Utsikt_över_Bodnath.jpeg

Bodnathastupan från ett av de många kloster som omger den. Foto: Paul M. Grahn Januari 1976 

Bodhnathstupan,  på nepalesiska Khāsa Chaitya, är en stupa i Kathmandu, Nepal. Den är belägen i den gamla byn Boudha cirka 11 km från centrum i nordöstra utkanten av Katmandu. Den är en av största stuporna i Nepal och i världen. Stupan ligger utmed den gamla handelsvägen mellan Tibet och Kathmandu. Den handelsväg som kommer in i Kathmandudalen via byn Sankhu i dalens nordöstra hörn och går upp gränsen vid Kodari och Zhangmu. Här runt stupan har tibetanska köpmän vilat och bett sina böner under många århundraden. När flyktingströmmarna från Tibet nådde Nepal såväl före men framförallt efter mars 1959 var det många av dessa flyktingar vilka kanske tidigare haft handelskontakter här i Nepal som bestämde sig för att slå sig ner runt Boudnath. 

Bodnathstupan1.jpeg

Stupan sedd genom ett fönster inifrån en bostad. Foto: Paul M. Grahn December 1975

Detta har bidragit till den påtagligt tibetanska atmosfär som fortfarande präglar området här. Stupan har en stor arkitektonisk skönhet. Dess vitkalkade kupol och förgyllda torn, harmika, varifrån Buddhas allseende ögon blickar ut över området är perfekt proportionerat. 

P1040181.jpeg

Bodnathstupan omgiven av många böneflaggor bland andra s.k. Lung-ta (vindhästar) en bild av en häst som bär "juvelen" på sin rygg. Juvelen är Buddhas lära. Foto: Paul M. Grahn 2017

Det råder delade meningar om när den första stupan vid Boudha byggdes. Enligt en gammal legend byggdes stupan av en kvinna, Jadzima, som försörjde sig på att föda upp kycklingar. Hon hade en stor önskan att få bygga en stupa så hon bad kungen av Nepal om lov att få marken. Kungen hade egentligen ingen lust att tillåta ett sådant bygge men råkade i ett förvirrat ögonblick likväl ge tillstånd. Tibetanerna kallar därför stupan för "Jarung Kashor Chörten". Jarung är "det kan göras", och kashor "gled ur munnen." Chörten är det tibetanska ordet för stupa. Det hävdas också ofta att stupan byggdes någon gång åren efter 600 e.Kr., när den tibetanska kungen, Songtsen Gampo, anses ha konverterat till buddhismen. Enligt denna legend konstruerade kungen stupan som en botgöring efter att oavsiktligt ha dödat sin far. Vi vet från gamla skriftliga källor att stupan restaurerades på 1400-talet. Men det är högst sannolikt att det fanns en stupa på 600-talet kanske redan på 400-talet AD. Denna första stupa förstördes av Mughalinkräktare på 1300-talet, så stupan i dess nuvarande form är en nyare konstruktion.

Bodnath_1955.jpg

Bodhanath, 1955,  ur Åke Sparrings bok "Nepal - landet under jordens tak. Rabén & Sjögren/ Vi  1956

Den symboliska konstruktionen utgör en tredimensionell påminnelse om Buddhas väg mot upplysningen. Sockeln representerar jord, kumbha (kupolen) är vatten, harmika (fyrkantigt torn) är eld, spiran är luft och paraplyet på toppen är tomrummet eller etern bortom rymden. Spirans 13 nivåer representerar de stadier en människa måste passera för att uppnå nirvana.

Stupor byggdes ursprungligen i Indien för att hysa reliker och vissa hävdar att Boudhnath innehåller reliker från den tidigare epokens Buddha, Kashyapa, medan andra säger att den innehåller en bit av skelettet från Siddhartha Gautama, den historiske Buddha. Runt stupans bas finns 108 små bilder av Dhyani Buddhan Amitabha och en ring av bönehjul, uppsatta i grupper om fyra eller fem i 147 nischer.

