Högt upp på en klipphylla ovanför Parodalen i Bhutan ligger det lilla klostret Taksthang eller ”Tigerns näste”. Det är en vikitg plats för buddhister i Bhutan men även för många andra buddhister som vallfärdar hit på en pilgrimsfärd. Det är inte helt enklet att ta sig ditupp, 3200 m ö h, stigen är i bra skick men den är brant bitvis och den sista biten av uppstigningen sker via 850 trappsteg av sten som först går nedåt, så att man tappar höjd, och sedan går upp igen till klostret.

 

Man har också en imponerande utsikt, inte minst nedåt i en cirka tusen meter djup  bergsklyfta. Man bör alltså inte lida av svindel. Denna måndag gjorde jag uppstigeningen tillsammans med min bhutanesika guide Sherab. Hon hade säkert gjort det själv på halva den tid jag tog på mig, 3 timmar. Men jag klarade det och fick också ta emot en s k Kata (vit silkesjal) av klostrets lama. En man som ägnat hela sitt liv åt buddhistiska studier. Bitvis var trapporna isbelagda, det är vinter i Bhutan, och det gällde att se var man satte fötterna. Nu är min Bhutanvistelse slut och jag återvänder så långsamt, några dagar i Delhi, till Helsingborg via Kolkata, Delhi, Doha i Qatar och Köpenhamn. Nedan fler bilden från Tigerns näste.