shapeimage_1.png

Vår utställning, Åke Norström, Låke Stomfelts och min, öppnade den 3 december och pågår till den 5 februari. Välkommen att titta in på Västerbottens museum, på Gammlia, i Umeå.
Den 22 januari skall jag hålla den andra föreläsningen under rubriken ”Kina - från socialism till turism”
Denna gång blir det med fokus på turismen till Tibet. Plats: Bio Abelli, i museets nedervåning. Tid: 14.00
Väl mött!

Här är en länk till Västerbottens museums webarkiv; http://www.vbm.se/sv/se-and-gora/utstallningar/2011/kina-foto.html