstein är genomgående positiv till de stora förändringarna i Tibet. Från slavsamhälle till en region som utvecklats snabbt inom jordbruk och industri. Han ser det gamla försvinna och ett nytt modernt Tibet växa fram. Avslutningsvis presenterar han också det han kallar "Facts from history", avtal mellan Kina och Tibet ända tillbaka till Tangdynastin 600 - 900 talet.

En bok i större format som utkom 1984 är THE REALM OF TIBETAN BUDDHISM . Inget ISBN nummer. Författaren Li Jicheng är en av Kinas främsta experter på tibetansk buddhism. Förlaget är The Commercial press LTD i Hongkong. Boken har ett rikt bildmaterial i utmärkt tryck. Många unika bilder av t.ex. thangkas från Sakyaklostret . Texten, på engelska, avhandlar den buddhistiska religionen i sin tibetanska form och Tibets särpräglade kultur.

1984 kom HIGHLIGHTS OF TIBETAN HISTORY av Wang Furen och Suo Wenqing.En kinesisk historiebok om Tibets långa historia. Här kan man följa utvecklingen ända från stenåldern fram till modern tid. Terminologin är den vanligt förekommande i denna typ av böcker, "separatists", etc. Utifrån ett kinesiskt perspektiv blir en sådan benämning helt korrekt, åtminstone när denna bok skrevs. Sedan dess har Dalai lama uttalat sig i termer av att ”Tibet skall ingå i den kinesiska folkrepubliken men åtnjuta en större del av självbestämmande”. Under vissa förutsättningar skulle han då också kunna tänka sig att återvända till Tibet. Men 1984 är nu länge sedan och situationen är en annan. Att Dali Lama skulle återvända till Tibet är inte längre troligt. 

A SURVEY OF TIBET är ännu en bok som utkom i Kina 1987. ISBN 7-223-00078-3. sammanställd av ett team kinesiska och tibetanska redaktörer och skribenter. Text på tibetanska och engelska. Fylligt med information och många unika bilder gjorde boken på sin tid till ett välkommet bidrag i Tibetlitteraturen. Bra översikt över Tubodynastin, Sakayadynastin, de olika Dalai Lamorna, Panchen Lamas etc. 

TIBET ON THE ROOF OF THE WORLD Utgiven av CHINA ESPERANTO PRESS 1987. ISBN 7-5052-0008-9 fyllde i 1980-talets slut en lucka för alla dem som letade någon information om Tibet i Kina. 21 kapitel om Tibets historia och utveckling framförallt efter 1951. Många färgbilder men trycket något sämre än vad man kan prestera idag i Kina.

1988 på väg till Lhasa och Tibet köpte jag i Beijing Tibet – The land and the people av Tiley Chodag. ISBN 7-80005-072-6. En pocketbok, litet format, på 350 sidor. Färgbilder och texter om tibetansk kultur och liv. Tibetanska myter blandat med kortare inpass om historia. Boken har inte den vanliga terminologin som hela tiden slår fast att Tibet oåterkalleligt är en del av Kina. Det påpekas istället till och från att tibetanerna utgör en av många minoriteter i Kina. 

1991 kom en hel serie små skrifter "ABOUT TIBET 1-10" publicerade av New Star Publishers. Titlar som WHY TIBET IS AN INTEGRAL PART OF CHINA, THE ORIGIN AND TRUTH OF THE INDEPENDENCE OF TIBET"", IS TIBET THE LAST "SHANGRI-LA?" etc. Publicerandet av dessa och flera andra publikationer vid denna tid bör ses i ljuset av de oroligheter som startade i Tibet i oktober 1987. Dessa fortsatte under 1988 och 1989. Den kinesiska regimen gjorde här ett försök att få ut sitt budskap inte minst därför att Dalai lama var mycket aktiv världen runt vid denna tid. Inte minst det faktum att han fick Nobels fredspris 1989 bidrog till denna ökade aktivitet från Kinas sida.

An On-Site Tibetan Report, (1991) ett 66 sidigt häfte, redigerad av Li Rongxia utkom lagom till 40-års jubileet av ”the peacefully liberation of Tibet” (1951) och här sammanfattas de framsteg man menar att man gjort i Tibet.

Samma år 1991 utkom The merging of religious and secular rule in Tibet författad av Professor Dung-kar blo-bzang ´phrim-las. ISBN 0-8351-2217-4. Tibetansk författare som ger en god beskrivning av hur den världsliga och religiösa makten i Tibet smälte samman till en enhet. Han stöder sig på mängder av historiska dokument och givetvis kan han därmed till slut också påvisa ”den långa relationen mellan Tibet och Kina”.