För att komma upp till den övre nivån av stupans sockel går man in genom porten i norra änden av stupan. Här finns en liten helgedom tillägnad Hariti (Ajima), smittkoppornas gudinna. Mellan klockan 05:00 och 18:00 kan man härifrån gå upp på sockeln. Här uppifrån har man utsikt över strömmen av pilgrimerna som vandrar eller, som några gör, prostrerar,lägger sig i sin fulla längd, runt stupan.

P1070466.jpeg

Pilgrimer och andra besökare vandrar runt stupan. Foto: Paul M. Grahn Oktober 2017

Man kan fortfarande också se en del av Boudnaths omgivningar även om bebyggelsen under senare årtionden har tätnat. Jag kan jämföra med hur det såg ut på 1970-talets mitt när jag tog mina första bilder här. Då omgavs stupan och dess smala ring av byggnader av jordbruksmark vilken idag är helt bebyggd.

Runt en gammal och viktig plats som Boudnath har det skapats många legender. En är till exempel att när man ser stupan för första gången så kan man be en bön eller framföra en önskan vilken då kommer att gå i uppfyllelse oavsett vad du ber om. 

Dessvärre var varken Boudnath eller andra byggnader skyddade mot den jordbävning i april 2015 som drabbade Nepal. Hela strukturen ovanför kupolen måste rivas ned helt och de religiösa relikerna som den innehöll, avlägsnas, detta slutfördes i slutet av oktober 2015. Återuppbyggnaden påbörjades tidigt i november 2015 med den rituella placeringen av en ny central stolpe eller " livsträd" för stupan högst upp i kupolen. Boudnathstupan återinvigdes den 22 november 2016. Renoveringen och återuppbyggnaden hade organiserats av Boudhanath Area Development Committee (BADC).Den omfattande reparationen var helt finansierad av privata donationer från buddhistiska grupper och frivilliga. Kostnaden uppgick till 2,1 miljoner dollar och man använde mer än 30 kg guld. 

L1090303.jpeg

Stupans övre del rasade vid den stora jordbävningen 2015. Foto: Paul M. Grahn 

P1040887.jpeg

Stupans övre del "Harmikan" är åter på plats Foto: Paul M. Grahn oktober 2016.

Det finns några personer och särskilt en plats som är intimt förknippade med Bodnathstupan. Personerna är den rad av s.k. Chiniya Lamas som bott och verkat här vid stupan och platsen är byn Malemchigaon uppe i Helamburegionen norr om Kathmandu. 

Chiniya_Lama.jpeg

Chiniya Lama. Foto: Göran Eklinder 1975

Den första Chiniya Laman var Taipo Shing, en buddhist från Sichuan i Kina som runt år 1850 bosatte sig i byn Boudha efter att ha kommit till Nepal på en pilgrimsfärd. Han sades vara släkt med den mäktiga kejsarinnan Cixi från Manchu Qingdynastin som då styrde Kina. 

Han lyckades snart bli en av de främsta Lamorna eller Gurus (lärare) runt Bodhanath-komplexet som ansågs vara en viktig plats som kunde generera ”andlig kraft”.  

Denne första Chiniya Lama var respekterad och vördades av både de troende och icketroende. Det var till honom Nepals premiärminister Jung Bahadur Rana vände sig när han tvingades underteckna ett fredsavtal med tibetanerna. Nepal hade då vid flera tillfällen anfallit Tibet som tillkallat hjälp från sin då överordnade makt Kina. Nepaleserna drabbades av ett förödmjukande nederlag när de kinesiska trupperna var hotande nära Kathmandu.  

Jung Bahadur Rana behövde en pålitlig översättare som behärskade såväl nepalesiska, tibetanska som kinesiska. Han vände sig då till ”Hans Helighet Chiniya Lama”.

Jung Bahadur Rana började även fundera över en allians med laman som inte bara handlade om översättning av texter utan ett fördjupat samarbete angående diplomati med det kinesiska imperiet. Batuli Maharani var en av Jung Bahadur Ranas hustrur. Hon kom från distriktet Helambu vid foten av Himalaya. Under en inspektionstur till Helambu hade han funnit den unga kvinnan och hade tagit henne till hustru. Hon födde honom två flickor i snabb följd. Jung Bahadur Rana bestämde sig nu för att ge en av sina flickor som hustru till Chiniya Lama. Thapathalifördraget undertecknades i mars 1856 e.Kr. Det var ett gott fördrag för Nepal eftersom det gav Nepal en fördel i handeln med Tibet och raderade bort det gamla fördrag som dikterats tidigare av en segrande kinesisk armé under regenten Bahadurs Schah´s tid. Jung Bahadur Rana återupptog härmed en slags tradition att nepalesiska monarker gav prinsessor till äktenskap med tibetanska kungar för att dessa allianser skulle upprätthålla freden mellan grannarna.

