Cirka 40 km nordost om Chengdu ligger staden Guanghan och strax utanför den ligger Sanxingdui. Här hittade man redan 1929 mängder av mycket gamla artefakter i form av jade och brons. En del av dessa fynd hittade snart via antikhandlare till privata samlare världen över. Utgrävningar skedde till och från i området, avbrutna av kriget mot Japan och inbördeskriget mellan nationalisternas Guomindang och Folkets befrielsearmé som utgjorde kommunisternas armé. Först 1986 efter ett sensationellt fynd intill en tegelfabrik i området inleddes storskaliga och professionella utgrävningar. Vad som kom i dagen ställde den kinesiska historien på huvudet. Teorin om att den kinesiska civilisationen har sitt ursprung runt Gula floden verkar helt enkelt inte stämma. Redan mycket tidigt d v s tusentals år före vår tideräkning fanns det en bronsålderskultur nere i nuvarande Sichuan. Man hänför denna kultur till tiden runt Shangdynastin i nordligare delar av Kina. Från 1600 BC fram till ca 800 BC blomstrade här den sk Ba-Shu kulturen.


Fynden från Sanxingdui har visats på flera muséer runt om i världen. Här i Sanxingdui har man, sedan 1990-talets slut, ett mycket modernt och spännande och vackert museum. Det är skönt att lämna storstaden Chengdu, 15 miljoner inv, och komma ut i lantluften. Vid mitt besök rådde ingen trängsel i muséet, jag antar att det inte direkt översvämmas av utländska besökare. Det ligger ett stycke från Chengdu och är svårt att kombinera med andra besök i närheten och faller nog gärna utanför de flesta gruppers dagsprogram i Chengdu.

De stora bronsfigurerna och bronsmaskerna användes vid de viktiga ritualer som shamaner ocjh kungar hade som uppgift att genomföra för folkets bästa. Det har spekulerats mycket och teorierna är flera om hur och vad som utspelade sig här i Sanxingdui. Det låg en liten stad den hade en stadsmur, man har kunnat rekonstrueran hur byggnader såg ut. Man har också byggt upp ett stort offeraltare utomhus där en replik aav den stora ”kungastatyn”, han som är 172 cm i strumplästen, står högst upp och håller upp sina arnmar. De har hållt någonting och rikgtigt vad vet vi inte. Sannolikt något föremål i trä, då det inte längre finns något spår av det. Museét är utrustat med sk auidioguider som är behändiga och intressanta att lyssna på.

Däremot hade man endast en liten bok om Sanxingduifynden, i två delar, som är översatt till engelska. Den större mera utförligare boken var slutsåld.

Kommer du till Chengdu för att tillbringa några dagar där är det väl värt att passa på att besöka Sanxingdui. Det finns bussförbindelser eller så gör man som jag gjorde, betalar avsevärt mycket mer, och hyr en egen transport ut dit men har då större frihet att disponera tiden. Ett 2 - 3 timmars besök på museet är vad som behövs.