Förlaget Hai feng Publishing Co utgav 1993 THE WEST POWERS AND TIBET. ISBN 962-238-085-9. Här går författaren, Huang Hong-zhao, professor i kinesisk historia, igenom det brittiska och ryska imperiernas intresse för Tibet. Här finner man många intressanta uppgifter om bl.a. det brittiska imperiets utposter och Tibet. Dessa skärmytslingar mellan britter och tibetaner ledde så småningom fram till britternas invasion av Tibet 1903-04. I Tibets historia är denna ”expedition”, en militär invasion som kostade flera tusen tibetaner livet, oerhört viktig. Den visade för Kina att ”bakdörren stod på glänt” och efterkommande regimer i Kina blev mycket medvetna om detta och har också gjort allt för ha full kontroll över detta område och dess gränser. 

HISTORY OF TIBETAN RELIGION A study in the field av Li An-che utkom 1994. Författaren bedrev sina fältstudier i provinserna Kham, Amdo och Gansu redan 1938-41 med fortsättning under tidigt 1950-tal. Det är intressant att faktiskt se att det genom tiderna har funnits och finns än idag kinesiska forskare som bedriver omfattande studier inom de flesta områden som rör Tibet. Det är ofta studier som blir okända för oss eftersom de mycket sällan översätts eller ännu mindre publiceras på engelska.

Två intressanta biografier av den kinesiske forskaren Ya Hanzhang publicerades 1991 respektive 1994. Den första är THE BIOGRAPHIES OF THE DALAI LAMAS. ISBN 0-8351-2266-2. Alla de fjorton Dalai Lamorna behandlas ingående. 
Den andra biografin är BIOGRAPHIES OF THE TIBETAN SPIRITUAL LEADERS PANCHEN ERDENIS. ISBN 7-119-01688-1. Även här behandlar han alla inkarnationerna upp till den senast avlidne, den tionde som avled i januari 1989.

En av de mer intressanta böckerna är A COLLECTION OF HISTORICAL ARCHIVES OF TIBET. ISBN 7-5010-0879-5. Ett verk, utgivet 1995 av Cultural Relics Publishing house i Beijing. Boken, i formatet 29 x 22 cm, är en sammanställning gjord av Autonoma regionen Tibets historiska arkiv i Lhasa. 107 bilder i färg av sigill och avtal ända från 1279, dvs. under Yuandynastin, mongolerna, i Kina och fram till den berömda "Ode to Chairman Mao Zedong, by the 14th Dalai Lama - prayer for Chairman Mao´s longevity and happiness”. Även brev från Guomingtangledaren Chiang kai shek och Mao Ze dong till Dalai Lama. "Dear Dalai Lama. We are pleased to receive your letter dated May 28, 1956 .... etc. Ett intressant urval av gamla betydelsefulla dokument. I den långa och tidvis heta debatten har det påståtts att dokument och sigill förfalskats. Detta är som sagt ett urval som, givetvis, pläderar för den historieskrivning man vill föra fram från dagens Beijing och Lhasa. Mycket vatten har flutit i Yarlong Tsanpofloden genom århundradena.

THE ROAD TO SHAMBALA av Vsevolod Ovchinnikov. New World Press, Beijing. Utgiven 1995. ISBN 7-80005-295-8 är en skildring av en rysk journalist och orientalist som besökt Tibet ett flertal gånger under 1950-talet och fram till 1990-talet. Han träffade Dalai Lama i Lhasa och Panchen Lama i Shigatse på 1950-talet. Han jämför sedan sina intryck från si första resa till Tibet med senare besök och är inte odelat positiv till allt som hänt i Tibet.

1995 utgavs SOCIAL HISTORY OF TIBET, CHINA DOCUMENTED AND ILLUSTRATED av China Intercontinental Press. Här beskrivs i text och bild det feodala slavsamhället i Tibet. Många gamla fotografier som illustrerar det eländiga livet för de fattiga i samhället radas upp. Bilder av dokument som styrker framställningen ingår också. Här återfinns bilderna på tortyrinstrument och bilder på människor som fått händer och fötter avhuggna som straff för enkla brott som stöld av ett får eller en säck höglandskorn. Den som satte sig upp mot den tibetanska makten och dess styre dominerat av de konservativa klostren kunde få sina ögon utstuckna. 