Chiniya Lama tilldelades även ett abbotskap över Bodnath och han accepterade såväl äktenskap som abbotskap. Från denna tid har sedan titeln Chiniya Lama gått i arv till lamans äldste son. Ett av de äldre klostren här vid Bodnath som är förknipat med Chiniya Lama är Guru Lhakhang klostret som även brukar kallas "Tamang monastery". I klostret finns vackra skulpturer av bl,a. Padmasambhava och Amitabha Buddha.   

Chiniya Lamas äktenskap med denna kvinna innebar också att han fick överhöghet över byn Melamchigaon uppe i Helambudistriktet varifrån hon kom. Melamchigaon ligger på  en liten bergsplatå. Här ligger de stenbyggnader och kornfält som utgör byns huvuddel. Bergsplatån kantas av gammal skog. Människorna som lever här tillhör huvudsakligen folkgruppen Sherpas, släkt med de mera kända sherpas som lever borta i området söder om Mount Everest. Det uppges lite olika uppgifter om kvinnan som giftes bort med Den första Chinayi Lama, Taipo Shing, att hon tillhörde Sherpafolket och ibland uppges hon tillhöra Tamangfolket. Båda dessa folkgrupper kommer ursprungligen från den tibetanska högplatån. 

Här är länken till ett av mina tidigare inlägg om några böcker och Melamchigaon: https://www.pgrahn.com/blogg/28-en-by-i-nepal-och-nagra-boecker.html

Här i Nepal Helambu under Himalayas bergstoppar kan man känna närvaron av Padmasambava och den energi som utgick från honom. Det här var ett s.k. Beyul eller "dolt land" för gurun och hans främsta tibetanska följeslagare, Yeshe Tsogyal. Denna avlägsna och heliga plats för Padmasambava /Guru Rinpoche har under de senaste åren blivit tillgänglig genom en väg som nu är farbar stora delar av året. Vägbygget har inget med turism att göra det är kopplat till den utbyggnad av vattenkraft som sker i Nepal. 

 

Templet_i_Malemchi.jpeg

Templet i Melamchigaon. Foto: Paul M. Grahn December 1975

Padmas._i_malemchi.jpeg

Padmasambhava/Guru Rinpoche, templet i Melamchigaon. Foto: Paul M. Grahn December 1975

Tidigare var alla besökare hänvisade till att ta sig hit till fots. Vandrare och pilgrimer var de som kom hit. Själv kom jag tillsammans med tre vänner vandrande hit vintern 1975-76.

Vi hade fått kontakt med landsflyktiga tibetaner som då var bosatta runt den stora stupan Bodnath i Kathmandu. Via dem fick vi också möjlighet att låna ett hus i byn, det visade sig att det ägdes av ” laman”, Chiniya Lama  vid Bodnath. Denne buddhistiska lama var ägare till stora delar av marken här i Melamchigaon. Han uppbar skatt härifrån men hade då också religiösa plikter att uppfylla. Byns lilla tempel med bl.a. en större skulptur i lera föreställande Padmasambhava/Guru Rinpoche var bland de första avbildningar av denne den ”Lotusfödde” buddhistiske läraren och tantriske mästaren jag mötte. Det har genom åren sedan blivit hundratals andra tillfällen att bekanta sig med avbildningar av "den Lotusfödde".

Den Chiniya Lama vi mötte i Bodnath och som en av mina reskamrater intervjuade och fotograferade borde vara om jag har räknat rätt den tredje Chiniya Lama, Punya Basra Lama (1886 – 1982). Härvidlag kan jag ha fel, i anteckningar från denna tid, 1976, anges det dock att han är den 8:e Chiniya Lama. Det får vara hur det vill med det  jag får förhoppningsvis försöka reda ut det vid ett framtida besök i Nepal.

