7 km från vägen mellan Nagartse och Gyantse i det som kallas södra Tibet ligger Ralungklostret. Dessa 7 km går över ett torrt ökenartat landskap där det inte finns några allmänna kommunikationer. Det är alltså inte helt enkelt att ta sig till detta kloster om man inte har en egen transport. Det höga berg som ligger i närheten och som många passerar på sin väg till Gyantse och Shigatse är Nojin Gangtsang som är 7191 meter högt. Ralung grundades 1180 e Kr och har fått sitt namn av den självskapade bilden av en get, ”ra” på tibetanska. Klostret tillhör Drukpa Kagyu skolan inom den tibetanska buddhismen. Idag bor och verkar 15 munkar i klostret. Ralung förstördes så gott som helt under kulturrevolutionen 1966-76. Klostrets vackra byggnader och den stora stupan intill sprängdes i luften 1967.

 

Idag är några byggnader återuppbyggda och man har även byggt en helt nytt tempel. Man har kvar en del gamla religiösa reliker som man lyckades gömma undan innan den totala förstörelsen. Ralung tillhör inte det som turistgrupper i allmänhet besöker i Tibet. Platsen är utanför de vanliga stråket och många missar på så sätt ett intresssant kloster som också har en intressant historia. Härifrån flydde Ngawang Namgyal (1594-1651) 1616 till Bhutan efter att han kommit på kontrakurs med de tibetanska styrande i Tsangprovinsen, Shigatse. Han hade blivit identifierad som  inkarnationen av den lärde Drukpa-laman Pema Karpo (1527-92) men detta beslut utmanades av den rivaliserande fraktionen i Shigatse och Ngawang Namgyal fruktade för sitt liv. Hans flykt gick över bergen som avgränsar Bhutan från Tibet.

 

Ralungklostrets återuppbyggda del och Ngawang Namgyal

 

(1594-1651) avbildad i Semthoka dzong.

Interiör från Ralungklostrets kapell för beskyddarna

Berget Nojin Gangtsang från sydost

Interiör från tempelsal i Ralung och klostrets grundare

Pema Karpo framför väggmålning av Ralungklostret

 Semthoka dzong i Bhutan

I Bhutan slog Ngawang Namgyal sig ner i de västra delarna och byggde här sin maktsfär. Han lät bl a bygga Bhutans första dzong (fort) Semthoka. 1629 till 1631 byggdes Semthoka strax söder om Thimpu. Läget var särskilt valt för att kontrollera den dalgång där vägarna från Punakha, Thimpu och Paro möts. Vid de konflikter som ledde till krig mellan olika grupper i Bhutan belägrades Semthoka flera gånger men motstod alltid angreppen.

1961 blev Semthoka en skola för utbildning av lärare i det bhutanesiska språket dzongkha. Idag är denna utbildning flyttad till Trongsa i centrala Bhutan. Semthoka är idag restaurerad och fungerar som ett buddhistiskt tempel och tar emot många turister som imponeras av de vackra tempelsalarna och dess mäktiga skulpturer av Buddha och andra viktiga figurer inom den bhutanesiska drukpabuddhismen.