IMG_8578.jpg

Undertecknad framför Sigillsällskapets klassiska entré där även några skyltar, bl. a Unesco, anger hur betydelsefull denna anläggning är. Foto: Yan Tao Maj 2024 

Som en av de forntida metropolerna i Kina har Hangzhou ett stort  kulturellt och historiskt arv. Staden ligger invid  det vackra natur- och kulturlandskapet vid Västra sjön, som man i Kina gärna kallar "paradiset på jorden". Den italienske resenären Marco Polo (1254-1324) beskrev staden som "världens vackraste och lyxigaste paradisstad" i sin bok Il milione – “Marco Polos resor”

Konsten att gravera sigill är en av hörnstenarna i traditionell kinesisk konst. Sigillet användes ursprungligen som en signatur eller ett tecken på auktoritet, men det kom framförallt att användas av konstnärer som signatur på deras verk, såväl kalligrafier som målningar. Xiling Seal Engraver's Society (Xilings sigillskärarsällskap) är en av “Västra sjöns pärlor” säger man här i Hangzhou. 1904 mot slutet av Qingdynastin (1644-1912) grundades Xiling Seal Engraver's Society här av en grupp sigillgravörer och kalligrafientusiaster i Hangzhou. Sigillkonsten anses i högsta grad tillhöra  Kinas nationella kulturarv och  2009 deklarerades denna konstform, "kinesisk sigillgravyr", även av UNESCO som ett immateriellt kulturarv. I  juni 2011 upptogs också Hangzhou West Lake Cultural Landscape officiellt på världsarvslistan, och Xiling Seal Engraver's Society ses som en av de klassiska representanterna för viktiga historiska platser runt Västra sjön, detta i kraft av sin betydelsefulla ställning i den kinesiska sigillkulturens historia.

Xilang_innergård_copy_copy.jpg

En innergård i Xilings sigillskärarsällskaps vackra anläggning. Foto: Paul M. Grahn Maj 2024 

De kinesiska sigillen ofta utformade för att passa ägarens personlighet eller intressen har genom århandraden använts inte minst som ägarmärke på gamla målningar eller kalligrafier. De olika kejsarna, ofta inbitna konstsamlare, satte gärna sina olika sigill på de verk som tillkom deras samling. Några av kejsaren Qianlongs sigill finns på mängder av målningar och kalligrafier.

Munken_Huaisu.jpg

Här en detalj från en kalligrafi som haft många ägare gennom århundradena och många sigill har tillkommit. Denna kalligrafi från Tangdynastin (618 – 906e.Kr.) är skriven av munken Huaisu (737 – 799), ett brev i s.k. kursiv stil som handlar om bittra bambuskott. Ingår i Shanghai museums samling. Visades bl.a. på utställningen “Masterpieces of Ancient Chinese and Japanese Calligraphy” på Shanghai Museum och Tokyo National Museum 2006.

Om kinesisk kalligrafi och hur intresset för kalligrafin har förändrats framförallt bland yngre kineser kan man läsa i en avhandling från 2010 av Jonas Andersson: Kalligrafi i Kina - Hur ser kalligrafi ut i dagens Kina? Lunds universitet - Språk och litteraturcentrum. Han skriver bl.a.  “Kalligrafi är idag mer enbart en konstform än vad det tidigare har varit. Bara för några årtionden sedan fanns de bästa kalligrafer på skolornas litteratur och historieavdelningar. Situationen idag är helt annan då de bästa kalligrafer återfinns på skolornas konstavdelningar.” Här finns avhandlingen att läsa: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1731047&fileOId=1731052

Anderssons avhandling är från 2010, det har gått några år sedan dess. Men vid Xiling Seal Engraver's Society  står kalligrafin och sigillkonsten fortfarande högt i kurs även om “Sigillsällskapets” trädgård och paviljonger också är ett givet besöksmål för många, främst kinesiska, turister. En ström av besökare anländer dagligen för att se såväl den vackra trädgården, raffinerad och elegant och paviljongerna där utställningar presenterar de mest kända sigillskärarna. Bland dem återfinns bland andra Sha Menghai (1900-1992). Sha, från Yinxian County i Zhejiang-provinsen, var en känd forskare och poet. Han var en skicklig kalligraf i alla stilar. “Hans kalligrafiarbeten är stadiga, frodiga och magnifika, vilket gör honom till en ledande kalligraf  i världen” skriver man på “Sällskapets hemsida”. Han kunde också gravera sigill. Sha valdes till ordförande för Xiling Seal Engraver's Society 1979. Han avled 1992. 

Sigill_kalligrafi_mästaren.jpg

En kalligrafi- och sigillmästare Sha Menghai (1900-1992)

Sha Menghai är en av de fem kinesiska konstnärer/kalligrafer som presenteras i en film som Lars Westman och Lars Berglund gjorde 1989 om traditionell kinesisk konst. I filmens början får man följa  hur Sha Menghai  kommer till en av Xilings paviljonger, han skriver medan de kringstående andlöst betraktar hur han för penseln över rispapperet. Han skriver en mycket vacker text som uttrycker “Från det gamla kommer det nya”. 

L1190990.JPG

Bland Xiling Seal Engraver's Society´s vackra paviljonger finns också en klassisk mycket vacker fiskdamm. Foto: Paul M. Grahn Maj 2024

Xiling Seal Engraver's Society´s paviljonger, placerade på olika nivåer utmed ett litet berg, utgör tillsammans med träd, växter, stenar och vatten, tillsammans med de utställda sigillen, en vacker helhet. Det finns i anläggningen givetvis också ett par butiker som säljer allt som har med sigillkonst och kalligrafi att göra. Man kan här också beställa och få skuret ett eget sigill. Man säljer även, i olika prisklasser, redan färdiga sigill. Givetvis blev det för svårt för mig att avstå från ännu ett inköp. En mycket vacker liten sigillsten med två tecken som står för “godhjärtad och hjälpsam” lades nu till min lilla samling av sigill. Att detta var “ännu ett inköp” skriver jag därför att mitt första inköp vid Xiling Seal Engraver's Society  skedde redan 1988 när jag första gången kom hit. Jag köpte då av sigillskäraren/kalligrafen Wang Yong Wei en bild där han stämplat 100 olika av sina skurna sigill. En bild som snyggt inramad, till stor glädje, hänger i vår lägenhet i Beijing.  

Hangzhou_1988.jpg

Wang Yong Wei skriver en kalligrafi. I bakgrunden på bordet ligger den bild med 100 sigillavtryck som jag köpte. Foto: Paul M. Grahn 1988

P1020416.jpeg

100 olika sigill skurna av Wang Yong Wei. Foto: Paul M. Grahn 2008

IMG_3650.JPGmitt_sigill.jpg

    Mitt senaste inköp hos Xiling Seal Engraver's Society. 

Här är länken till Xiling Seal Engraver's Society hemsida: http://www.xlys.org.cn/ywb/index.jhtml

En intressant bok om kinesisk måleri och kalligrafi är Den befriade penseln : kalligrafi och måleri från dagens Kina” av  Lars Berglund. Liber förlag 1989. Begagnade exemplar av boken finns att köpa, till varierande priser, via http:// www.bokborsen.se