P1000096.jpg

Utsikt över Jūyōng guān´s centrala del. Foto: Paul M. Grahn Augusti 2007.

Juyongpasset (居庸关; pinyin: Jūyōng guān) ligger i Changpingdistriktet i Peking cirka 50 kilometer från centrala Peking. Juyongguan ligger i den 18 kilometer långa Guangoudalen. Passet är ett av de största bergspass där den ”Kinesiska muren” byggdes för att hindra invasion från norr. Juyongguan består av två pass ett i dalens södra ände och ett i den norra. Vägen genom passet är en historiskt strategiskt viktig passage norr om Peking 

Redan under Zhoudynastin (1046-256 f.Kr.) var det en bevakad passage, då av feodalstaten Yan. Under Handynastin (206 f.Kr-220) växte Juyongguan till en gränsstad. Under Norra Qidynastin (550-577) byggdes sektioner av muren från Juyongguan västerut till Datong och österut till Shanhaiguan. Juyongguan fortsatte att vara en bevakad passage genom alla dynastier fram till efter Mingdynastin (1368-1644). Den ”kinesiska muren” omger bergspasset vid Juyongguan i en tre kilometer lång sträcka och fortsätter sedan norrut mot muren vid Badaling. Tidigare anslöt även Juyongguan till den  s k "inre muren" österut mot muren vid Mutianyu, men den anslutande sektionen är idag borta. Terrängen runt Juyongguan är bergigoch man kan uppleva att man befinner sig högt över havet när man besöker Juyongguan men höjden är endast 284 meter. Den högsta punkten i närheten, 1 km väster om Juyongguan, är 632 meter över havet.  

1280px-Yuntai_south_side.jpg

”Molnplattformen” (Jūyōngguān Yúntái). Foto Paul M. Grahn

”Molnplattformen”

”Molnplattformen” är känd för sina buddhistiska inskriptioner på olika språk. Texterna som är inhuggna i sex olika textformer är hämtade från buddhistiska urkunder. Språken är kinesiska, tibetanska, uighuriska, Lanydzatext, en gammal textform utvecklad i Nepal, Phags-patext, en form av mongolisk text och Tangutiska. Även om plattformen idag ser ut som en port var den ursprungligen också basen för tre vita dagobas eller stupor, med en passage genom. 

P1000104.jpg

En s k Pailuo (Äreport) står framför "Molnplattformen" Här syns också delar av parkeringsplatsen där en gång tempelanläggningen var belägen. Foto: Paul M. Grahn Augusti 2007 

P1000105 2.jpg

Porten i plattformen. Hjulspåren är djupt nergrävda i stenen. Foto: Paul M. Grahn Augusti 2007

Plattformen byggdes 1342 - 1345 på order av kejsaren Huizong under mongoliska Yuandynastin 1279 – 1368. Den var då en del av det buddhistiska Yongming Baoxiangtemplet (永明寶相寺), som låg vid Juyongguanpasset utmed vägen till huvudstaden som på den tiden hette Dadu. (heter idag Peking). Vägen från huvudstaden till ”sommarhuvudstaden”, Shangdu, i norr gick då genom detta pass. Här passerade kejsaren minst två gånger om året.

_1040413.jpg

"Dagoba" eller "stupa" eller på tibetanska "Chorten". Här västra stadsporten i Lhasa, (Autonoma regionen Tibet). Molnplattformens dagobor kan ha liknat denna. Foto: Paul M. Grahn Oktober 2016.

Passagen genom plattformen/porten gick under dagoborna och var tillräckligt bred för att tillåta fotgängare och vagnar att passera in i och genom tempelanläggningen. Redan under den tidiga Mingdynastin (1368-1644) hade två av de tre dagoberna uppe på plattformen kollapsat och under kejsaren Zhengtongs regeringstid (1427-1464) försvann även den återstående dagoban.  Man gav då också plattformen namnet ”Molnplattformen” (Jūyōngguān Yúntái) då den på avstånd såg ut att sväva ovan molnen. Mellan 1443 och 1450 restaurerades plattformen, detta bekräftas av den stele daterad 1448, som en japansk expedition hittade ovanpå plattformen 1943. I restaureringen ingick också att bygga en buddhistisk tempelhall i trä, kallad Tai'an-templet (泰安寺), ovanpå plattformen, istället för de ursprungliga dagoberna. 1702, under kejsaren Kangxi´s regeringstid, utbröt en eldsvåda och tempelhallen på plattformen brann ned. Plattformen återställdes då inte igen och under hundratals år förföll den. 1961 reparerades plattformen, och balustraderna kring toppen blev återställda.

 

P1000109 2.jpg

Ovan och nedan. Två av de fyra s k Himmelska väktarna även kallade "Deva-kungar" som vaktar inne i porten. Foto: Paul M. Grahn Augusti 2007.

P1000106.jpg

 

800px-One_of_the_Buddhas_of_the_Ten_Directions_at_Cloud_Platform.jpg

Buddha med handställning i undervisande gest, omgiven av hundratals mindre Buddhafigurer inne i porten. Foto: Paul M. Grahn Augusti 2007

Plattformen är nu omgiven av en parkeringsplats. Utmed båda sidor om plattformen reser sig delar av den ”kinesiska muren” och Juyonguan är ett populärt besöksmål för turister som här uppifrån den branta muren har en fin panoramautsikt. De verkar som de flesta besökarna inte är medvetna om ”Molnplattformen”. Den är lätt att missa både från marknivå och uppifrån muren

 P1000088.jpg

 Muren här vid Juyongguan är bitvis mycket brant. Foto: Paul M. Grahn Augusti 2007