43.jpg

Trappa upp mot Foguang si templets Östra hall. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018

I det bergiga Wutaishanområdet i provinsen Shanxi, cirka 40 mil väster om Peking, finns flera av Kinas äldsta bevarade träbyggnader. De har överlevt sedan Tangdynastins dagar (618 – 907AD). Foguangtemplet byggdes redan 471 – 499 AD under kejsaren Xiaowen, Norra Wei dynastin. 845 AD förbjöd Tangkejsaren Wuzong buddhismen och Foguangtemplets hallar förstördes, endast Zushi- pagoden stod kvar. Arkitekten och arkitekturhistorikern Liang Sicheng, (1901 -72) gjorde flera resor i Shanxiprovinsen under mitten och slutet av 1930-talet för att försöka hitta och identifiera de gamla träbyggnader som han antog kunde finnas där. 

IMG_5863.JPG

Skribenten vid ingången till Foguang si. "Buddhas ljus templet". Februari 2018. Foto: Yan Tao.

Vid vårt besök i Wutaishan, i februari 2018, konstaterade vi kvällen före hemfärden, i egen bil till Peking, att vi kunde använda hela dagen, göra en omväg, och då hinna med att besöka Foguang si- templet i byn Doucun.

 

Vi startade tidigt denna morgon och körde sydväst ut från Wutaishans centrala område. Vägen som till en början var stor och bred blev allt eftersom mindre och hade genom århundradena grävt sig allt längre ner i detta lössjordsområde, mindre byar och ett par enstaka större samhällen passerades. Här är kinesisk landsbygd där man driver korna på landsvägen om de behöver flyttas. Vägen är dock i hela sin längd asfalterad och väl underhållen. Framme i den lilla byn Doucun hittade vi lätt den mindre vägen upp till Foguangtemplets entré. Ett fåtal andra kinesiska besökare anlände samtidigt med oss och tillsammans fick vi guidning runt templet, på kinesiska, av en av guiderna där. Först en allmän introduktion och sedan visade hon den första s k ”sutrastenen”, från 877 AD, (Tangdynastin 618-906). På denna nästan 5 meter höga sten finns inhugget böner och symboler för buddhismen. Redan på denna sten antyds ”Östra hallens” höga ålder. Vi såg sedan Manjusrihallen, som står utmed templets norra sida, den är från 1137 (Jindynastin (大金– 1115-1234). 

”Östra hallen” den äldsta delen av templet

Vi fortsatte vidare upp på en högre platå via en brant stentrappa till templets äldsta del, den ”Östra hallen”. Denna hall uppfördes 855-56, under Tangkejsaren Dazhong, då man återuppbyggde templet vilket hade blivit skövlat några år tidigare. Dateringen av templet har som jag nämnde inledningsvis ovan tillskrivits arkitekten Liang Sicheng梁思成(1901 – 1972). Denne besökte templet i juni 1937 tillsammans med sin hustru Lin Huiyin och vännerna Mo Zongjiang och Ji Yutang. Liang Sicheng hade vid ett besök vid Mogaogrottorna i Dunhuang noterat att det där i en muralmålning,  i grotta nr 61, fanns en avbildning av Foguangtemplet. Eftersom denna målning var utförd redan under "De fem dynastierna" (907-960) drog Liang Sicheng slutsatsen att Foguangtemplet måste vara mycket gammalt men också att det krävdes hållfasta bevis för att det var så.

L1000523.jpg

Två av de fresker i grotta nr 61 i Mogaogrottorna, Dunhuang som gjorde Liang Sicheng uppmärksam på Foguang-templets höga ålder. Bilden ovan visar "pilgrimsfärd till Wutaishan" och nedan, där Foguanghallen är avbildad, visar ett sällskap som dricker tillsammans.

L1000520.jpg

Under resan, 1937, i området runt Wutaishan fick sällskapet rida på åsnor den sista sträckan fram till templet då de primitiva vägarna efter regnen bestod av lervälling. Dessa trakter av Shanxiprovinsen var fattiga och lite utvecklade till långt fram på 1980-talet. Det är kanske också förklaringen till att flera av templen här klarat sig undan inbördeskrig och 1960-talets kulturrevolutionära härjningar, de låg för långt bort och var bortglömda. Den historien återstår att reda ut. När man gör sådana här besök i grupp tillsammans med kineser man inte känner och träffar lokala guider, som säkert vet mycket om vad som utspelade sig under kulturrevolutionen, är det svårt att ställa och framförallt att få svar på vad som hände under Kulturrevolutionen. Det är fortfarande känsligt och upplysningar om denna tid är det ingen som strör runt sig, framförallt inte i sällskap med för dem okända människor och bland dem även en ”waiguoren”, en utlänning, eller kanske just därför. 

Liang Sicheng och hustrun.jpg

Liang Sicheng och hustrun Lin Huiyin Foto: ?