En fråga som ständigt återkommer i Tibetdebatten är frågan om den tibetanska befolkningens numerär. En intressant bok i denna fråga är forskaren Zhang Tianlus bok POPULATION DEVELOPMENT IN TIBET AND RELATED ISSUES. ISBN 7-119-01867-1. Utgiven 1997 av Foreign Languages Press i Beijing. Mycket siffror, diagram och statistik. Han pekar på ett grundläggande faktum när det gäller befolkningsdebatten. Det gjordes aldrig någon folkräkning i Tibet förrän1953! En andra räkning skedde1964. Alla andra siffror innan dessa räkningar är bara en uppskattning. Sedan tillkommer frågan om vem det är man räknar, var någonstans, etniska tibetaner i Autonoma regionen eller även etniska tibetaner i övriga provinser. Jämförelser är svåra att göra då gränserna har dragits om ett flertal gånger under de senaste 100 åren.

 Catalogue of Chinese publications in Tibetan studies 1949 – 1991 samt 1992 – 1995 En detaljerad förteckning över böcker och artiklar om Tibet i två volymer. För Tibetologer värdefulla kataloger då här finns allt som publicerats i Kina. Dessutom är katalogerna på tre språk, tibetanska, kinesiska och engelska. 

Regulations of the Republic of China Concerning Rule over Tibet 1912 – 1949. ISBN 7-80113-672-1/D.91. Redigerade av Xu Xingsheng. Utgiven av China National Center for Tibetan Studies 1999. En samling dokument vars avsikt är att påvisa att Kina aldrig tappade kontrollen över Tibet. När kejsardömet störtades 1912 förklarade Den trettonde Dalai Lama Tibet självständigt. Detta stadfästes eller erkändes dock aldrig av varken Kina eller Storbritannien eller Ryssland eller något annat land. Så även om Kina utvisade de två kinesiska representanterna, Amban, från Tibet tillsammans med de trupper som var stationerade där så fick denna självständighetsförklaring ingen reell effekt. 

An inside look at Tibet – A Tour Guide´s Diary. Publicerad av Business Department of Tibet Tourist Burean 1999. Vid 1990-talets slut började turismen till öka rejält. Men den verkliga ökningen skedde först 2006 när järnvägen till Lhasa länkade samman Tibet med övriga Kina. Idag är den inhemska, kinesiska turismen den absolut största. De utlänningar som besöker Tibet är ett litet fåtal med de miljoner kineser från andra delar av Kina som tar sig till Tibet. Den här ”Guideboken” innehåller mycket av det en guide måste känna till om Tibet 1999 vilket också i inledningen sägs avsikten, Idag är det bara enstaka delar i den som är användbara. 

The historical status of China´s Tibet. Wang Jiawei & Nyima Gyaincain. ISBN 7-80113-304-8. Bokens titel slår fast vad innehållet är, “China´s Tibet” är benämningen på Tibet i Kina. Att Tibet inte skulle vara en integrerad del av moderlandet Kina finns inte på kartan. Bokens tolv kapitel redogör för de första kontakterna som etablerades redan under Han- och Tang dynastierna 200 f Kr – 900 e Kr och fram till idag. Redan på sidan 1 slås fast att “ When the Mongolians founded the Yuan dynasty (1271 – 1368) a dynasty that featured unprecedented national identity Tibet was officially incorporated into the Chinese nation”. I introduktionen fortsätter det sedan med “Foregin imperialist and expansionist forces, who had been riding roughshod over the Tibetan people for more than half a century, were driven out of Tibet.” Detta är ett återkommande påstående i flera kinesiska publikationer när man beskriver hur Tibet ”befriades”. De fåtal utlänningar som befann sig i Tibet 1950 kan räknas med hjälp av båda händernas fingrar. Det handlar om åtta personer och knappast någon av dem representerade något imperialistiskt land.

2001 utgav Foreign Languages Press A HISTORY OF DEVELOPMENT OF TIBET. ISBN 7-119-01865-5. Redan titeln ger en fingervisning om hur man också kan se på Tibet, historien om dess utveckling. Det ligger redan i titeln att denna utveckling har varit framgångsrik och god. Det är också det perspektiv som anläggs i boken. En något märklig skrivning kommer man till i slutet av boken när man i avsnittet "The Tibetan people cure the wounds made by the Cultural revolution". Här blir texten, som alltid när denna period avhandlas, mycket svepande. Men här anges även klart och tydligt "att största delen av kloster och tempel blev förstörda". Man säger också att "patrioter i befolkningens övre klasser drabbades av förföljelse". Allt "detta tillsammans förstörde massornas entusiasm och förorsakade ett stort negativt inflytande på utveckling och produktion". Alltså klarspråk även från kinesiskt håll. Det är inte helt ointressant att ta del av denna kinesiska litteratur för att bredda perspektivet på utvecklingen i Tibet.

