Munk o plasdunkar.jpg

Munk, från östra Tibet, i Lhasa´s centrala delar för att sälja sina kunskaper Foto: Paul M. Grahn 1988

Darkness over Tibet.jpg              Unknown-1.jpeg

Två av Theodor Illions böcker om Tibet.

Theodor Illion, 1898 - 1984, är författare till tiotalet böcker om Tibet. Han påstod att han vistades flera år i Tibet under 1930-talet.  Vid sin vistelse där upptäckte han bl a en underjordisk stad. Han publicerade sina äventyr under namnet Theodor Illion men använde också pseudonymen Theodor Burang och ibland även Theodor Nolling sina böcker och artiklar. Flera av hans  böcker behandlar tibetansk medicin. Dock har experter inom området avfärdat det mesta han skrivit som nonsens och Illions kunskaper om tibetansk medicin som mycket ringa. 

Enligt professor Herbert Novak, en långvarig vän till Theodore Illion, föddes den senare i Kanada i en rik familj som kom från en gren av det brittiska kungahuset, Plantagenets? Illion uppges ha lämnat sitt hem i ung ålder.

På 1930-talet publicerade Theodore Illion två reseskildringar: ”Rätselhaftes Tibet”,1936, i engelsk översättning ”In secret Tibet” (1937) och ”Darkness over Tibet”, 1938, där han påstod att han vistades i Tibet, från 1934 till 1936, tack vare förklädnad och sina kunskaper i tibetanska språket. I den första boken berättar han om sina första möten i Tibet och i den andra boken om sin upptäckt av en underjordisk stad vilken skyddade ett samhälle av högt initierade varelser. "Mahatmas of Tibet"? Här kan man fundera över om Illion läst och inspirerats av Helena P. Blavatsky, grundaren av den Teosofiska rörelsen. Dessa varelser styrdes av en magiker och man sysslade med svart magi och kannibalism! Ett annat intressant sammanträffande angånde Illions Tibetresor är att han rimligtvis, om han nu alls var där, besökte Tibet bara något år före en tysk expedition, som bevisligen var där, nämligen den expedition som även intresserade Heinrich Himmler, ledd av Ernst Schäfer. Se tidigare blogginlägg:  http://www.pgrahn.com/blogg/165-ernst-schafer-och-sven-hedin-institutet.html

 

P1040357.jpg

En s k thangka, målning på bomullsduk, föreställande Dorje Phagmo. Dessa färgstarka målningar av gudinnor och andra skyddsfigurer kan sätta i gång fantasin hos vem som helst. Både om underjordiska städer och kannibaler.

Efter andra världskriget skrev Illion olika artiklar och böcker om bl a.  tibetansk medicin under pseudonymen Theodor Burang, ”Tibetische Heilkunde” (1957) ”Die Kunst des Heilens i Fernen Osten”samt ”Heilverfahren und Heilmittel” (1975).

Böckerna kritiserades för att innehålla vaga och ytliga påståenden som inte stöddes av äkta referenser de ansågs innehålla allt för många overifierade påståenden.

Illion sägs också ha kommit i kontakt  med den kände italienske tibetologen Giuseppe Tucci vilken då är en annan högst möjlig källa till Illions beskrivningar av och fantasier om Tibet. Se tidigare blogginlägg: http://www.pgrahn.com/blogg/158-giuseppe-tucci-och-tibet.html

 

images.jpeg

Alexandra David-Néel, tillbaka i Frankrike från Tibet, skrev och föreläste om Tibet, 1925 - 1937 och hennes  böcker "Bland magiker och mystiker i Tibet" och "En parisiskas resa till Lhasa" publicerades för första gången under och strax före de år då Theodor Illions två första böcker publicerades. Det finns också de som som hävdar att Illion även "lånade" från hennes böcker. En annan källa Illion säkerligen har använt sig av är Sven Hedin. Hedin var ju ett stort namn i Tyskland, alla hans böcker översattes till tyska och Hedin reste mycket i Tyskland under 1930-talet.

Läkaren och bibliografen Jürgen C. Aschoff tvivlar mycket starkt på att Theodore Illion överhuvudtaget någonsin besökte eller alls vistades i Tibet eller ens i gränstrakterna. Hans böcker är i hans ögon "rena rama science fiction eller ren fantasi”.

Han finner det också otroligt att Illions publikationer fortfarande läses och citeras i vetenskapliga artiklar och böcker om tibetansk medicin då Illions texter inte på något sätt är underbyggt av verkliga studier av tibetansk medicin.

Det finns mycket lite information om Theodor Illion och hans liv, något i hans böcker, några tidningsartiklar bl a från Dagens Nyheter 1933. Denna anonymitet är högst märklig med tanke på att han publicerade tio böcker om Tibet.

I artikeln i Dagens Nyheter berättar Illion om att han är i Sverige för att "träna vandring,". Kanske med tanke på att han snart skall ge sig iväg till Tibet? Ett citat från artikeln är intressant  ”Under de senaste åtta veckorna har jag vandrat genom Tyskland och studerat nazism, en intressant resa som slutade nära den danska gränsen. Jag ville se hur en politisk flykting kunde komma till Danmark.” 

Illion beger sig till Tibet 1934 och vistas där enligt egen uppgift till 1936. Hans vistelseorter och göranden under andra världskriget är höljt i dunkel, det skulle vara intressant att få veta mer detta. Var han i Tyskland eller var han i något annat eller möjligtvis andra länder? Han lämnar Tibet 1936 eller 1937. Om de följande åren är det sedan tyst. Författaren Isrun Engelhardt skriver på sin hemsida https://info-buddhism.com/Nazis-of-Tibet-A-Twentieth-Century-Myth_Engelhardt.html att ”Det kan vara värt att notera att Gestapo beordrade Illion att tillhandahålla dokumentationsbevis för hans påstådda besök i Tibet när han återvände till Tyskland 1941, eftersom han var misstänkt för att vara en lögnare, som hävdade han hade besökt Tibet även om han aldrig hade varit där ”.

Han återvände alltså till Tyskland 1941. Var var han då mellan 1937 och 1941. Hur gick det för honom när Gestapo var intresserade av honom?

Illion har även uppmärksammats av de UFO-intresserade om detta kan man läsa i Håkan Blomqvist´s utmärkta blogg. Här finns också de intressanta uppgifterna om att Illion 1933 besökte Sverige vilket styrks genom ett tidningsurklipp ur Dagens Nyheter.

http://ufoarchives.blogspot.se/2016/02/theodore-illion-as-esotericist.html