Utsikt över Cholpon-Ata-fältet i Kirgizistan. Foto: Paul M. Grahn Sept. 2014

Cholpon Ata, vid stranden av sjön Issyk Kul i Kirgizistan är en av många områden i Centralasien där man finner fina exempel på hällristningar. Cholpon-Ata är 40 hektar stort och beläget på en sluttning utmed sjön. Området består av tusentals stenar som blivit kvar där en stor glaciär dragit sig tillbaka. Ett 70-tal stora stenar med ristningar från runt 500 ВС, har sannolikt utförts av de vi kallar Skyter. Skyterna föregick de kirgiziska nomader som senare slog sig ner i området. Tyvärr har en hel del stenar blivit förstörda dels genom samtida ”graffitikonstnärer" som roat sig med att rista in sina egna mindre angelägna budskap, dels genom ett  bevarandeprojekt som gick snett. De kemikalier man använde för att bevara ristningarna har haft en motsatt effekt, de har snarare påskyndat processen varvid stenarnas yta brutits ner när det naturliga skyddande skiktet togs bort i processen för konservering. Bland de äldsta målningarna och ristningarna är djur såsom Argalifår (Marco Polo får), hästar, kameler, renar, tjurar, vargar, hundar, vildsvin och fåglar - medan andra skildrar jaktscener.


Jag har ju intresserat mig för liknande hällristningar i Tibets västra delar. Bilderna i dessa två områden Cholpon-Ata i Kirgistan och Rutok i Tibet/Kina är mycket lika varann. Någon slags släktskap finns sannolikt. Avståndet mellan dessa två platser är stort men sannolikt inte större än att människorna som levde på dessa högplatåer hade någon form av utbyte eller rörde sig över dessa stora avstånd. Det är är ju annars märkligt att man avbildar dessa Ibix- hjortar på ett så liknande sätt.

Jag letar nu efter skrivet material om dessa eventuella samband. För närvarande läser jag en nyutkommen bok ”The Dawn of Tibet” av John Vincent Bellezza. Bellezza har ägnat tjugofem år åt att vandra, rida och åka bil över den väldiga tibetanska Changtang-platån. Här har han dokumenterat de lämningar som finns efter det tibetanska Zhangzhungriket och dess östra, också tibetanskt, grannrike Sumpa. Han är den definitiva auktoriteten när det gäller den tibetanska historien före buddhismens utbredning i centrala Tibet under 600-talet.

Nedan några bilder från Cholpon-Ata i Kirgistan som jag besökte tillsammans med den grupp från Världens resor som jag i september (2014) ledde från Kirgistan in i Xinjiang-Kina och vidare upp till Tibet. Samt några bilder från  Rutokområdet i Tibet som en jämförelse. 

Utsikt över Cholpon-Ata-fältet i Kirgizistan. Foto: Paul M. Grahn Sept. 2014

Klippor invid vägen genom Rutok och Aksai-Chin i Tibet/Kina. Foto: Paul M. Grahn Okt 2009

Hällristningar i Rutok Tibet/KIna Foto: Paul M. Grahn Okt 2009

Hällristning från Cholpon-Ata-fältet i Kirgizistan. Foto: Paul M. Grahn Sept. 2014

Hällristning från Cholpon-Ata-fältet i Kirgizistan. Foto: Paul M. Grahn Sept. 2014