2003 utkom Travel Guide to Tibet of China. Författad av An Caidan. ISBN 7-5085-0374-0. En relativt heltäckande guidebok som i korta avsnitt beskriver Tibet. Här slår man t ex fast att av Tibets befolkning på 2,6 miljoner är 92,2 % etniska tibetaner. Om denna siffra var korrekt 2003 så är den det knappast idag. Utvecklingen i Tibet har medfört att framförallt städerna har tagit emot hundratusentals kineser från alla delar av Kina. Idag går järnvägen ända ner till Shigatse och planer finns på att förlänga den ända ner till Kathmandu i Nepal. Samtidigt bygger man nu också en järnvägssträckning som en gång i tiden ansågs vara omöjlig att bygga. Sträckan från Chengdu i Sichuan till Lhasa. Man får då en snabbare förbindelse från det folkrika Sichuan till Tibet. När det gäller transport av varor upp till Tibet och råvaror ut ur Tibet kommer den förbindelsen att bli den viktigaste. 

Old Lhasa – A Sacred city at Dusk. Ma Lihua. ISBN 7119-03124-4. Utkom 2003. 225 sidor historia om Lhasa och Tibet. Mängder av svartvita foton illustrerar texten om ”det gamla Tibet”. Här finns bilderna på avhuggna händer, trumpeter gjorda av lårben från flickor som var oskulder och kärl gjorda av människoskallar. De här attributen är vanligt förekommande när det gamla grymma Tibet skall visas upp. Det hör till saken att inom den tibetanska buddhismen anses kroppen endast vara en klädnad. Efter döden kan man alltså använda delar av en människokropp för t ex religiösa ändamål. Att man dödade oskulder för att komma åt deras lårben för att tillverka trumpeter är inte troligt.

Series of basic information of Tibet of China är en serie böcker i 10 delar som utgavs 2003 av China Intercontinental Press. Av dessa har jag lyckats hitta Tibetan History, Tibetan Religions, Tibetan Customs, Tibetan stories och Tibetan Tourism. Böckerna är snyggt redigerade och trycket är utmärkt. De innehåller ett rikt bildmaterial och mängder av information. Givetvis återger böckerna, som har olika författare, den rådande synen i Kina avseende Tibet. Det finns en del exempel på bildtexter med påståenden som skiljer sig från ”originaltexten” i de brittiska verk varifrån bilderna är hämtade. 

Ett exempel är bilden av de två tibetanska soldater som i Tibetan history sägs ” Tibetan soldiers resisting Britsish aggresion”. I boken Photography and Tibet.  ISBN 978-1-78023-652-0 berättar bokens författare, professorn i Visual Anthroplogy Clare Harris, att bilden är tagen i Chumbidalen, nära gränsen till Sikkim och Indien, någon gång efter 1904. Originalbilden finns i G. J. Davys´s Mission to Tibet Album. De båda ”tibetanska soldaterna” är lokala bärare, från Sikkim, som klätts i tibetansk utrustning av mycket gammalt datum. Utrustning som denna förvaras ofta i tibetanska kloster. Jag har sett i flera kloster gammal utrustning upphängd i olika kapell. De tunga metallbrynjorna och sköldarna var redan 1904 odugliga i strid. Intressant är uttrycket i de båda ”soldaternas” ansikte. De båda männen utklädda i rustningarna ser oerhört besvärade ut och är knappast redo att ”bjuda motstånd mot den brittiska imperialismen”. De var ju dessutom anställda och avlönade för att bära utrustning åt dessa imperialister. Bilden finns också i Lhasa and it´s mysteries av L- Austine Wadell, 1906. Här är bildtexten ”Tibetan Infantry in Mail Armour”. Inte heller den är korrekt, de två männen var inga soldater även om de nu iförts ringbrynja. Bilden var ett arrangemang för att visa den ålderdomliga utrustning den tibetanska militären använde. 