I juni 1937, under flera dagar, dokumenterade Liang Sicheng och hans sällskap templets byggnader och skulpturer. Det finns fotografier bevarade från deras besök. Högt uppe under taket i östra hallen hittade man under ett tjockt lager damm en inskription som berättade när tempelhallen byggts och att uppbyggnaden bekostats av en kvinna, Ning Gongyu. Hennes namn återfinns även på den andra stenpelare som står alldeles utanför östra hallen, den pelaren är rest 857.

L1140358.jpg

Vår utmärkta guide berättar om "Sutrastenen" som står utanför Östra hallen. Här omnämns bl a den kvinna, Ning Gongyu som lät bekosta uppbyggnaden av templet 857 AD. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018 

IMG_5870.jpg

Detalj av väggmålning från Tangdynastin. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018

P1100414.jpg

Några av de välbevarade figurerna från 1400-talet. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018

46.jpg

Figurer från 1400-talet inne i Östra hallen. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018

48.jpg

En av de många s k Arhats som sitter utmed norra väggen inne i Östra hallen. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018

Foguangtemplets östra hall  är i princip intakt sedan Tangdynastin. Flera väggmålningar inne i templet är från Tangdynastin medan de målade skulpturerna föreställande s k Arhats (buddhistiska lärde) inne i hallen är tillverkade 1430, under Mingdynastin. Numera står huvudgrupperna av skulpturer med Sakayamuni Buddha och hans två främsta följeslagare, Buddha Amithaba och Maitreya och andra  skulpturer bakom galler för att vara skyddade från stöld och skadegörelse. Den östra hallen är ett magnifikt byggnadsverk och eftersom  den är byggt halvvägs upp för berget Foguang på en plattform har man härifrån en fin utsikt över det omgivande landskapet som sannolikt ser ut som det gjort under hundratals år. Det finns flera intressanta aspekter på detta Foguangtempel, ett är förstås att det överhuvudtaget står kvar efter flera stora jordbävningar genom tiderna. Lyckosamt att det inte vandaliserades under krig och Kulturrevolution samt intressant att japanerna kände till det och redan under Tangdynastin ”kopierade” den byggnadsstil som Östra hallen representerar. Att säga att det japanska templet Toshodai-ji i Nara är en kopia av Foguanghallen är att gå för långt, men någon av dess föregångare har säkerligen stått modell, det japanska templet är byggt redan 759, med hjälp av den kinesiske munken Jianzhen (Japanska Ganjin)

49.jpg

Detalj av takkonstruktionen i Östra hallen, från 857 AD. Notera den lila kabeln,  den är en del av det system som nu skickar data till Qinghua-universitetet i Peking. Foto: Paul M. Grahn. Februari 2018

L1140369.jpg

Zushi-pagoden från Norra Weidynastin (477 -499 AD) anses vara det äldsta som finns kvar i original i Foguang si. Pagoden står på södra sidan om den Östra hallen och anses vara rest över templets förste byggherre och  byggnadsstilen är indisk-kinesisk. Foto: Paul M. Grahn. Feb. 2018

Fler äldre träbyggnader i Shanxi

Men Foguangtemplets östra hall är inte den äldsta träbyggnaden i Kina. 1950 upptäcktes det att Nanchantemplet i byn Lijiazhuang nära staden Yangbai cirka 22 km sydväst Wutaishan är något äldre. Det är inte helt klarlagt när templet ursprungligen byggdes men under Tangdynastins (618 -906 AD) tredje period, Jianzhong-perioden, AD 782, byggdes det om. Därmed bör det vara är den äldsta kända träbyggnaden i Kina. Härefter följde flera reparationer under Song- (AD 420 - 479), Ming- (AD 1368 -1644) och Qingdynastierna (AD 1644 -1911). 1973 gjordes en stor renovering då ”Stora Buddhans hall”restaurerades till sitt ursprungliga utseende. Hallen har en nästan kvadratisk form och taket är grått. Det stöds av 12 kolonner, tre av dessa är så gamla att de sannolikt hör till den ursprungliga konstruktionen. Hallen innehåller 17 skulpturer utförda i lera. I centrum sitter Sakyamuni Buddha. Denna skulptur anses vara ett ursprungligt verk från Tangdynastin. Templet består idag av ett flertal byggnader, bl a ”Drakkungens tempel”, ”Bodhisattvornas hall”. Men det är ”Stora Buddha” hallen som är från Tangdynastin. De övriga byggnaderna har byggts under Ming- och Qingdynastierna. Utöver Nanchan- och Fogunagtemplen finns sedan de något yngre byggnaderna, huvudhallen i nunneklostret Tiantai i Pingshun samt Guangrenwang-templet i Ruicheng som även dessa härrör från Tangdynastins tid. Till dessa finns det anledning att återkomma senare. 

På svenska har jag ännu inte hittat någon litteratur om Foguang si-templet. På engelska hittade jag i Peking en volym i "The series of 100 gems of Chinese Architecture" med titeln "Foguang temple in Mount Wutai" med text av Wang Baoku och Wang Peng och foto av Wang Hao och Qing Yu. ISBN 978-7-112-20494-6