Jag kom hem från Nepal den 1 april i år. 24 dagar senare inträffade den stora jordbävningen varvid närmare 8000 människor miste livet och många tusental skadades, människor förlorade sina hem och betydande kulturminnesmärken förstördes helt eller delvis. Bilden ovan visar den stora stupan Bodnath som man nu renoverar. Den s k harmikan den övre delen med sina nivåeer och Buddhas ögon

skadades svårt och man har tagit ner den bit för bit för att kunna återställa den i ursprunglig skick.

De största skadorna och de flesta offren för jordbävningen ägde dock inte rum i Kathamndu utan längre upp mot Himalaya. Här utraderades hela byar, vägar förstördes helt och fortfarande bor många människor i tält och andra tillfälliga bostäder. De delarna av landet besökte vi inte heller nu vid detta besök i oktober i år. Från Kathamndu och Bhaktapur har jag nedan några bilder som visar en del av förstörelsen. Viktigt att komma ihåg är dock att det mesta i Kathmandu inte är förstört. Det finns alltså nu ännu flera skäl att besöka Nepal, inte för att se förstörelsen men för att stödja folket och landet som är mycket beroende av turismen. Man har nu också ett anat problem att brottas med. Det bränsleembargo som Indien lagt på Nepal. Den gamla konflikten mellan centralregeringen i Nepal och folk, med indiskt ursprung, i söder har blossat upp sedan Nepals nya konstitution nyligen presenterades. Många människor i söder anser sig vara diskriminerade och våldsamma sammanstötningar har ägt rum. Indien har strypt bensin och gastillförsel till Nepal. Detta har slagit hårt mot bilismen, men avsevärt förbättrat luften i Kathmandu, bristen på hushållsgas är också prekär. Nu har visserligen Kina låtit frakta bensin ner till Nepal via Tibet men det förslår säkert inte att möta den efterfrågan som finns. Jag har också nedan tagit med några bilder som visar hur de bussar som fortfarande rullar återigen, det var vanligt under 1970-talet, att ha passagerare på taket. En bild som visar de kilometerlånga köerna av bilar till bensinmackarna finns här också. Men Nepal kommer att resa sig igen!