shapeimage_1_42.png

Långt in i januari och det går långsamt att gräva sig ner genom den hög med böcker som förvärvades i Indien och Nepal i november. Men nu i slutet av Charles Allens ”Ashoka” (ISBN 9 781408 701966) är det ”många bitar som faller på plats”. Bilden ovan tog jag i Patan, Nepal vintern 1975. En tibetansk kvinna med barn, sannolikt flykting från Tibet och den kinesiska kulturrevolution som fortfarande pågick där, framför det man kallar ”Ashokas stupa”. Ja det finns fyra stycken i Patan, en i varje väderstreck av den gamla staden. Idag är de föga uppmärksammade. Omgärdade av den intensiva trafik som idag utmärker, Kathmandu, Patan och Bhaktapurs gator och vägar. Jag besökte Patan i november 2012 liksom jag gjorde ett besök i Sarnath, nära Varanasi, och de återstående ruiner av de stora kloster som en gång fanns här. Detta är historisk mark, här höll Buddha sin ”predikan i rådjursparken” varvid han satte i gång det man inom buddhismen kallar ”lagens hjul”. D vs han förklarade för sina följeslagare hur exempelvis lidandet hänger samman med våra begär.


Här byggdes under kejsare Ashoka upp ett buddhistiskt center. Idag återstår den stora Dhamekh-stupan och fundamenten av flera klosterbyggnader, samt inte minst resterna av den pelare som en gång kröntes av fyra ljeon och bär ett av de fjorton edikt man till dags dato funnit runt om på den indiska kontinenten. Men vem var då Ashoka? Ashoka ("gudarnas älskade"), antas vara född 272 f Kr död 232 f Kr. Han var den tredje monarken av Mauryadynastin, sonson till Chandragupta Maurya, son till Bindusara, och Indiens förste kejsare, av Mauryadynastin 273 – 232 f Kr. Det rike som Ashoka styrde över omfattade dagens Indien förutom de södra delarna, samt Sri Lanka. Centrum i riket var runt Patilaapura (dagens Patna) i norra Indien.
Ashoka har kommit att ses som en av de mest exemplariska regenterna i världshistorien. Symbolen i mitten av Indiens flagga är Ashokas chakra. Denna symbol valdes ut av Indiens förste president Nehru. Symboliken var tydlig och pekade mot ett enat Indien utan religiösa motsättningar. Något som tyvärr knappast kan anses ha infriats. Ashoka försökte med all kraft vinna sitt folk för Buddhas nya lära. Han ansåg att man skulle undvika det onda och utöva goda dygder. Hans nya styre inledde en era med fred och utveckling. Han högg in texter, edikter, i klippor och pelare som förmanade människor att inte döda, vara frikostiga, vara troende och inte splittrade, ge gåvor till församlingar, bygga tempel, och att älska och respektera allt levande. Djurlivet skyddades genom hans lag mot sportjakt och brännmärkning, vilket ledde till att många indier blev vegetarianer. För att förbättra folkets kunskaper och levnadsvillkor byggde han universitet och konstbevattningssystem för handel och jordbruk. Oavsett religion, politik och kast behandlade han sina underordnade som jämlikar. Han utövade buddhismen aktivt och byggde 84 000 stupor, som t ex den i Sarnath. Så anses stuporna i Patan var byggda på order av Ashoka vid ett besök han gjort där. Huruvida detta är riktigt är mycket omdiskuterat men stuporna bär hans namn.
Kunskapen om Ashokas liv var länge bristande såväl i Indien som i resten av världen. Under 1800-talet fann man ett antal edikter graverade på pelare och i klippor. Dessa edikt förklarar Ashokas reformer och förkunnar hans råd till sina undersåtar. Dessa skrivelser skrevs inte på sanskrit utan prakrit. Ashokas påbud inhuggna i klippor eller pelare är unika och har bevarats därför att de är utfördes i ett beständigt material. Brahmiskriptet lyckades man inte dechiffrera förrän 1837. Det gjordes av James Prinsep, en engelsk tjänsteman och intresserad amatörarkeolog verksam inom Engelska ostindiska kompaniet. Genom upptäckten och uttydandet av bl a dessa påbud fick vi i Europa kunskap om buddismens betydelse i det gamla Indien. Innan dessa upptäckter hade västerlandet ingen kunskap om vilken betydelsefull roll buddismen spelat i Indien. Lyckligtvis fanns det fortfarande kvar översättningar av några av de buddistiska urkunderna vilka gjorts av besökande kineser, burmeser och tibetaner medan buddhismen fortfarande var stark i Indien. Nedan fler bilder med anknytning till Ashoka.

P1040002.jpg

P1040014.jpg

 P1040492.jpgAshokan_pillar.jpgP1040490.jpg