Intrgues_and_Devoutness.jpeg

Intrigues and devoutness – The origin of development of The Tibet Riots. Xu Mingxu. ISBN 962-04-2338-0. En 450-sidig beskrivning av Tibet, dess historia och relation till Kina. Boken är tryckt och utgiven i Hongkong 2004. Översättningen har skett vid Dep. Of foreign languages, Central University for Nationalities, Beijing. Denne kinesiske författare är gediget påläst och ställer besvärliga frågor. Varför är det så många blodiga uppror i Tibet? Vad kommer den s k Tibetfrågan att leda till? Kommer Tibet att bli självständigt? Varför är väst så entusiastiska i att hjälpa Tibet uppnå självständighet?  Litteraturlistan i slutet av boken innehåller flera av Melvyn Goldsteins böcker om det ”moderna Tibet” liksom Tom A. Grunfelds ”The making of modern Tibet”. Dessa båda författare försöker båda balansera mellan Kinas syn och krav i frågan om Tibet och den tibetanska exilsidans syn som också till stor del sammanfaller med den syn många forskare men framförallt västliga mediers syn. Dalai Lamas uttalanden citeras, New York Times och flera europeiska nyhetsbyråer likaså. Härvidlag är boken ovanlig då detta sällan förekommer i den litteratur som produceras i Kina om Tibet. Ett kapitel i boken tar upp Kulturrevolutionen som drabbade Tibet med förödande kraft under 1960-70 talen. Här redogörs för vilka ”rödgardister” det var som begav sig till Tibet 1966. Det var till stor del tibetanska studenter från The Institute of nationalities i Xianyang, i Shaanxi Provinsen. Rödgardiasterna förstörde helt eller delvis så gott som alla kloster i Tibet förutom åtta stycken som skyddades av kinesisk militär på order från högsta ledningen i Beijing. Att medge denna oerhörda förstörelse och förföljelse av tibetanska ledare och personer som tillhörde den före detta makteliten i Tibet är ovanligt i kinesiska beskrivningar av 1960-70 talen. Vanligtvis hoppar man bara över de tiotal år det handlar om.

I boken diskuterar författaren även händelser som påstås ha utspelat sig i Tibet, att hundratals tibetanska flickor och kvinnor blev våldtagna av rödgardisgterna och paraderade på gatorna. Han betvivlar detta starkt och för resonemnag runt detta. Huruvuda dessa våldtäkter har ägt rum eller ej är idag svårt att avgöra. Det finns fortfarande många sidor av  kulturevolutionen i Tibet att forska vidaare kring.

IEn bok av annat slag fogar ännu en bit av ”Tibetverkligheten” till den större bilden är Tibet Natural Resources and Scenery. Li Mingsen och Yang Yichou. 2005. ISBN 7-119-03454-5. Man beskriver de oerhört vackra scenerier man möter på ”Världens tak” och man argumenterar för hur denna natur och det djurliv som finns där skall bevaras. Ett stycke in i boken redogörs sedan för vad som finns av naturresurser och kan utgöra ett hot mot detta vilda och vackra. Naturresurserna här uppe i stora mängder är koppar, krom, bly, järn, lithium, borax, guld, silver och kol. Olja och naturgas samt salt i stora mängder. Det finns inte mindre än 94 olika mineraler varav flera är mycket eftersökta i produktionen av batterier och mobiltelefoner. Dessutom har flera av Asiens stora floder sina källflöden i Tibet. Det är färskvattenresurser som Kina, men även Indien, är i stort behov av. Boken visar tydligt varför Tibet är av största betydelse för Kina. Det var inte bara för att befria förtryckta livegna eller kasta ut ”imperialisterna” ur Tibet som Kina befriade Tibet 1951. Det fanns och fortfarande finns det andra motiv och då kanske inte främst att skydda stora naturvärden. 

The system of The Dalai Lama reincarnation. Chen Qingying. 2005. ISBN 7-5085-0745-2. I tretton kapitel, 140 sidor, redogör författaren för historien bakom reinkarnationssystemet i Tibet. Här läggs mycket stor vikt vid att inga mått och steg vidtogs innan de ”Centrala myndigheterna” i Peking eller i Nanjing var underrättade. Stor vikt läggs vid ”dra lott ur guldurnan systemet” d v s att man valde ut flera kandidater till Dalai Lama eller Panchen Lama. Detta system introducerades 1751 av kejsaren Qianlong. Systemet skulle förhindra att någon av de ledande adelsfamiljernas släktingar skulle utses och dessa därigenom gynnas användes sedan dess vid de flesta valen. Dock inte när man valde den nuvarande Dalai Lama. Boken är detaljerad och full av kunskap. Den redogör för de maktkamper och intriger som försiggick varje val av  Dalai- eller Panchen Lamas. 

