L1180237.jpg

Yudai Qiao – ”Jadebältets bro” i trädgården Yiheyuan (Nya Sommarpalatset) i Beijing. Byggd under kejsaren Qianlongs regeringstid (1736 – 95) Qingdynastin (1644  -1911)  Foto: Paul M. Grahn Maj 2023.

Det finns många broar i Kina, flera mycket gamla och andra både gamla och berömda på grund av viktiga historiska händelser förknippade med dem. I Beijing, Wanpingqiao, Fengtaidistriktet finns Lugou qiao, byggd 1189 under Jindynastin, (1115 – 1234). Bron är för oss mest känd som ” Marco Polo-bron” eftersom venetianaren Marco Polo (1254 – 1324) har beskrivit den i sin berömda bok  Il milione – Marco Polos resor”. Han skriver där att ”detta är den mest underbara och unika bron i hela världenBron som är 266 meter lång är byggd över Yongdingfloden och brons ”räcken” är försedda med 500 skulpterade lejon i sten. 

Luguo-bron.jpg

Lugou qiao - Marco Polo-bron, byggd 1189 under den s.kk. Jindynastin

Men en annan händelse, som för kineserna är mer känd, utspelade sig här den 7 juli 1937. Japanerna iscensatte här en händelse som man säger startade kriget mellan Det Japanska Imperiet och Republiken Kina, 1937 – 1945. Ända sedan Boxarupprorets tid (1900) hade Japan haft rätt att hålla trupper mellan Beiping (senare Beijing) och Tianjin vid kusten. Här vid bron påstod de japanska militärerna att de på kvällen, den 7 juli, i mörkret blivit beskjutna av kinesiska trupper. En japansk soldat rapporterades försvunnen, man antog att han kidnappats av kineserna och nu begärde man tillträde till staden Wanping där det fanns en kinesisk garnison. Kineserna vägrade och snart var kriget i gång. Nära bron finns idag ett turistcentrum och ett museum som skildrar ”7/7-incidenten” och Kinas fortsatta försvarskrig mot Japan. Både bron och incidenten finns det anledning att återkomma till senare.

L1110012.JPG

Luding bron. Byggd under Qingdynastin (1644.- 1911) blev känd  genom de kommunistiska styrkornas erövring av bron, 1935, under den "Långa marschen".  Foto: Paul M. Grahn .April 2016

En annan betydligt yngre, men åtminstone i Kina, lika berömd bro är Luding bron”, byggd under Qingdynastin (1644.- 1911). Denna 101 meter långa s.k. ”hängbro” består av 13 järnkättingar klädda med brädor. Dess berömmelse kommer av den händelse som utspelade sig här den 29 maj 1935. Under den s.k. ”Långa marschen” då kommunisternas styrkor, tusentals soldater, tog sig från södra Kina upp till Shaanxi i norra Kina tvingades man ta sig över den stora floden Dadu i Sichuanprovinsen. Bron försvarades från motsatta sidan av soldater från motståndarna Chiang Kai-shek´s Guomindang. En liten grupp, 22 man, från ” de rödas armé” lyckades trots beskjutning, och att de flesta av brädorna var borttagna, klättra över och slå ut fiendestyrkan. Idag är bron en stor sevärdhet för kinesiska turister. Endast ett fåtal utländska turister besöker området.

L1110016_copy.JPG

Luding bron” Foto: Paul M. Grahn. April 2016

L1110017.JPG

 Foto: Paul M. Grahn. April 2016

L1180539.JPG

”De fem pagodernas bro” Foto: Paul M. Grahn Oktober 2023

En bro som i jämförelse med järnkättingbron i Luding  är av ett helt annat slag är den bro som leder över vattnet vid ett smalt avsnitt i ”Den mindre Västra sjön” (Slender West lake) i Yangzhou, Jiangsuprovinsen i östra Kina. Här står en mycket vackert utformad bro som byggdes 1757. Detta år var det 22: a i kejsaren Qianlongs regeringsperiod under Qingdynastin (1644 - 1911) och kejsaren var på resande fot i mellersta delarna av Kina. När Qianlong var ute och reste i landet var det en mycket stor och viktig händelse. Allt skulle vara i toppskick och alla ville på olika sätt imponera på kejsaren. I Yangzhou som var ett viktigt och rikt handelscentrum beslöt ett antal salthandlare att man till kejsarens ära skulle bygga en vacker bro. Dessa rika rika salthandlare i området i och runt Yangzhou ville givetvis imponera på och ”välkomna Kejsaren Qianlong”. Vi kan på goda grunder anta att denna akt av vördnad också på sikt var lönade för salthandlarna. Även sedan kejsaren givit sig av stod den vackra bron kvar som ett monument och en påminnelse om vem som hade bekostat den. Det var säkert bra för affärerna.

L1180586.JPG

Solen går ner över "Den mindre västra sjön" i Yangzhou. Foto: Paul M. Grahn Oktober 2023

Bron kallas ”De fem pagodernas bro” men också ”Lotusbron”. Om man ser bron från ovan är den utformad som en lotusblomma. Idag är bron är en av de främsta sevärdheterna och har blivit en symbol för Yangzhou.

Brons längd är 55 meter med trappsteg på vardera sidan. Bron har 15 valv av olika storlek vilka gör det möjligt för båtar av olika storlek att passera. De fem paviljongerna är förbundna med övertäckta korta passager. Den största paviljongen har ett dubbelt tak med uppåt svängda hörn. Som i många andra byggnader i Kina är bron utformad så att den fyrkantiga basen symboliserar jorden och de runda toppspirorna symboliserar himlen. Taken är gjorda av kejserligt gula keramiska plattor. Kvälls- och nattetid är bron som vackrast när den månbelyst speglar sig i vattnet.

