”Han som ligger på lotusen”. En traditionell kinesisk s k nyårsbild. Nyårsbilder tryckta från träblock och färglagda är mycket gammalt i Kina. Redan under Songdynastin, 960 -1279
e Kr, fanns det ett stort antal då redan klassiska bilder. Man köper nya bilder till det kinesiska nyåret och sätter upp bilderna på eller bredvid dörren till hemmet. En folkkonst i dess verkliga bemärkelse. Idag har denna tradition blivit än mer populär och även i de modernaste bostadskvarter ser man bilderna.

Pojken, ovan, ”Zi yu wu lian” som är välnärd och håller en fisk i famnen bringar välgång och rikedom år efter år. Ordet ”fisk - yu” och ordet för ”överflöd - yú” uttalas lika. Härigenom har fisken kommit att representera överflöd. Till nyårsmiddagen vill man därför i Kina gärna servera en hel fisk. Det är också ett gott tecken om man kan äta fisken och lämna huvudet och benen intakta tillsammans. Att vända på en fisk som serverats hel på ett fat, vilket jag alltför ofta har sett praktiskt lagda utlänningar göra i Kina, betyder den grövsta olycka. Givetvis eftersom man vänder på lyckan - överflödet. Se där orsaken till vår omfattande ekonomiska världskris. Klart som fiskspad eller hur?

Bilden ovan kommer från byn Yangliuqing i Tianjin.  Det är en av de klassiska orter där man sedan många århundraden har tillverkat dessa nyårsbilder.

Vill du veta mer om kinesiska blocktryck kan du kolla in:

http://www.artelino.com/articles/chinese-woodblock-prints.asp