Från och med den 1 juli 2006 blev det möjligt att ta tåget till Lhasa. I Taking the Train to Tibet, 2008, har Chen Yang smalt massor av information om järnvägen till Lhasa. Om man åker tåg till Tibet är detta en mycket användbar bok. Full av den där informationen man undrar över, höjden, tunnlars längd och mycket mer. Mycket bildmaterial och allt samlat på 250 sidor. 1952 nådde det kinesiska järnvägsnätet till Golmud. Sedan dröjde det till 1 juli 2006 innan det första passagerartåget nådde Lhasa. Själv hade jag förmånen att ta tåget till Lhasa redan den 17 juli 2006. Jag flög till då till Xining, Qinghai och tog tåget därifrån. Då tillbringar man endast en natt ombord. Tåget jag reste med var fullt av kinesiska järnvägstjänstemän som alla var glada som barn över att få göra denna märkliga resa över högplatån. Jag hade både 2004 och 2005 färdats i bil utmed järnvägsbygget så det var härligt att känna skillnaden i komfort. Bilresorna från Golmud till Lhasa tog 4 - 5 dagar. Nu åker miljontals kineser årligen till Lhasa från flera av de stora städerna i Kina som har direkttåg dit.  

2008 var ett år då man flitigt översatte kinesiska skrifter om Tibet till engelska. Tibet: Natural Conditions and Environmental Protection. Häftet omfattande 43 sidor med en övertitel. Tibet of China, kan eventuellt ange att det rör sig om en serie skrifter. Kortfattat beskrivs floder och glaciärer i Tibet. Yarlong Tsangpo är den stora floden och Tibets sjöar är många och flera av dem mycket stora. Det vilda djurlivet, miljön och ekosystemet måste skyddas påpekas det och häftet innehåller fina bilder av djur och natur. 

2008 utkom även The Economy of Tibet – Transformation from a Traditional to a Modern Economy av Luo Li. 9 kapitel som tar upp jordbruket, transporter, post och telekommunikation, naturresurser, handel och turism osv. i Autonoma regionen Tibet (TAR).

Här finns siffrorna, statistiken och argumenten om varför det nu är så mycket bättre än förr. Visst idag är Tibet ”modernt” i många avseenden. Det finns nya fina vägar det finns tillgång till alla slags varor åtminstone i de få större städerna. Men även på mycket avlägsna platser har jag sett hur man idag använder sig av modern teknik som solpaneler för att få elkraft och även nomaderna långt upp och ut på högplatån talar i sina mobiltelefoner så visst har Tibet utvecklats även om allt kom med ett pris. 2008 när denna bok utkom var järnvägen till Lhasa bara två år gammal. Nu har det gått fjorton år och förändringarna är enorma tack vare järnvägen som har gjort det möjligt att föra in material och varor av alla slag men också att föra ut de naturresurser som har legat dolda här i Tibet i årtusenden.

 

Skanningsbild_1_kopia.jpeg

2009 utkom A Tibet Reader av Su Shuyang en välkänd författare och akademiker i Kina. Han börjar med 600-talet och Songtsen Gampo, fortsätter sedan med myter och folkliga föreställningar om hur Tibet skapades. Har även kapitel om den brittiska imperialismens inträngande i Tibet. Tibetansk litteratur och konst. Litteraturlistan i slutet omfattar 50 böcker och här finns även böcker av ”västerländska” författare med, t ex Giuseppe Tucci och Melvyn Goldstein.

Den som söker kinesisk statistik om Tibet kan ta del av häftet Report on the Economic and social development of Tibet. Publicerad 2009 av China Tibetology Reserach Center. ISBN 978-119-05666-1. Här finns siffrorna om exempelvis turismen utveckling i Tibet sedan järnvägen till Lhasa 2006 stad klar. 2008 anges det att 2. 246.400 turister, utländska såväl som kinesiska besökte Tibet. Antalet detta år överstiger alla besökare mellan 1980 och 1997! Att miljoner turister årligen besöker Tibet får naturligtvis konsekvenser av olika slag. Tibetanernas inkomster har ökat, men det finns de som hävdar att det mesta av inkomsterna går till kinesiskägda företag som investerat i framförallt Lhasa och Shigatse. En sådan distinktion mellan vilka som är kineser och tibetaner går dock inte att utläsa i detta häfte. 

King Gesar av Gyanpian Gyamco och Wu Wei ISBN 978-7-5085-1288-4. Detta epos är Tibets mest berömda klassiker. Folksagor, legender, sånger och talesätt samsas i  eposet om Gesar.  Det anses också vara ett av de mest omfattande i världen. En miljon verser i 120 volymer har nedtecknats. I bok ges en översikt över figurerna i eposet och i 12 kapitel berättas historier om hjälten Gesar och strider mellan forntida riken.