L1180543.JPG

Ung dam i hyrda kläder, vilka förvandlar henne till "en dam från den kejserliga tiden", på båttur i den ”Den mindre Västra sjön”  

Foto: Paul M. Grahn Oktober 2023

I Yangzhou säger man att brofundamentet kan liknas vid soldater och paviljongerna vackra flickor ”tillsammans utgör de då en harmonisk kombination av styrka och skönhet” ett i Kina rätt slitet uttryck för många av de sevärdheter man äger. Men visst jag kan instämma, bron är verkligen både en stark och stadig skapelse och med en graciös överbyggnad. ”Slender West Lake” är väl värt ett besök och gärna sent på eftermiddagen och kvällen när solen sänker sig över Yangzhou.

”De sjutton valvens bro” i Yiheyuan (Sommarpalatset) i Beijing. Foto: Paul M. Grahn 2011

Om du är i Beijing, inte nere i Yangzhou, och vill se ett par vackra broar kan jag rekommendera en tur ut till Yiheyuan (Nya Sommarpalatset). Det är en mycket stor anläggning, en kombination av park, trädgård och palatsbyggnader. I denna jättelika anläggning finns också ett antal broar över några av de mindre vattendragen samt över delar av den stora Kunmingsjön. Palatset eller snarare palatsen och dess stora parkanläggning skapades på order av kejsaren Qianlong (1735 – 96). Han beordrade byggandet av ett Sommarpalats 1750, en present till mammans 60-årsdag. Anläggningens namn var då Qingyiyuan (”Den klara krusningens trädgård”). Allt stod klart först 1764. Efter Qianlongs död började det kejserliga kinesiska imperiets nedgång. 1860 under det s.k. Andra Opiumkriget plundrade och brände brittiska och franska styrkor Yuanmingyuan, det vi kallar ”Gamla sommarpalatset), det har sedan aldrig återuppbyggts. Samtidigt gav man sig också på Qingyiyuan vilket också till stora delar förstördes. 1884 – 95 lät änkekejsarinnan Cixi återuppbygga anläggningen och nu gavs den namnet Yiheyuan. (Den hoppfulla fredens trädgård”)

Kostnaden för återuppbyggandet var enormt och pengarna togs från medel som skulle ha gått till Kinas försvar. Detta fick också konsekvenser då Qingdynastin (1644 – 1911) besegrades i det s.k. ”Första kriget mot Japan” 1895. Bara fem år senare, 1900, var det dags igen efter de utländska makternas strider mot de s.k. Boxarna (”Den rättrådiga harmonins knytnävar”.  ansåg sig de ”Åtta arméernas” befälhavare ha rätt att plundra och bränna delar av Yiheyuan. 1902 återbyggdes det som förstörts.

1914 öppnades Yiheyuan ”Sommarpalatset”, som då fortfarande ägdes av den tidigare kejserliga familjen, för allmänheten. 1924 efter att ”Den siste kejsaren” slutligen tvingats lämna ”Den förbjudna staden” övertogs ägandet av såväl det Kejserliga palatset (Gu gong) som Sommarpalatset av Pekings stad.

”De sjutton valvens bro” i Yiheyuan (Sommarpalatset) i Beijing, Foto; Paul M. Grahn 2006

”De sjutton valvens bro”. På nära håll syns det att det är en mycket stor bro. Foto; Paul M. Grahn 2006

En av de vackra broarna här ute i Sommarpalatset är den långa bro som förbinder Kurou paviljongen på en liten ö i Kunmingsjön och den s.k.”Bronsoxen”. Bron kallas ”De sjutton valvens bro”. Bron har på samma sätt som Luguo-bron (Marco Polo-bron) 544 lejon av sten som sitter på brons räcken. Det är till och med 59 lejon mer än vad som finns på Luguo-bron. Det är ingen slump att antalet valv är sjutton. Från brons största valv i mitten finns det på vardera sidan åtta men man räknar man då in det i mitten också då blir det nio från vardera sidan. Nio är det största s.k.”yang-talet”, i kinesisk ”talmagi” och det som kejsarna gärna använde när man byggde något.

P1020729.jpeg

"Bronsoxen" i Sommarpalatset. Att klappa honom på nosen är populärt bland besökarna. Foto: Paul M. Grahn 2011

"Bronsoxen" i Sommarpalatset. Foto: Paul M. Grahn 2006

De finns flera andra broar i Sommarpalatset en av de vackraste är Yudai Qiao – ”Jadebältets bro” som är belägen i de västra delarna av. Om man använder trädgårdens västra ingång är det bara någon kilometer att vandra till bron. Namnet ”Jadebältets bro”, den är byggd av gråvit – och vit marmor och dess utformning gör att den påminner om ett bälte tillverkat av den dyrbara och i Kina högt prisade stenen Jade. Under brovalvet rinner Yufloden som mynnar ut i den stora Kunmingsjön vilken utgör tre fjärdedelar av hela trädgårdens yta.

L1180247.jpg

Yudai Qiao – ”Jadebältets bro”. Foto: Paul M. Grahn Maj 2023

När kejsaren eller kejsarinnan färdades med båt från ”Trädgården med den klara krusningen” till ”Jadekällans kulle” passerade man under den vackra bron, det ansågs vara en av höjdpunkterna på båtfärden. För dagens turister som flanerar här i denna del av trädgården verkar det också vara en höjdpunkt, det är ofta kö till att posera för fotografering framför eller uppe på bron. Så ställ er i kö!