shapeimage_1_23.png

”Boxers murdered in cold blood by the Allied forces”
Bild ur boken Exquisite Figure-Pictures from the Palace Museum.

Redan i mitt förra inlägg  rekommenderar jag en ytterst intressant bok som behandlar Boxarupproret i Kina 1898-1901. Det är Adriano Madaro´s ”The Boxer Rebellion” (ISBN 88-88121-01-3). Här kommer fler för den intresserade av denna händelse i Kinas historia. En bok som, visserligen bara delvis, behandlar Boxarupproret men innehåller ett antal hemska bilder av efterspelet till uproret är Exquisite Figure-Pictures from the Palace Museum.

 

Boken är publicerad av Forbidden City Publishing house i Beijing. (ISBN 7-80047-162-4/K-66). Övrigt i boken är intressanta bilder från det kejserliga hovets sista tid. Bilder av den siste kejsaren Pu YI och hans båda fruar, änkekejsarinnan Ci XI mfl. Man kan också i bilderna se hur illa ställt det var med palatsets byggnader. Underhållet var eftersatt p g a de svåra tider som hela Kina genomlevde.

 Wan_Rong.jpg

Här är ytterligare en bild från samma bok Exquisite Figure-Pictures from the Palace Museum som visar den siste kejsarens första hustru Wang Rong. Bilden är sannolikt tagen efter kejsarens avsättning 1911. Trots att kejsardömet störtats levde den kejserliga familjen kvar i palatset till 1924 då de blev utkastade av den så kallade kristne generalen Feng Yuxiang (http://sv.wikipedia.org/wiki/Feng_Yuxiang)
Bilden nedan, ur samma bok, togs vid det besök i Palatsmuseet som Sveriges kronprins Gustaf Adolf gjorde i november 1926. Palatset hade då varit öppet som museum sedan ett år tillbaka. Kronprinsen, senare kung Gustaf den VI Adolf var en mycket intresserad och kunnig kännare av kinesiskt porslin och bronser. Han var också länge en av de drivande bakom etablerandet av Östasiatiska Museet i Stockholm. Nu aktuell genom en utställning som uppmärksammar hans samlingar och de gåvor han skänkt till museet.
http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/program/kalendarium/visningar/temavisning-kronprinsparets-resa-i-asien-1926-27/

GA_i_Peking.jpg

Det har till och från förts en debatt om de kinesiska antika föremål som fördes ut ur Kina, lagligt eller olagligt, under många år inte minst efter Boxarupproret. Ett försvagat och kuvat Kina kunde inte hindra de skattsökare och gravplundrare som härjade i landet. Vill man läsa om det kan man med fördel ta del av Perry Johanssons ”Sinofilerna- Kinakunskap samlande och politik från Sven Hedin till Jan Myrdal”, ISBN 978 91 7331 1502.  Här finns exempelvis flera intressanta kapitel om en av de framträdande svenska skattsökarna Orvar Karlbeck. Denne har för övrigt skildrat sina bedrifter själv i boken ”Skattsökare i Kina” som utkom 1955.

img603.jpg

 

Omfattande plundringar av de kinesisk/manchuiska prinsarnas palats i Peking och icke sanktionerade grävningar i tusenåriga gravar runtom i de kinesiska provinerna gav rikliga fynd av fantastiska föremål som idag pryder många museer och privata samlingar i Europa och Amerika. Karlbeck skräder inte orden när han beskriver sin ”skattjakt” i områden som egentligen var fulständigt förbjudna för utlänningarna. Man ville hindra dessa från att köpa upp plundrade gravföremål. Nu var Karlbeck verkligen inte ensam, visserligen inget som försvarar hans härjningar, det fanns andra svenskar inblandade. En av de mera framträdande är Thorild Wulff. Revolutionen i Kina 1911 skapade mycket instabila politiska förhållanden och detta utnyttjades  bl a för att billigt köpa kinesiska konstföremål Thorild Wulff hade inte kunskaper i kinesiska språket och mycket rudimentära kunskaper om vad han köpte. Han var dock mycket äventyrlig och hade en stor framåtanda. 1966 utgavs Wulffs dagboksanteckningar och brevväxling och han framstår som fullständigt hämningslös i denna.

Han beskrev sig själv som en "röfvarhövding" och beskriver hur han stjäl föremål inne i kinesiska tempel, blir bortjagad av lokalbefolkningen men ibland lyckas han också med list och förslagenhet att "lägga vantarna på rara föremål”.
Bernhard Karlgren som blev den förste professorn i kinesiska språket, 1918, i Sverige och även chef för Östasiatiska musset i Stockholm var inte imponerad av Wulffs samlande. Han skriver i brev hur Wulff köpt fullständigt värdelösa föremål men också av en slump fått tag på rariteter. Men det kanske mest stötande i Wulffs dagbok är den nedlåtande ton mot kineser och kinesiska förhållanden, i och för sig, vanligt vid denna tid, han uppvisar. Det pågår ett intressant forskningsprojekt angående Rhöska Museets samlingar där man använder tidigare okänt material kring bl a Wulffs insamlande i Kina. http://rohsska.se/3912/
Mera intressant litteratur om boxarupproret är exempelvis ”The Siege at Peking” av Peter Fleming ISBN 981 261 231 9, ”The Origins of the Boxer uprising av Joseph W. Esherick ISBN 0-520-06459-3 samt ”The Boxer Rebellion - The dramatic story of China´s war on Foreigners that shook the world in the summer of 1900” av Diana Preston ISBN 0-8027-1361-0.

img601.jpg

Diana_Preston.jpg

På svenska, i romanform, skildras Boxarupproret av Tore Zetterholm i boken ”De främmande djävlarna” Bokförlaget Bra Böcker 1976. Här får man följa några av de svenskar missionärer och andra som var i Kina före och under Boxarupproret. 56 svenskar miste livet under Boxarupproret. Bokens förtjänst är att den på ett trovärdigt sätt skildrar händelserna ur dessa individers perspektiv.Denna bok kan man ibland hitta på antikvariat.

 De_frammande_dj.jpg