Skanningsbild_kopia_2.jpeg

2010 utgavs The 13th Dalai Lama – The Gyangze Battle of 1904 av Gyanpian Gyamco och Wu Wei. ISBN 978-7-5085-1821-3. Här beskrivs den brittiska invasionen av Tibet 1903-04, en militär operation som skulle komma att få stora konsekvenser för Tibet och dess relation till Kina. På många sätt har britternas inträngande i Tibet från sin dåvarande koloni Indien gett oändligt med näring åt Kinas syn på imperialismen. Här framförs också Kinas syn på de övriga Himalayaländerna, Sikkim, Nepal, Bhutan och Ladakh. Dessa länder var en gång en ”del av det Tibetanska kungariket och följdaktligen är de då en del av Kina.” Detta är synpunkter som nu och då framförs. Både Bhutan och Nepal avvisar detta. Det hör till saken att båda länderna längre tillbaka i tiden betalade sk tribut till kejsaren i Peking. Detta menar man i Kina är ett hållbart bevis på att länderna ännu egentligen tillhör Kina. En intressant bok att läsa bredvid exempelvis  Duel in the Snow -The true story of the Younghusband mission to Lhasa av Charles Allen. 

Tibet 700 years of History. Ett flertal olika författare. ISBN 978-7-5085-1717-9. Utgiven 2010. Man börjar med Yaun dynastin (1271- 1368) och hur Tibet då blev en del av Kina fortsätter med Ming- och Qingdynastierna, Republiken Kina och slutligen Folkrepubliken Kina. 580 sidor historia ur kinesiskt perspektiv förstås. Angående ”Historical status of Tibet” sidan 150, ”The attempt to dismiss Chinese sovereignty over Tibet was first put forward by modern Western colonialists when they were themselves eyeing up Tibet as a tasty colonial morsel.” Kort sagt det börjar med den brittiska “Younghusbandexpeditionen” till Tibet 1903-04.

 

The aristocratic families in Tibetan history 1900-1951. Tsering Yangdzom. 2015. 

Åtta kapitel som noggrant redogör för uppkomsten och utvecklingen av aristokratin i Tibet.

De inflytelserika familjerna, deras seder och bruk, kvinnornas ställning, giftermålssystem, barnenens uppfostran, tjänarna och livegenskapen osv. En i många avseenden intressant bok som ger detaljkunskaper utöver vad som ges i många andra böcker om Tibet.

Ännu en i raden av böcker som ger en mycket översiktlig bild av Tibet med ett kinesiskt perspektiv är Tibet from alla Angles. ISBN 978-7-5085-2762-8 av Song Shuhong. Utkom 2015. Tibetansk kultur, religion i fyra delar uppdelat i korta stycken alltifrån Potala till smörte, himmelsbegravning och böneflaggor. En slags handbok om Tibet och målgruppen torde vara utländska besökare, turister till Tibet. 

 

Litteratur om det indiska Himalaya inklusive Ladakh

En bra och översiktilig guidebok är förlaget Footprints Indian Himalaya av Vanessa Betts och Victoria McCulloch. ISBN 9 781907 263880. En liten faktaspäckad guidebok som innehåller det mesta och mer därtill, om vad man behöver veta om de delar av Himalaya som är belägna i Indien. 

Den tredje upplagan av Ladakh, Kashmir & Manali utkom 2014. Författare är Partha S Banerjee. ISBN 9 788190 327022. Kan nog vara svår att uppbringa i Sverige. I Indien kostar boken 895 rupees, vilket är högst överkomligt. US-dollarpriset är satt till 24. Boken är fylld med bra och informativ text samt mängder av bilder, översiktskartor och annat intressant.

En bok på svenska och dessutom om ett av världens många utrotningshotade och spännande djur Snöleoparden.Bokens namn är förstås Snöleopard ISBN 9 789187283093. Författarna, Jonatan Borling och Jan Fleischmann är mycket erfarna i sökandet efter detta Asiens högländers stora katt, "Panthera unica". Man beskriver också förgrundsfiguerena inom de organisationer som arbetar med att skydda snöleoparden såväl de internartionellt kända som George Schaller och Rodney Jackson men även de kanske mest viktiga lokala människorna i Ladakh som är de som är i frontlinjen. Tjuvjakten på detta underbara djur pågår nämligen fortfarande. Själv har jag vid ett par tillfällen sett snöleopardskinn till salu i basaren i Lhasa. Boken innehåller mängder av fina bilder av inte bara snöleoparder utan man beskriver också deras bytesdjur och andra djur i Himalaya. En bra beskrivninga av Ladakh och en översikt av den tibetanska buddhismen ingår även.