Skanningsbild_kopia.jpeg

Chiniya Lama, ur Åke Sparrings bok "Nepal - landet under jordens tak. Rabén & Sjögren/ Vi  1956. Det är samma man vi mötte i december/januari 1975-76, se bild ovan.

Melamchigaon var och är en del av  den s.k. Helambu Circuit, en vandringsled som ligger tillräckligt nära Kathmandu och inte är alltför svår att vandra för att kunna intressera de turister som vill göra något annat än att bara turista i Kathmandudalen. Men många som passerar här är nog inte införstådda med den stora betydelse som Melamchigaon utgör inom den tibeto-nepalesiska buddhistiska traditionen. Helambu, i norra Nepal, är känt för flera s.k. drub-phug, meditationsgrottor, varav två är kända för att vara Guru Rinpoches meditationsplatser. Den lägre belägna och mer lättillgängliga av dessa två är grottan i Melamchigaon.

Milarepas_grota_i_Malemchi.jpeg

Ingången till Meditationsgrottan i Melamchigaon. Foto:  Paul M. Grahn December 1975

Den är känd som Nyin-da Rang-jung Drug-phug, eller ”Meditationsgrottan för den uppstigande solen och månen”, detta p.g.a den naturligt formade halvmåne som omsluter en cirkel i grottans stentak en symbol för ”föreningen av visdom och skicklighet”. Jag har dockk flera gånger hört att grottan kallas "Milarepas grotta" vilket nog är en sammanblandning av Milarepa och Padmasambhava. Alternativt, även Milarepa har använt den?

”Grottan” är i egentlig mening inte grotta utan verkar ha skapats av att en stor flat sten har fallit ner och lagt sig på tre mindre stenblock i form av en triangel. Grottans sidor har murats upp och taket har mejslats ut till en del för att skapa mera utrymme. Grottan innehåller bl.a. fem cirka 300 år gamla statyer gjorda av svart lera. Det är inte mycket känt om Guru Rinpoches vistelse i Melamchigaon. Man antar att han var här för 1 200 år sedan, men inte hur länge han vistades här. Om det var Guru Rinpoche som skapade den första grottan eller om det var människor från Himalayas stenålder, långt före Guruns tid, som gjorde detta ingrepp för att slippa droppande vatten på sin sovplats får vara osagt. 

Många av bosättningarna i bergsregionen norr om huvudstaden Kathmandu förstördes, under jordbävningen 2015 och omskapades till något det inte liknat tidigare. Nu efter fyra- fem år är byn Melamchigaon återställd till åtminstone en del av vad den tidigare var. 

Lillen_på_ryggen.jpeg

Barnen i Melamchigaon var lika nyfikna på oss som vi var på dem vid vårt besök.

Foto: Paul M. Grahn Dec. 1975

Fram till när pandemin/Covid-19 slog till var turismen till Nepal och avgifter för vandrare och utländska gruppers av bergsbestigningar i Himalaya, inte minst till Mount Everest, en viktig inkomst för landet. Nepal med sina fantastiska höga berg, djupa dalar och gamla såväl hinduiska som buddhistiska traditioner har därför drabbats mycket hårt först av den stora jordbävningen 2015 och så återigen 2019-20 av pandemin. Jag hoppas därför att det under det kommande året skall bli möjligt att resa till Nepal, Kathmandu och då kombinerat med ett besök uppe i Melamchigaon.

Litteratur:  

A Buddhist guide to the Power Places of Kathmandu valley. Keith Dowman. 2007  ISBN 978-9937-506-02-1

Toni Schmid - ”Tantrisk mark (Natur & Kultur 1956) och ”Buddhas vägar” (Natur & Kultur 1959). I Tantrisk mark berättar Schmid om sin vandring upp till och vistelse i Melamchigaon.

Nepal - landet  under jordens tak.  Åke Sparring. Rabén & Sjögren 1956. Även Åke Sparring besöker Boudnath, träffar Chiniya Lama, möjligtvis samma person som vi träffade 20 år senare, Melamchigaon