L1020395.jpg

Från den 28 juni och fram t o m den 15 oktober, 2017, visar man på Three shadows photography art centre - ”40 years of Chinese contemporary photography (1976-2017)”. Three shadows photography art centre är beläget i Caochangdi ett område i norra delarna av Peking utmed vägen till Pekings Internationella flygplats. Här i Caochangdi har flera konstnärer slagit sig ner efter att det andra konstdistriktet Dashanzi 798 etablerats, i de tidigare tomma fabrikslokalerna, byggda under 1950-talet. Caochangdi hade också en del tomma lokaler och man kunde här även köpa rättigheter till mark för att bygga ateljéer och bostäder. Den mest kända som slog sig ner här och byggde en stor ateljé är Ai Weiwei. Han har även ritat byggnaderna till Three shadows photography art centre. Detta fotocenter grundat av äkta paret Rong Rong och Inri började sin verksamhet för tio år sedan. Man har under dessa 10 år varit drivande när det gällt att visa framförallt foto och mängder av betydelsefulla utställningar av Kinas idag mest berömda fotografer har ägt rum här. Flera av dessa arbetar inte enbart med fotot som uttryck många använder flera konstnärliga uttrycksformer.

L1020369.jpg

Del av utställningen, här syns bl a Zhang Dali´s "Demolition - Forbidden city, 1998 

Nedan, Zuoxiao Zushou´s"To add one meter to an Anonymous Mountin, 1995. 

L1020371.jpg

 

L1020381.JPG

Centrets lokaler är stora och byggda i två våningar. 

Denna tillbakablickande jubileumsutställning är sammanställd av flera inbjudna kinesiska curators och är indelad i fem avdelningar, The rise of unofficial photography, New wave photography, Experimental photography och The development of experimental photography organizations. Utställningen tar sitt avstamp i de dokumentära bilderna från den s k 5:e april demonstrationerna på Himmelska fridens torg i Peking 1976. Dessa demonstrationer utbröt efter premiärminister Zhou Enlai´s död som följdes några månader senare, i september, av ordföranden Mao Zedongs död är på flera sätt ett lämpligt startdatum för den oberoende samtida kinesiska fotografin. Det är spännande att blicka tillbaka här på utställningen. Själv har jag haft förmånen att kunna följa, åtminstone till en del, det som hänt inom den kinesiska samtidskonsten där just fotokonsten varit en viktig del i den utveckling som skett. Till utställningen har man producerat en omfattande, 358 sidor, katalog, tryckt i en begränsad och numrerad upplaga på 800 exemplar. Katalogen har såväl kinesisk som engelsk text och är ett utomordentligt referensverk med utförliga presentationer av de deltagande fotograferna och vad jag kan se är också alla utställningens bilder inkluderade. Idag är det svårare att följa den kinesiska samtidskonsten och fotografin. Flera av de betydande konstnärerna har flyttat utomlands, konstdistrikten har blivit fler och framförallt händer mycket av det betydelsefulla inte enbart i Peking. Flera andra städer, Shanghai, Xiamen, Chengdu, Tianjin m fl  har, liksom förut, intressanta konstnärer och viktiga utställningar äger rum hela tiden. När det gäller gallerierna och deras verksamhet är det påtagligt att flera har flyttat och etablerat sig i Hongkong andra har lagt ner. Nya har tillkommit men konstdistriktet Dashanzi 798 är sig inte längre riktigt likt och detsamma gäller Caochangdi. 

Nedan. två bilder från Three shadows photography art centre`s fina exteriör.

L1020383.JPG

 

L1020390.JPG

I ”798” är det nu påfallande många nya butiker för inredning och prylar, ännu fler caféer och nya gallerier som visar, tycker jag, rätt ointressant konst. Men då och då kan man fortfarande se spännande utställningar här. För Caochangdi`s del ser det inte riktigt likadant ut. Här dominerar fortfarande ateljéer och verkstäder tillsammans med några få gallerier och ett av de mest intressanta är utan tvekan Three shadows photography art centre.