Palataset Bahadur Bhavan byggt 1889 av Bir Shamsher, premiärminister i Nepal 1885 – 1901. som ett av många s k Ranapalats men också med inslag av arkitektur vi återfinner i den islamska världen. Idag används byggnaden av Nepals valkommission (Electoral Commission). Foto: Paul M. Grahn December 1975


1954 öppnade här Boris Lissanevitch Hotel Royal som blev Nepals första hotell i "västerländsk stil." Boris Lissanevich blev därmed också en av de första utlänningarna som bosatte sig i Kathmandu. Före honom fanns sedan tidigare en brittisk och en indisk representation i Kathmandu. Om Boris kan man läsa i Michael Peissel's bok "Tiger for Breakfast". Historien om Hotel Royal börjar med att kungen i Nepal, Tribhuvan, öppnar upp landet efter det att han genomfört sin ”revolution” d v s han hade fått nog av Ranasläktens, som styrt landet sedan 1846, despotiska styre och tog sin tillflykt till Indiens ambassad i Kathmandu. Han lyckades då också få tillstånd att besöka Indien för ett sjukhusbesök. Det finns ett filmklipp från besöket som ligger på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9pw9zR3t-IM

Under Tribhuvans Indienbesök utbröt oroligheter i Kathmandu vilka ledde till att Ranasläktens makt bröts. Indien och Storbritannien spelade säkert en avgörande roll i detta spel. Ranasläkten hade under ett århundrande med brittiskt stöd, Storbritannien var bl a mycket intresserade av att kunna rekrytera s k Gurkha-soldater till sina regementen i Indien fram till Indiens självständighet 1947.

1953 sker också den första lyckade bestigningen av Mount Everest. Edmund Hillary och Tenzing Norgay lyckas då ta sig upp till den 8848 meter höga toppen från den nepalesiska sidan. Tidigare misslyckade försök hade ju gjorts från den norra, tibetanska, sidan. Denna lyckade bestigning var också en bidragande orsak till att Nepal nu etablerades som turistland. Visserligen i en blygsam skala men dock så att behov uppstod av ett hotell som kunde ge den service man som västerlänning förväntade sig. Boris Lissanevitch av ukrainsk härkomst hade då drivit den framgångsrika klubben ”300” i Calcutta. Innan dess var han balettdansör i den ryska balettensemble som leddes av Serge Diaghilev i Paris. Boris hade flytt från Ukraina till Paris i samband med bolsjevikernas maktövertagande. Innan Calcutta hade han också hunnit prövat sina vingar i Shanghai. Boris hade lärt känna kung Tribhuvan i Calcutta under dennes Indienbesök. Boris var en man som kunde charma vem som helst och kungen bjöd in honom till Kathmandu efter det att han återvänt och  tagit tillbaka makten i landet. I november 1953 anlände Boris, då nygift med sin tjugo år yngre danska hustru Inger. De hade också med sig sina två små pojkar Mischa och Alex. Senare fick de en tredje son Nicolas.

Det första Hotel Royal

Boris fick disponera en flygel i palatset Bahadur Bhawan, då residens för  äldste sonen till Maharadjan Juddha Shamsher. Hotellet döptes inofficiellt till Royal. Boris öppnade en bar i hotellet och den hette Yak and Yeti. Yeti är det nepalesiska namnet på den mytiska figuren ”Snömannen”. Idag heter arvtagaren till Hotel Royal just Yak & Yeti hotel. Boris dog i oktober 1985 och hustrun Inger Lissanevitch avled 2013, 85 år gammal. Hon var då bosatt i Bhaktapur. Hotel Royal i dess första form var historia vid denna tid. Nya ägare drog dock stora växlar på arvet efter Boris & Inger  i det nya 5-stjärniga hotellet Yak & Yeti. Inger Lissanevitch kremerades vid Pashupatinathtemplet i Kathmandu. 

 Tidig morgon i Kathmandu vintern 1975. Foto: Paul M. Grahn

Det kungliga palatset i Bhaktapur uppfördes av den dynasti, Malla, som föregick Prithivi Shah´s släkt vilka styrde landet fram till 1846Foto Paul M. Grahn December 1973.

Ett nationellt firande med ett porträtt av kung Tribhuvan på Thundikhel i Kathmandu, 16 december 1975. Foto: Paul M. Grahn

 

Under omarbetning

Glest mellan dem är det nu också efter den stora jordbävningen i april i år. Men röjnings- och återuppbyggnadsarbetet pågår nu och vi får innerligt hoppas att någon ny  större jordbävning inte  drabbar Nepal. Vi får också hoppas att turisterna väljer att återvända dit, Nepal är nämligen för det första ett fantastiskt land och för det andra beroende av att vi tursiter kommer tillbaka.