Guideboken Himalaya by bike av Laura Stone. ISBN 978-1-905864-04-1. Första upplagan 2008 innehåller mycket användbar information om man ger sig ut på vägarna i Himalaya oavsett om man nu cyklar eller färdas på annat sätt. Detaljerade vägsträckor med  kilometerangivelser för den avancerade cyklisten. Sådana kan man till och från möta på de mest osannolika platser i Himalaya. Här finns exempelvis en noggrann beskrivning av vägen mellan Manali och Leh i Ladakh. 

Mapping the Tbetan world är en lite annorlunda upplagd guidebok. ISBN 0-9701716-0-9. Boken är skriven av tre författare, Yukiyasu Osada, Gavin Altbright och Atssushi Kanamaru. Kartorna i boken behållningen men den innehåller även en del historia och annat vilket kan vara nyttigt att känna till innna man beger sig till Himalaya. Bokens förstaupplaga från 2000, nu alltså 16 år gammal, har inte följts av någon uppdatering vilket givetvis gör den delvis oandvändbar idag. Jag tror också att mycket av informationen i boken idag återfinns på Internet och då i uppdaterad form. 

Äldre böcker om Himalaya och mera specifika platser där kan ändå vara av stort intresse. En gammal klassiker som Peaks and Lamas av Marco Pallis är ett sådant exempel. Pallis är bergsbestigare och ger sig i kast med flera Himalayatoppar under 1930-talet. Han skriver också om den tibetanska buddhismen som han möter den i Sikkim och Ladakh. 

1988 utgavs Helena Norberg-Hodge´s bok Ladakh - den tredje vägen i Himalaya. ISBN 91 86584-40-5. I boken förespråkar hon en tredje väg i utvecklingen av av Ladakh. Ladakh öppnades för omvärlden först 1974. Då var det den traditionella Ladakhkulturen det som präglade samhället här. Kriget mellan Indien och Kina 1962 påverkade området genom den stora indiska militära närvaron. Förändringarna var dock inte så stora som de skulle bli när området öppnades för turism 1974. Med utveckling menas oftast "västerländsk utveckling". Man bygger vägar och annan infrastruktur och detta får självfallet konskvenser för människorna på gott och ont. 

Dalen där Buddha dör - Reseskildring från Ladakh. ISBN 91-46-13479-4 Tomas Löfström (1948-2016) Tomas Löfström och Eva Maria Persson reste tillsammans till Ladakh hösten 1978. Tomas berättar om resan, om Ladakhs och den tibetanska buddhismens historia på ett mycket initierat sätt. Mötet med människorna, miljöerna och de svåra naturförhållandena. Han är inte optimistisk när han beskriver utvecklingen från 1974 till 1978, dvs åren då de första turisterna anländer. Han beskriver det som "en dödsdömd kultur vid en Sidenväg som blivit en återvändsgränd". Mitt intryck av Ladakh, som jag besökt ett flertal gånger, är inte lika negativt. Visst det har hänt mycket det har inneburit oerhört stora förändringar men någonstans i allt detta finns den gamla tibetanska kulturen kvar. Javisst det är en av anledningarna att turisterna kommer, klostren lever och människorna har fått det mycket bättre materiellt sett och givetvis det är inte som förr, före 1974. Men vi kan ju inte heller ha "levande museum" som vi då och då besöker och att vi kommer på besök får konsekvenser antingen vi vill det eller ej. 

En klassisk bok om Ladakh är A history of Western Tibet - one of the unknown empires av A.H. Francke. Boken utkom 1907. Ladakh var under århundraden en del av det västra tibetanska riket, därav bokens titel. 1907 kunde man också ta sig fram och tillbaka över gränsen mellan Tibet och Ladakh. Det går inte idag. För den som önskar djupare kunskaper om Ladakhs historia är denna bok läsvärd. 

En annan klassiker om Ladakh är Alexander Cunninghams Ladak - Physical, statistical & historical. Publicerad  i Simla 1853. Här finns detaljerade uppgifter om allt, inklusive vindens styrka och riktning på vissa platser i Ladakh. Sjöar och vattendrag, djur och utrikeshandel. Boken är återutgiven av Pilgrims Publishing i Varanasi, Indien. ISBN 81-7769-329-8. Men som sagt utgiven 1853 så det har skett ett och annt sedan dess. Ett historiskt dokument alltså!

Ladakh - between earth and sky av Siddiq Wahid och Kennteh Storm Jr. utkom 1981. Boken i stort format har mycket fint bildmaterial av det som vi vid denna tid, 1980-talet  fortfarande kunde kalla "det gamla Ladakh". För även om Ladakh varit öppet för besökare sedan 1974 hade inte mycket förändrats. Idag är mycket förändrat då Ladakh blivit ett populärt mål för den indiska medelklassens turistresor.